VIDEO sprejemni izpiti: Fakulteta za arhitekturo

Preizkus sposobnosti na smeri Arhitektura zajema preverjanje kandidatovega likovnega ter prostorskega dojemanja in izražanja ter problematiko arhitekture. Komisija skuša ugotoviti, kakšne so kandidatove spodobnosti in osebne značilnosti, ki bi lahko bile pozitivne za ustvarjalno delo na področju arhitekture. Na smeri Urbanizem pa s preizkusom sposobnosti preverjajo sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja.

Smer arhitektura

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje: posluh za likovno dojemanje in izražanje, za prostorsko dojemanje in izražanje ter za problematiko arhitekture. Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku. Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.

Smer urbanizem

Preizkus sposobnosti za študij urbanizma preverja naslednje: sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja. Kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku. Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto.

PUSTITE KOMENTAR