Prijava na e-nasvete

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Naslov: 33 Pokopališka ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Kontaktna oseba: Dragica Dodič Turk

Funkcija: svetovalna služba

Mail: info@smgs.si, dragica.dodic-turk@smgs.si

Telefon: tajništvo: 01/620 94 00; svetovalna služba: 01/ 620 94 04

Spletna stran: http://www.smgs.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Tutorstvo: DA

Fotokopirnica: DA

Posebnost šole: Smo edina šola, ki v celoti izobražuje za grafične in medijske poklice. Šola v izobraževalne programe uvaja novosti, skrbi za opremljanje specialnih strokovnih učilnic in delavnic ter izvajanje delovne prakse pri delodajalcu.

Tuji jeziki: angleščina

Možnost izmenjave: Mednarodno sodelovanje SMGŠ Ljubljana poteka s podporo Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CEMPIUS), izvajamo projekte mobilnosti Erasmus+ in mednarodno sodelovanje za mlade – MEPI, ki mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa ter spopadanje z izzivi. Dijaki gredo na izmenjavo na Finsko, Švedsko, Poljsko, Malto, Portugalsko, Estonijo, Nemčijo in Nizozemsko.

Izbirni predmeti: Po končanem 3. letniku sledi izbira strokovnega področja v programu medijski tehnik: 1. grafični reprodukcijski sistemi in animacija v ravnini in prostoru ali 2. snemanje in montaža in medijska produkcija

Šolski krožki: Dijaki se lahko vpišejo v likovni, dramski, knjižničarski, fotografski krožek itd. , lahko izdelujejo dinamične spletne strani in sodelujejo pri izdaji šolskega glasil ter šolskega časopisa, sodelujejo pri snemanju filmov in TV oddaj ….

Šolske ekskurzije: Dijakom ponujamo širok izbor ekskurzij v tujino, ki jih določamo vsako leto posebej. Organiziramo jim strokovne ekskurzije v tiskarne, obiščejo različne sejme, razstave in kulturno-zgodovinske kraje tako doma kot na tujem.

Uspeh šole na maturi 2022/23:: 96 %

Število vseh dijakov: 665

Število maturantov v 2022/23:: 138

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 82 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Vprašani dijaki programa medijski tehnik prihodnjim generacijam priporočajo vpis, če jih zanimajo animacija, film, risanje, televizija ali fotografija, saj se bodo na šoli naučili veliko praktičnih vsebin. Dijaki programa grafični tehnik pa sporočajo, da izberite tisti program, ki vas res zanima in da delajte sproti ter spoštujete profesorje, tako pa tudi šola ne bo prevelik zalogaj. V prihodnosti si želijo postati grafični oblikovalci, tiskarji, animatorji, risarji, medijski tehniki, snemalci, režiserji ali igralci. Šola uvaja inovacije v izobraževalne programe, opremlja praktične učilnice in delavnice ter omogoča izvajanje prakse pri podjetjih, s čimer dijaki lahko odnesejo veliko znanja. Ponuja široko paleto raznolikih krožkov, kjer lahko ustvarjajo dinamične spletne strani, sodelujejo pri izdaji šolske revije in časopisa, ter se ukvarjajo s snemanjem filmov in televizijskih oddaj. Strokovne ekskurzije v tiskarne, obiski sejmov, razstav ter kulturnih in zgodovinskih mest tako doma kot v tujini bogatijo njihovo šolsko izkušnjo. V razredih vlada pozitivno ozračje med intenzivnim delom, saj so medosebni odnosi med sošolci odlični. Vprašani dijaki imajo s profesorji korekten odnos, ti pa so prijazni ter pripravljeni pomagati, ko dijaki potrebujejo nasvet. Poseben poudarek je na strokovnih predmetih. Dijaki so omenili nekaj izzivov pri predmetih, kot so medijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, tipografija in reprodukcija, izražanje s sliko in zvokom ter matematiki in fiziki. Učbeniško gradivo pridobijo iz učbeniškega sklada, starejši dijaki pa lahko podarijo ali prodajo rabljene knjige. Po navadi se pet dni pred ocenjevanji intenzivno pripravljajo, ponavljajo snov, rešujejo domače naloge in vaje v delovnih zvezkih, ter iščejo dodatno gradivo na spletu. Redno opravljajo domače naloge in jim namenijo od pol do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Bodočim dijakom vprašani sporočajo, da naj se vpišejo, če jih veseli animacija, snemanje in fotografiranje. Šola v izobraževalne programe uvaja novosti, skrbi za opremljene praktične učilnice in delavnice ter izvajanje delovne prakse pri delodajalcu, zato bodo lahko odnesi ogromno znanja. Izvaja se vrsta pestrih krožkov, lahko na primer izdelujejo dinamične spletne strani, sodelujejo pri izdaji šolskega glasila ter šolskega časopisa, sodelujejo pri snemanju filmov in TV oddaj. Obiskovanje šole popestrijo strokovne ekskurzije v tiskarne, obiščejo različne sejme, razstave in kulturno-zgodovinske kraje doma ali v tujini. V razredih vlada pozitivno vzdušje ob intenzivnem delu, saj se s sošolci dobro razumejo. S profesorji imajo vprašani korekten odnos, a so hkrati prijazni in radi pomagajo, ko dijaki potrebujejo nasvet. Več teže je na strokovnih predmetih. Dijaki so povedali, da imajo nekaj izzivov s predmeti, kot so medijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, tipografija in reprodukcija, izražanje s sliko in zvokom ter matematika in fizika. Gradivo dobijo v učbeniškem skladu, starejši dijaki in prijatelji pa podarijo oziroma prodajo ohranjeno rabljeno literaturo. Običajno se pet dni pred ocenjevanji lotijo intenzivnega učenja, tako da ponavljajo snov, ponovno rešujejo domače naloge in vaje v delovnih zvezkih, večkrat poiščejo dodatno gradivo še na spletu. Sproti delajo domače naloge, za kar namenijo od pol do ene ure na dan. V prihodnosti si želijo postati grafični oblikovalci, tiskarji, animatorji, risarji, medijski tehniki, snemalci, režiserji ali igralci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Vprašani dijaki menijo, da je vzdušje na šoli prijetno, dijaki in profesorji se med seboj povezujejo in radi sodelujejo na različnih projektih. Profesorji imajo profesionalen pristop, včasih so strogi, a izjemno motivirani za podajanje učne snovi, ki jo popestrijo z dodatnimi vsebinami. Pri pouku dijaki pripravljajo zapiske, iz katerih se večinoma učijo, pri tem uporabljajo še učbenike in dodatne vire, ki jih poiščejo na spletu. Redno delajo vaje in domače naloge, kar jim običajno vzame okoli pol do ene ure na dan. Pred ocenjevanji se učijo nekoliko več, od dva do pet dni v povprečju, odvisno od tega ali dijak ponavlja več sproti in od obsežnosti določenega predmeta. Vprašani so pohvalili sodobno opremo na šoli, računalniške učilnice in televizijski studio z visoko kakovostno opremo ter založeno knjižnico. Šolo so vprašani dijaki izbrali zaradi poudarka na praktičnih predmetih, saj bodo v prihodnosti v stroki poiskali svoj sanjski poklic. Bodočim dijakom zato tudi svetujejo vpis na šolo, če se jim zdijo zanimivi predmeti kot so tehnike tiska, grafični procesi, fotografija in tehnologija, in si tudi sami želijo delati v medijski ali grafični smeri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Če bodoče dijake zanimajo predmeti kot so tehnike tiska, grafični procesi, fotografija in tehnologija, je to prava šola za njih, so poudarili vprašani dijaki. Atmosfera je prijetna, dijaki se med seboj povezujejo in veliko sodelujejo. Profesorji so pozitivni, ravno prav strogi in profesionalni, kar se izkazuje skozi visok nivo znanja. Šola je sodobno opremljena, računalniške učilnice in televizijski studio z visoko kakovostno opremo nudi osnovo za izjemno prakso. Za učenje uporabljajo večinoma učbenike in zapiske, ki jih naredijo pri pouku, nato pa dopolnijo še z drugimi viri. Redno delajo vaje in domače naloge, s katerimi osvajajo različne učne teme, nekateri opravijo sproti več, drugi manj, odvisno od posameznika. Pred ocenjevanjem se učijo od dva do pet dni v povprečju, tako da ponovijo snov v učbeniku in zvezku ter ponovijo vaje iz delnih zvezkov, dodatne naloge najdejo še na spletu, da si poglobijo znanje. Šola je sodelujoče dijake prepričala zaradi praktičnih predmetov, saj si želijo v tej stroki delati v prihodnosti. Pohvalili pa so še založeno knjižnico in slastno šolsko pekarno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Vprašani dijaki menijo, da je šola sodobna, s poudarkom na strokovnih predmetih. Predmetnik je zanimiv, zato priporočajo šolo tistim dijakom, ki jih zanima tehnologija, tehnike tiska, grafični procesi ali fotografija. Ozračje na šoli je prijetno, predvsem pa pozitivno, kar se odraža tudi v nivoju pouka. Sošolci se med seboj razumejo in si pomagajo z izmenjavo zapiskov. Sicer za učenje uporabljajo tudi učbenike, iz katerih najraje naredijo izpiske in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Pred ocenjevanjem se učijo od dva do pet dni bolj poglobljeno, sicer pa sproti delajo domače naloge in ponovijo tekočo snov, kar jim vzame okoli pol ure na dan. Dijaki so pohvalili dobro opremljene računalniške učilnice in televizijski studijo z visoko kakovostno opremo, odnos nekaterih profesorjev do dijakom, založeno knjižnico, urejene učilnice in šolsko pekarno, v bodoče pa si želijo, da bi bili na voljo topli obroki in še več praktičnega pouka ter prakse pri delodajalcih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Dijaki so se za vpis na to šolo odločili zaradi dobrega programa in zanimanja za to smer ter zaradi dobre opreme. Šolo bi priporočili tistim, ki jih veseli tehnologija. Ozračje opisujejo kot pozitivno, sproščeno in mirno. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot dober, z nekaterimi izjemami. Dijakom so všeč knjižnica, jedilnica, urejenost šole, dober urnik, ter sodobna oprema, vendar pa bi si včasih želeli še več prakse in boljšo telovadnico. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, slednje si lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Dijakom se najbolj zahtevni zdijo strokovni predmeti in matematika. Za teste se učijo od tri do pet dni, pomagajo si s starimi testi, delajo vaje iz delovnih zvezkov, ter ponovno rešujejo domače naloge. Za domače naloge povprečno porabijo pol ure dnevno. V šoli se jim zdita dobro opremljeni učilnica za praktični pouk ter računalniška učilnica.

Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev. S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih. Dijaki redno sodelujejo na raznih tekmovanjih, v mednarodnih projektih, v projektu MEPI, pripravljajo šolske prireditve, imajo svoj časopis in revijo, pripravljajo gledališke predstave, ustvarjajo v likovnem krožku, snemajo oddaje … Gotovo je izbor naše šole primeren za vse osnovnošolce, ki bi naslednja štiri leta radi soustvarjali mozaik, v katerem se prepletajo ustvarjalnost, natančnost, čut za estetiko in nenazadnje tudi sedenje pred računalnikom. Oprema, ki jo imamo na šoli, vas bo navdušila, mi pa pričakujemo, da nas boste navduševali s tistim, kar boste s to opremo ustvarili.

Oglasno sporočilo


Na SMGŠ izvajajo 2 programa:

  • medijski tehnik,
  • grafični tehnik.

Izobražujejo za področja dela, ki so izjemno kreativna in zanimiva, po drugi strani pa zahtevajo tudi natančnost, smisel za estetiko ter tehniko oblikovanja.

SMGŠ izobražuje za medijske in grafične poklice, pri izobraževanju pa sledijo najnovejšim smernicam. Hkrati je dijakom med poukom na voljo najsodobnejša oprema s področja medijev in grafike. Za dijake organizirajo tudi različne aktivnosti, ki jim omogočajo razvoj na področjih, ki jih res zanimajo. Pouk je temelji na reševanju izzivov in spodbujanju ustvarjalnosti.

Za več informacije preverite SMGSkanal, Instagram ali na spletni strani šole.

 


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 123,
  • program Grafični tehnik: točke iz ocen 97. 

2022/23

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 119,
  • program Grafični tehnik: točke iz ocen 109. 

2021/22

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 115. 

2020/21

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 111.

2019/20

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 113.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ