Prijava na e-nasvete

Biotehniška šola Rakičan

Naslov: 3 Lendavska ulica, Murska Sobota 9000, Slovenija

Skrij Siv Okvir: DA

Kontaktna oseba: Angela Mesarič Tinev in Barbara Žužek Lackovic

Funkcija: tajnica VIZ, svetovalna delavka

Mail: bsrakican@guest.arnes.si

Telefon: tajništvo: 02/530 37 50 (ga. Angela), svetovalna delavka: 02/530 37 56 (ga. Barbara)

Spletna stran: http://www.solarakican.si

Program (brez podrobnega opisa):

  • Gospodar na podeželju (SPI)
  • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Organiziran avtobusni prevoz: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Posebnost šole: Majhna šola, kjer si dijaki pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in uspešno vsakodnevno življenje.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope v okviru projekta Erasmus+

Izbirni predmeti: na voljo so različni strokovni moduli

Šolski krožki: šport, kultura, kulinarika, turizem, čebelarstvo, podjetništvo

Šolske ekskurzije: po Sloveniji in v tujino: Avstrija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Srbija

Uspeh šole na maturi 2022/23:: 100 %

Število vseh dijakov: 82

Število maturantov v 2022/23:: 13

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Pouk na šoli poteka med 7.00 in 14.00, urnik pa vsebuje več blok ur, kar je vprašanim dijakom izjemno všeč. Za vpis so se vprašani dijaki odločili zaradi strokovnih predmetov, obsežne prakse, pouka v naravi in želje po opravljanju poklicev iz stroke, nekateri imajo namen prevzeti kmetijo, drugi si želijo postati vinogradniki. Moto šole je »kmetovati – kraljevati«. Stvari, ki so jih na šoli izpostavili kot pozitivne so jesenska razstava, testiranje škropilnih naprav, izvrstna šolska prehrana, pozitiven odnos in strokovnost profesorjev ter kakovostna praska. Dijaki so mnenja, da ima šola primerno opremljene učilnice za praktični pouk, jedilnico in telovadnico. V ospredju na predmetniku so praktični predmeti, dijaki se enoglasno tudi strinjajo, da sta najtežja predmeta matematika in slovenščina, ki se izvajata na visokem nivoju. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi le pred testi in spraševanji, ko si za pripravo vzamejo v povprečju tri dni. Učbenike imajo na voljo v učbeniškem skladu ali si jih sposodijo v knjižnici. Pri dnevnem delu v šoli pripravljajo svoje zapiske, sicer si jih za učenje tudi sposodijo pri sošolcih ter rešijo stare teste in ponovijo domače naloge, da obnovijo snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Pozitivne prednosti šole, ki so jim navedli vprašani dijaki, so praksa na šoli in kmetijah, manjše število dijakov v razredu, kar omogoča boljšo interakcijo med dijaki in profesorji, čudovita in urejena šolska posest. Vpisali so se tudi zaradi bližine šole njihovemu domu ali pa imajo doma kmetijo. Šolo priporočajo tistim, ki iščejo znanje, imajo potrpljenje in voljo za delo zunaj in so se pripravljeni soočiti z različnimi nalogami. Predvsem pa naj sledijo svojim sanjam. Vzdušje na šoli je dobro, saj se med seboj vsi poznajo in so povezani, saj jih druži stroka. Med težje predmete so zapisali matematiko, ker jo težje razumejo, slovenščino zaradi veliko snovi in nemščino. Učijo se iz zapiskov ter učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu ali pri starejših vrstnikih. Vsak dan delajo domače naloge, za kar namenijo po pouku od pol so ene ure. Ko se pripravljajo na preverjanje znanja dopolnijo svoje zapiske, ponovijo naloge in vaje iz delovnih zvezkov, poiščejo stare teste. Najraje se učijo skupaj s sošolci, saj tako hitreje in lažje osvojijo snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Na Biotehniški šoli Rakičan se izobraževanje usmerja v kmetijstvo, poljedelstvo, sadjarstvo in skrbi za okolje. Vpisane dijake je navdušilo delo na zunanjih površinah, pester program in zanimiva predstavitev na informativnih dneh. Pravijo, da šola uči življenjske teme. Sodelovanje s profesorji je zanimivo, saj imajo veliko praktičnega znanja, ki ga bodo lahko uporabili doma. Šola je majhna, zato se med seboj vsi poznajo in delajo vzajemno. Pouk običajno poteka med 7.00 in 14.00. Med predmete, ki potrebujejo večjo pozornost, uvrščajo matematiko, angleščino in slovenščino. Po mnenju anketirancev imajo na šoli dobro malico in pester nabod dodatnih aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo po šoli, tako se lahko družijo s prijatelji. Za teste in spraševanja se učijo večinoma iz lastnih zapiskov in učbenikov iz knjižnice, za domače naloge pa porabijo povprečno dve uri na dan. Če želijo, lahko učbenike, zapiske in stare teste dobijo pri starejših dijakih. Kar si sedanji dijaki želijo izboljšati je, da bi imeli še več prakse.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Večina dijakov se je za vpis na šolo odločila zaradi zanimanja za kmetijstvo in znanja, ki ga bodo lahko uporabili doma. Ozračje na šoli opisujejo kot mirno in sodelovalno. Po mnenju dijakov so profesorji na šoli v večini prijazni, razgledani in pripravljeni pomagat. Dijakom so na šoli všeč tudi sadovnjak, zanimiv pouk, učenje za življenje, dobro sodelovanje s profesorji, malica in majhnost šole, želijo pa si še več prakse. Pouk na šoli običajno poteka med 7.00 in 14.00. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek na strokovnih predmetih, med bolj zahtevne predmete pa uvrščajo matematiko, angleščino in slovenščino. Za test se dijaki v povprečju učijo do dva dni, učijo se večinoma iz zapiskov. Če želijo, lahko učbenike, zapiske in stare teste dobijo pri starejših dijakih, učbenike pa si lahko izposodijo tudi v učbeniškem skladu. Za domače naloge dijaki v povprečju porabijo do pol ure na dan. Po mnenju anketirancev imajo na šoli dobro opremljeno jedilnico, šolsko kuhinjo in interaktivne table.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ