Prijava na e-nasvete

Domov Oznake Programi

Oznaka: programi

Kemijski tehnik

Program: TEHNIK ZOBNE PROTETIKE / ZOBOTEHNIK (SSI)

Izobraževalni program zobotehnik Ime izobraževalnega programa: TEHNIK ZOBNE PROTETIKE  Naziv strokovne izobrazbe: zobotehnik/ zobotehnica CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZOBOTEHNIK Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju:...
Predšolska vzgoja

Program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (TPI, SSI)

Tehnik računalništva pozna osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov, usposobljen pa je tudi za upravljanje z informacijsko opremo.
Zdravstvena nega

Program: STROJNI TEHNIK (SSI, TPI)

Strojni tehnik ima temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, obvlada pa tudi merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov.
Predšolska vzgoja

Program: EKONOMSKI TEHNIK (SSI, TPI)

Ekonomski tehniki prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave.
Predšolska vzgoja

Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Okoljevarstveni tehniki so sposobni upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami, pridobijo spretnosti kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih in imajo znanja s tega področja.
Zdravstvena nega

Program: LESARSKI TEHNIK (TPI)

Šolanje za lesarskega tehnika traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Lesarski tehniki imajo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa.
Predšolska vzgoja

Program: FOTOGRAFSKI TEHNIK (SSI)

Fotografski tehnik pozna fotografske materiale, opremo in jo tudi zna uporabljati, pozna postopke za pripravo tiska in zna uporabljati avdiovizualne pripomočke. Šolanje se zaključi s poklicno maturo.
Predšolska vzgoja

Program: MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Medijski tehnik je usposobljen za delo na področju grafičnih, medijskih in avdovizualnih komunikacij. Šolanje traja štiri leta, konča pa se s poklicno maturo.
Predšolska vzgoja

Program: KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

S programom Kozmetični tehnik lahko pridobite nacionalno poklicno kvalifikacijo za vizažista, manikerja, pedikerja in maserja. Šolanje traja štiri leta, zaključi pa se s poklicno maturo.
Splošna gimnazija

Program: KLASIČNA GIMNAZIJA

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.

PREBERI VEČ