Domov Vpis v srednjo šolo Program: ŠPORTNA GIMNAZIJA

Program: ŠPORTNA GIMNAZIJA

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GIMNAZIJA 

Naziv izobrazbe: gimnazijski maturant

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

 • Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti
 • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo
 • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih
 • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti
 • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju
 • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet
 • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost
 • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Gimnazija Bežigrad
 • Gimnazija Jesenice
 • Gimnazija Murska Sobota
 • Gimnazija Nova Gorica
 • Gimnazija Novo mesto
 • Gimnazija Ptuj
 • Gimnazija Ravne na Koroškem
 • Gimnazija Šentvid
 • Gimnazija Šiška
 • I. gimnazija v Celju
 • II. gimnazija Maribor
 • Šolski center Velenje – Gimnazija Velenje

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj