Prijava na e-nasvete

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana

Naslov: 102 Dunajska cesta, Ljubljana 1000, Slovenija

Kontaktna oseba: Dagmar Pirnovar Kadrijevič

Funkcija: svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan 9.00–12.00

Mail: info@sggos.si

Telefon: tajništvo: 01/560 04 00, svetovalna služba: 01/560 04 44

Spletna stran: http://www.sggos.si

Program (brez podrobnega opisa):

 • Tehniška gimnazija
 • Pomočnik pri tehnologiji gradnje (NPI)
 • Zidar (SPI)
 • Tesar(SPI)
 • Pečar – polagalec keramičnih oblog (SPI)
 • Kamnosek (SPI)
 • Upravljalec težke gradbene mehanizacije (SPI)
 • Gradbeni tehnik (SSI)
 • Geodetski tehnik (SSI)
 • Okoljevarstveni tehnik (SSI)
 • Gradbeni tehnik (PTI)
  • Šolska jedilnica: DA

   Šolska knjižnica: DA

   Brezplačen Wi-Fi: DA

   Učbeniški sklad: DA

   Elektronska redovalnica: DA

   Šolska telovadnica: DA

   Posebnost šole: Dijaki se lahko v času šolanja na naši šoli usposobijo še za kakšen dodaten poklic, ki ga na šoli izvajamo - dogovorimo se za dodatne obveznosti, ki jih mora dijak opraviti in to je za dijak brezplačno.

   Tuji jeziki: angleščina, nemščina, ruščina

   Možnost izmenjave: Nemčija, Italija, Finska, Madžarska, Švedska, Grčija, Belgija, Španija

   Izbirni predmeti: Dijaki izbirajo med različnimi strokovnimi predmeti - odvisno od poklica za katerega se izobražujejo.

   Šolski krožki: Bralni krožek, fotografski krožek, šolska glasbena skupina, šolski eko vrt, priprave na pridobitev spričevala ECDL, vključevanje v različne projekte: Leonardo da Vinci, Socrates Comenius, Zdrava šola, Unesco, plesna skupina, filmski krožek, video krožek.

   Šolske ekskurzije: Po Sloveniji in v tujino.

   Uspeh šole na maturi 2022/23:: 95 % (2021/22)

   Število vseh dijakov: 720 (2021/22)

   Število maturantov v 2022/23:: 87 (2021/22)

   Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 60 (2021/22)

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Dijaki lahko na SGGOŠ izbirajo med različnimi vrstami programov: tehniška gimnazija, srednje strokovno izbraževanje za gradbenega tehnika, geodetskega tehnika in okoljevarstvenega tehnika, prvi je tudi možen na stopnji poklicno-tehniškega izobraževanja, na srednjem poklicnem izobraževanju pa izobražujejo za poklic zidarja, tesarja, kamnoseka, pečarja - polagalca keramičnih oblog, upravljalca težke gradbene mehanizacije, ter na nižjem poklicnem izobraževanju za pomočnika pri tehnologiji gradnje. Vprašani dijaki so še posebej izpostavili, da jim je všeč odnos med profesorji in dijaki, skrben ravnatelj ter tudi odnosi med dijaki, omenili so tudi telovadnico in športne dneve. Zapisali so, da so jih k vpisu pritegnil raznoliki programi, ki jim zagotavljajo kakovostno in trdno podlago za vpis na fakulteto. Šolo na kateri vlada sproščeno in pozitivno vzdušje, priporočajo predvsem tistim, ki bi radi izboljšali svoje tehnično znanje in imajo dobro 3D predstavo. Odnos s profesorji opišejo kot profesionalen in spoštljiv, profesorji so jim vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Ima pa vsak tudi svoja pričakovanja. Vpis na program gradbeni tehnik priporočajo naslednikom, ki imajo veselje do risanja in željo po študiju arhitekture, saj bodo osvojili ogromno predznanja in se naučili osnov. Na šoli pohvalijo organizirane dijaške kotičke in pitnike ter na sploh opremo šole, še posebej veliko športno dvorano in sodobno opremljeno računalniško učilnico. Pritegnil jih je tudi program nagradnih izletov in ekskurzij ter poudarek tako na strokovnih kot tudi maturitetnih predmetih. Njihov urnik je dopoldanski in se začenja ob 8.00, navadno pa traja do 14.10. Šola od dijakov zahteva do pol ure dnevnega šolskega dela in učenje do tri dni pred testom. Učbenike dijakom zagotavlja učbeniški sklad, učijo se tudi iz starih testov, ki jim jih predajo starejši dijaki, ter iz svojih lastnih zapiskov. Po maturi se vprašani dijaki želijo ukvarjati z arhitekturo, projektiranjem in notranjim oblikovanjem.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Možnost izobraževanja na strokovni šoli, ki ima zanimivo izbiro programov, je bil prepričljiv odgovor vprašanih dijakov Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šola Ljubljana. Vprašani si v prihodnosti želijo postati kemiki, delovodje, inženirji gradbeništva, statiki. Predmetnik ima poudarek na strokovnih predmetih, vprašani so izpostavili gradbeno mehaniko, statiko, mehaniko konstrukcij, od temeljnih predmetov pa matematiko, ti pa jim delajo tudi nekaj preglavic. Odvisno od posameznika, se nekateri trudijo učiti sproti, drugi bolj intenzivno pred ocenjevanji. Učno gradivo dobijo pri dijakih višjih letnikov, učbenike v šolski knjižnici. Ko se učijo ponovno preberejo snov v učbeniku, dopolnijo svoje zapiske ter ponavljajo domače naloge in vaje. Šola dijakom predaja življenjske smernice in jih uči samostojnosti, pravičnosti, varstva okolja, fizične aktivnosti in zdrave prehrane. Učilnice so urejene in čiste, prijazne za preživljanje učnih ur in nabiranje znanja. Urnik je dopoldanski, začenjajo vsak dan ob 8:00, končajo pa od 12.30 do 15.00. Organizirani so športni dnevi, eko dnevi, projektni dnevi, strokovne ekskurzije, ki bistveno popestrijo dneve.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Vprašani dijaki pravijo, da v šoli “gradijo ljudi”, saj imajo kakovosten učni program. Izpostavili so izjemno opremljenost šole, predvsem športne dvorane in računalniške učilnice. Pouk na šoli poteka dopoldan, med 8.00 in 14.10. Domače naloge vprašanim dijakom Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana v povprečju vzamejo do ene ure dnevno. Na teste se pripravljajo različno dolgo, od dva dni do enega tedna, odvisno od težavnosti predmetov. Večinoma se učijo bolj pred samimi ocenjevanji in se manj pripravljajo sproti. Med težje predmete po njihovem mnenju sodijo matematika, zgodovina in strokovni predmeti, ki terjajo več popoldanskega dela, kot je risanje in računanje. Večji poudarek je na mehaniki, projektiranju in stavbarstvu. Šola sledi trendom, atmosfera je izjemno sproščena, a vendar se opazi trdna delovna vnema. V ta namen imajo na stenah šole izobešena uspešna dela bivših dijakov, ki te ženejo, da bi tudi sam ustvaril izdelek, vreden mesta na steni.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Pouk na SGGOŠ so pričenja ob 8.00 in običajno zaključi do 14.10, so povedali vprašani dijaki. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot so gradbena mehanika, stavbarstvo, pa tudi na matematiki. Dijaki so izpostavili, da je na šoli sproščeno vzdušje, s profesorji imajo prijateljski odnos, le ti so vedno pripravljeni dijakom pomagati, če potrebujejo pomoč. Gradiva dobijo od starejših prijateljev, učbenike v učbeniškem skladu, najraje pa si pripravijo svoje zapiske. Dnevno porabijo za domače naloge okoli pol ure, pred ocenjevanji se v povprečju učijo dva dni, tako da ponovijo snov iz zvezkov, vaje iz delovnih zvezkov in še druge vaje, ki jih najdejo na spletu. Nekoliko več učenja na programu za gradbenega tehnika je potrebnega pri predmetih gradbena mehanika in gradnja inženirskih objektov, saj je veliko snovi in računanja, pri izobraževanju za okoljevarstvenega tehnika pa matematika. Šola je izjemno urejena, delavnice so nove in omogočajo kreativno delo, na voljo je pester izbor dejavnosti, poučne ekskurzije in široke možnosti sodelovanja na EU projektih. Urejena je športna dvorana in imajo dobro malico. Anketirani dijaki bi šolo priporočili tudi mlajšim vrstnikom, saj se lahko izobražujejo za zanimiv poklic. Vzdušje je delovno in zabavno hkrati, zato jim svetujejo sprotno učenje in sodelovanje pri pouku, da bodo imeli doma manj dela.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Šolo bi vprašani dijaki priporočili bodočim dijakom, ker so profesorji prijetni, motivirajo in so prilagodljivi pri dogovarjanju za ocenjevanje. Izbrali so jo zato, ker ima zanimiv program in omogoča nadaljnje izobraževanje. Na informativnih dneh so jim starejši dijaki pozitivno predstavili delovanje in organizacijo šole, zato svetujejo naj zainteresirani za to šolo, obiščejo informativne dneve. Je lepo opremljena, predvsem učilnice za praktični pouk, laboratoriji in računalniške učilnice. Imajo športno dvorano in igrišče, kjer se družijo s prijatelje v prostem času. Vzdušje je veselo in dijaki so zelo povezani med seboj. Pouk traja med 8. in 14. uro. Poudarek je na strokovnih predmetih, na primer na gradbeni mehaniki, medtem ko tudi na matematiki in slovenščini, slednja pa jim dela tudi nekaj težav, ker je veliko snovi. Sicer je težavnost predmetov predvsem odvisna od vsakega posameznika, ki zato posveti po potrebi nekoliko več časa učenju. Dnevno porabijo v povprečju pol ure za sprotno delo in domače naloge, pred testi in spraševanjem pa še dodatno poglabljajo snov nekaj dni. Pri učenju uporabljajo učbenike, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada, delajo zapiske, poiščejo dodatne vire na internetu, radi pa se učijo tudi s sošolci.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Večina dijakov se je za vpis odločila zaradi želje po izbranem poklicu, saj je ta šola edina geodetska srednja šola v Sloveniji, na izbiro pa imajo tudi druge programe. Za profesorje trdijo, da imajo v večini dober odnos do dijakov. Anketiranim je všeč, da imajo svoje omarice, samopostrežni bistro in dober urnik, podaljšali pa bi radi odmor za malico. Pouk običajno traja od 8.00 do 14.10. Po mnenju dijakov je največji poudarek na strokovnih predmetih. Med zahtevnejše predmete uvrščajo angleščino in matematiko. V povprečju se za test učijo do tri dni, odvisno od težavnosti predmeta. Največ se učijo iz zapiskov, zraven pa ponovijo domače naloge, se učijo skupaj s sošolci in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure. Po končanem šolanju želijo nekateri dijaki postati arhitekti, krajinski arhitekti in geodetski inženirji.

Ravnatelj Gvido Jager odgovarja na vprašanja:

 

Kateri so izobraževalni programi na SGGOŠ.StG Ljubljana?

Izvajamo IP v celotnem gradbeniško/arhitekturnem spektru. Dvoletni in triletni poklicni program za pet poklicev – kamnoseki, zidarji, tesarji, upravljalci težke gradbene mehanizacije in pečarji.  Sledijo štiriletni tehniški IP: gradbeni, geodetski in okoljevarstveni tehnik. Potem je tu še strokovna/tehniška gimnazija, kjer dijake usmerjamo neposredno na univerzitetni študij gradbeništva, geodezije in arhitekture.

Izvajamo torej 11 izobraževalnih programov, v katere smo v šolskem letu 2023/24 vpisali 330 novih dijakov. Najbolj frekventen program je program gradbeni tehnik.

Na koncu izobraževanja so na dvoletnem in triletnem programu zaključni izpiti, v štiriletnih programih pa matura – na strokovnih poklicna in na gimnazijskem splošna matura.

Ali dijaki poleg strokovnega pridobivajo tudi praktična znanja?

Seveda, odvisno od programa. Štiriletni programi imajo med izobraževanjem od štiri do osem tednov praktičnega dela

pri delodajalcih, ki si jih dijaki praviloma izberejo sami. Triletni programi pa imajo prakse oziroma dela pri delodajalcih zelo veliko, skupno 22 tednov.

Gradbeni poklici so zelo iskani, mar ne?

Poklici v gradbeni operativi – če damo malo na stran kamnoseka, ki je zelo »butičen«, bolj umetniški kot inženirski poklic – so zelo iskani in tudi cenjeni. Za nekatere programe smo edini v Sloveniji, recimo za upravljalca težke gradbene mehanizacije in kamnoseka, druge programe si deli pet šol. No, edini v Sloveniji izvajamo tudi štiriletni program za geodetskega tehnika.

Imate tudi delavnice?

Za vsa strokovna delovna področja imamo specialne delavnice – zidarsko, tesarsko, pečarsko, kamnoseško in strojniško, vključno z vadbenim poligonom. Imamo kar nekaj strojev težke gradbene mehanizacije. Nove gradbene delavnicesmo odprli v začetku leta 2020. Za štiriletne programe pa so »delavnice« praviloma kar računalniške učilnice.

Gradbeni tehnik praktično že od vsega začetka projektira, najprej seveda manjše, nato večje objekte, veliko večino s pomočjo računalniških orodij. Še vedno pa dijake učimo tudi ročnega risanja oziroma skiciranja. Šola je v tem smislu zelo dobro opremljena in ves čas skrbimo za ustrezno računalniško opremo, merilne instrumente ter najsodobnejšo programsko opremo.

Kaj pa obšolske dejavnosti?

Sodelujemo v projektih Erasmus, organiziramo obilico strokovnih ekskurzij po Sloveniji in v tujini, podpiramo šport in raziskovalno dejavnost ter vrhunske športnike in tekmovanja vseh vrst, močna je tudi dijaška skupnost, dijaki sodelujejo v različnih krožkih. Šola ni le kopičenje znanja, ne gre le za ocene in točke, tekmovanje ali rivalstvo. Šola, ki jo živimo in gradimo na Dunajski 102 v Ljubljani, spodbuja spoštovanje, sodelovanje, empatijo in solidarnost ter kritično mišljenje.

Oglasno sporočilo


Korenine Srednje gradbene, geodetske, okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana segajo v leto 1888, ko je bila ustanovljena šola za lesno industrijo in stavbno mizarstvo. Danes velja za moderno šolo, katero obiskuje okoli 600 dijakov. Izobražuejo se v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega ter srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja, na področjih:

 • gradbeništvo,
 • geodezija,
 • okoljevarstvo.

Prostorne učilnice so opremljene s sodobno tehnologijo, imajo pa tudi računalniške učilnice, delavnice, poligon za praktični pouk, laboratorij, projektivni biro, knjižnico s čitalnico, športno dvorano … Šola se nahaja v zelenem okolju in v bližini dijaškega doma, ima veliko dvorišče in tudi dobre avtobusne povezave.

Vir: spletna stran šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

 • program Geodetski tehnik: točke iz ocen 118, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 107,
 • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 116,
 • program Pečar – polagalec keramičnih oblog: točke iz ocen 101, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 76,
 • program Upravljalec težke gradbene mehanizacije: točke iz ocen 97.

2020/21

 • program Gradbeni tehnik:  točke iz ocen 99, točke iz ocen treh predmetov 21. 

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ