Strategija učenja

Učni stili in učenje

Med seboj smo si različni, tako pa nam ustrezajo tudi različni stili učenja. Vesna Jančar, univ. dipl. psih., iz Dijaškega doma Drava Maribor, pravi, da je učni stil »širok pojem, ki vključuje strategije učenja, postavljanje ciljev in samo razumevanje učenja.« Najbolj znana je delitev na vidni, slušni ali gibalni tip. Bolj raznoliko delitev pa je naredil dr. Howard Gardner, ki je izhajal iz predpostavke, da imajo učenci različne tipe mišljenja in se zato učijo, pomnijo in razumejo na drugačne načine. Zato razlikuje med 7. različnimi vrstami inteligence, glede na te pa je treba učenje prilagoditi:

– Logično-matematična: radi rešujete uganke in probleme, sprejemate logične razlage, iščete vzorce, nalog se lotevate po korakih. Če se najdete v tem opisu, je pri učenju pomembno, da najprej razumete celoten koncept, preden se spustite na podrobnosti. Uporabljajte miselne vzorce, čim več se sprašujte med sabo, če je možno, se učite s pomočjo eksperimentiranja, učite se na način, da naštejete glavne točke po pomembnosti.

– Prostorska: razmišljate kot arhitekt ali mornar, zavedate se prostora okoli sebe, radi rišete, sestavljate, berete zemljevide. Najbolje se boste učili s pomočjo risanja, modelov, grafov, tabel, fotografij, s pomočjo videov, oblikujte miselni vzorec, zemljevid, podčrtaj z barvnimi svinčniki.

– Gibalna: uživate v dejavnostih, ki zahtevajo uporabo telesa, radi se premikate, plešete, imate radi šport, najbolj si zapomnite tisto, kar naredite sami. Vaje za učenje so, da se učite med premikanjem, med hojo, lahko s sošolci igrate vloge, lahko tudi ustvarjate med učenjem.

– Glasbena: radi imate glasbo, imate smisel za ritem, z lahkoto si zapomnite besedila pesmi ali pa glasbo samo. Če se najdete v tem opisu, potem imejte za ozadje med učenjem glasbo, snov se lahko učite kot pesem ali besedilo, med učenjem si lahko ustvarite s tapkanjem svoj ritem, uporabite multimedije, posnemite se, snov si lahko tudi pojete.

– Avtorefleksivna – intrapersonalna: spadate med bolj tihe in sramežljive, dobro poznate svoje občutke, radi sanjarite, imate modrost, intuicijo in motivacijo, prav tako pa imate močno voljo, zaupanja vase in svoje mnenje. Najlažje se boste učili sami, s pomočjo svojih zapiskov in knjig, spadate pa med najbolj neodvisne.

– Medosebna: radi komunicirate z drugimi, imate veliko prijateljev, ste empatični, družabni, radi pomagate. Za vas je idealno učenje v skupini (poskusite z učnimi kartončki), skupinske naloge, inštruiranje drugih, tako da jim razlagate snov, učite se s pogovarjanjem.

– Jezikovna: radi pišete, ste dober govorec, imate bogat besedni zaklad, radi berete, rešujete križanke. Svoje misli znate tekoče ubesediti, pri učenju poskusite s pisanjem zapiskov, skupnim branjem, razlaganjem snovi, posnemite se na kaseto, vedno pa si razložite snov s svojimi besedami.

PREKOVsebina: Tanja Papež, Maja Žagar

PUSTITE KOMENTAR