Domov Oznake Programi

Oznaka: programi

Program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Tehnik računalništva pozna osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov, usposobljen pa je tudi za upravljanje z informacijsko opremo.

Program: STROJNI TEHNIK

Strojni tehnik ima temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, obvlada pa tudi merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov.

Program: EKONOMSKI TEHNIK

Ekonomski tehniki prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave.

Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Okoljevarstveni tehniki so sposobni upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami, pridobijo spretnosti kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih in imajo znanja s tega področja.

Program: LESARSKI TEHNIK

Šolanje za lesarskega tehnika traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Lesarski tehniki imajo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa.

Program: FOTOGRAFSKI TEHNIK

Fotografski tehnik pozna fotografske materiale, opremo in jo tudi zna uporabljati, pozna postopke za pripravo tiska in zna uporabljati avdiovizualne pripomočke. Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Program: MEDIJSKI TEHNIK

Medijski tehnik je usposobljen za delo na področju grafičnih, medijskih in avdovizualnih komunikacij. Šolanje traja štiri leta, konča pa se s poklicno maturo.

Program: KOZMETIČNI TEHNIK

S programom Kozmetični tehnik lahko pridobite nacionalno poklicno kvalifikacijo za vizažista, manikerja, pedikerja in maserja. Šolanje traja štiri leta, zaključi pa se s poklicno maturo.

Program: KLASIČNA GIMNAZIJA

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.

Zadnji prispevki