Gensko spremenjena hrana je oblikovana, ko je rastlinam umetno odvzet ali spremenjen kateri od njenih genov ali pa jim je dodan gen popolnoma tuje vrste (koruzi na primer vgradijo podganji gen).

Prva uradno pridelana gensko spremenjena rastlina je bil paradižnik z odloženim dozorevanjem. Leta 1995 so v Monsantu, vodilnemu proizvajalcu gensko spremenjenih semen, ustvarili krompir, ki je sam proizvajal pesticide. Gensko spremenjeni »zlati« riž naj bi povečal hektarski donos in zmanjšal globalno segrevanje, ker naj bi absorbiral do 30 odstotkov več ogljikovega dioksida.

 

Gensko spremenjene rešitve

Znanstveniki so si izmislili multifunkcionalne rastline, ki spotoma rešujejo še globalne probleme. A v praksi so se njihovi rezultati izjalovili, saj tisočletne modrosti narave ni moč preslepiti. Transgena koruza z lastnim pesticidom tako ni ubila le zajedavcev, temveč tudi neškodljive metulje. Na antibiotike odporni označevalni geni so se s hrano prenesli na bakterije, posledično pa je prišlo do splošne neučinkovitosti antibiotikov.

 

Znate prepoznati gensko spremenjene izdelke? Katero hrano najpogosteje gensko spreminjajo? Več preberite v članku na www.MestoMladih.si.

Po evropskih predpisih bi sicer morala biti označena vsa živila, ki vsebujejo več kot en odstotek gensko spremenjenih sestavin, a še zdaleč ni tak. Gensko spremenjeni izdelki, morajo biti označeni z besedami “gensko spremenjen” oziroma “proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma/sestavine)”. Zato ko kupujete izdelke v trgovini, obvezno preverite označevanje in na vsak primer kršitve opozorite inšpekcijske službe ter zahtevajte čim bolj točno označevanje. Rešitev pa moramo iskati drugje: v čim večji preskrbi z neoporečno in biološko hrano, ki jo pridelamo sami ali pa kmet.

 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR