Srednje šole

  • 2. Regija

  • 3. Izobraževalni program

  • 4. Zasebna/javna šola

  • 5. Zaključek

  • 6. Izbira gimnazije

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje si je za poslanstvo zadala, da s posredovanjem kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja ter s spodbujanjem strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka uresničuje poklicne in osebne cilje.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – GEPŠ

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, oziroma krajše GEPŠ, ima za svoj moto postavljene besede tradicija, uspeh, kakovost, odprtost.

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše

Vsem dijakom radi pomagamo, da bi bili uspešni in da bi kar najbolj razvili svoje sposobnosti. Izbiramo aktivne metode in oblike dela, ki dijakom omogočajo uspešnejše učenje v šoli.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Srednja šola

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture, oblikovanja in fotografije, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Gimnazija Poljane

Na Gimnaziji Poljane spodbujajo vedoželjnost in iskrivost. Gimnazija Poljane je ena od petih gimnazij v državi, ki izvaja dva programa. Želijo, da poljanec prepozna znanje kot vrednoto, je sposoben aktivnega učenja in kritičnega presojanja, pridobljeno pa odgovorno uporablja za delovanje v družbi.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponuja programe splošna gimnazija, umetniška gimnazija (smer gledališče in film), predšolska vzgoja in medijski tehnik. Sledijo viziji “Z znanjem ponosni v prihodnost.”

Biotehniška šola Maribor

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste temelji na vrednotah: znanje, doslednost in prijaznost. Ponuja splošni gimnazijski program in maturitetni tečaj.

Gimnazija Vič

Gimnazija Vič dijaka v letih šolanja razvije kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

Stran 2 od 21

 

 

495OboževalcevVšečkaj