Prijava na e-nasvete

Šolski center Kranj – Strokovna gimnazija

Naslov: Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

Skrij Siv Okvir: DA

Kontaktna oseba: Karmen Kanalec

Funkcija: svetovalna služba

Mail: info@sckr.si

Telefon: tajništvo: 04/280 40 00, svetovalna služba: 04/280 40 46

Spletna stran: http://www.sckr.si/tsc/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Posebnost šole: Dijakom omogočajo sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih. Trenutno izvajajo mednarodni projekt UStart - Izziv podjetnosti za mlade. V šolskem letu 2016/17 imajo ponovno delo z naravnim govorcem. Posebnost je individualni pristop do vsakega dijaka oziroma skrb za optimalni šolski in osebnostni razvoj.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: Zaenkrat še ne.

Izbirni predmeti: Obstaja možnost izbire strokovnega področja in s tem strokovnih predmetov (elektrotehnika, mehanika, računalništvo). Poleg tega lahko dijaki izbirajo maturitetne predmete, elektrotehnika, računalništvo, mehanika, fizika, nemščina, zgodovina in geografija.

Šolski krožki: računalniški krožek C#, krožek CNC, krožek 3D modeliranje, košarka, odbojka, atletika, nogomet, tek, digitalna fotografija, priprave na tekmovanja (fizika, matematika, računalništvo, kemija, angleška bralna značka, Cankarjevo priznanje)

Šolske ekskurzije: Salzburg, Dunaj, München, Trst, Celove, Celje, Kras, Prekmurje, Gorica, Nova Gorica, ekskurzija po bivših jugoslovanskih državah

Število vseh dijakov: 145

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Željni znanja s področja strojništva in mehanike naj izberejo Strokovno gimnazijo, spodbujajo bodoče dijake vprašani v anketiranju. Pozitiven odnos med dijaki in profesorji ustvarja prijetno učno okolje, podkovani in strokovni profesorji imajo ogromno znanja, ki ga s pridom delijo med dijake, če le ti pokažejo interes in so pripravljeni aktivno sodelovati in pripravljati naloge. Šola daje težo na strokovne predmete ter na matematiko in fiziko, po mnenju dijakov, saj jim ti predmeti povzročajo izzive pri razumevanju snovi in učenju. Po pouku porabijo okoli eno uro za domače naloge, nato ostane dovolj časa za druženje s prijatelji. Učijo se pri nekaterih zahtevnih predmetih sproti, pri drugih le pred preverjanji znanja, ko jim najbolj koristijo kakovostno pripravljeni zapiski, ob katerih so se že sproti nekaj zapomnili, tako jih le ponovijo, vključno z nalogami in vajami. Pri nekaterih predmetih predelajo tudi učbenike in najdejo dodatno gradivo na internetu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Po mnenju vprašanih je na Strokovni gimnaziji poudarek na strojništvu, mehaniki, matematiki in fiziki, zato bodočim dijakov svetujejo vpis, če jih tehniški predmeti interesirajo. Nekoliko težav jim predstavlja fizika, pri kateri se več učijo. Pri pouku delajo svoje zapiske, ki jih tudi najraje uporabljajo za učenje, saj so najbolj podrobni, dodatne informacije najdejo v učbenikih in na internetu. Vaje in naloge delajo sproti, pred ocenjevanjem jih ponovijo ter rešujejo stare teste. Gradivo dobijo v knjižnici in pri višjih letnikih. Pohvalili so opremljenost laboratorijev za kemijo in fiziko, računalniške učilnice in telovadnico. Malica na šoli je odlična. Odnos med dijaki in profesorji je odkrit, zato se na šoli dobro počutijo. Ti jim pridejo na sproti kadar nastopijo težave in jih spodbujajo pri njihovih idejah.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Na Strokovni gimnaziji po mnenju dijakov vlada prijetno vzdušje, sproščeno počutje, s profesorji imajo odkrit in spodoben odnos, ti jim radi pomagajo in jih podpirajo pri idejah. Za učno gradivo uporabljajo učbenike, ki jih dobijo v knjižnici ali od starejših kolegov, še največ pa lastne zapiske, ki jih delajo sproti pri pouku. Domače naloge in sprotno ponavljanje snovi pri nekaterih predmetih, jim vzame v povprečju do pol ure dnevno. Pred testi in spraševanjem se pripravljajo intenzivneje, s ponovitvijo domačih nalog, reševanjem vaj iz učbenikov in zvezkov ter poiščejo dodatno literaturo na spletu. Nekoliko več časa zahtevajo težji predmeti, med katerimi so izpostavili fiziko. Po njihovem mnenju so na šoli primerno opremljeni laboratoriji za kemijo in fiziko ter telovadnica. Bodočim dijakom svetujejo, da razmislijo, če jih tehnični predmeti zanimajo in če jih, potem svetujejo vpis na to šolo. Največ poudarka imajo namreč mehanika, strojništvo, matematika in fizika.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Dijaki svetujejo, da se na Strokovno gimnazijo vpišejo tisti, ki jih zanimajo tehnični predmeti, saj je največji poudarek prav na teh (mehanika, matematika, fizika, strojništvo). Kot najtežji predmet so izpostavili fiziko. Učijo se iz svojih zapiskov ali pa si jih izposodijo od sošolcev, ter iz učbenikov. Za domačo nalogo porabijo do pol ure dnevno, pred testi in spraševanji pa bolj intenzivno dva dni. Takrat ponovijo domače naloge, delajo vaje iz učbenika, poiščejo dodatne vaje na internetu in se učijo iz zvezkov. Menijo, da sta na šoli dobro opremljeni telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Pouk poteka dopoldne. Vprašani pravijo, da se na šoli dobro počutijo in da imajo s profesorji korekten odnos.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ