Vpis v srednjo šolo

Program: KLASIČNA GIMNAZIJA

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.

VIDEO: Izračun točk za vpis na srednjo šolo

Točke za vpis na srednjo šolo so pomembne na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je prijavljenih več učencev kot je razpisanih mest).

Program: SPLOŠNA GIMNAZIJA

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Kaj je NPZ?

NPZ je nacionalno preverjanje znanja in je test, ki ga rešujejo vsi učenci osnovne šole v Sloveniji. Test se rešuje na isti dan, ob isti uri, pod enakimi pogoji po celotni državi. Preverja se samo znanje, ki se uporablja v učnih načrtih.

Zasebne mednarodne šole

V Sloveniji so na voljo različni srednješolski programi, med njimi je tudi mednarodno izobraževanje. Imamo tri zasebne mednarodne šole – Britanska mednarodna šola, Ameriška mednarodna šola in Francoska mednarodna šola.

Kako lahko starši podprejo najstnikovo samostojnost?

Mnogo staršev se vsako leto sooča z otrokovo življenjsko preizkušnjo, odhodom oziroma spremembo izobraževalne ustanove. Zavedajoč, da jih pričakuje zmeda in za nekatere nepoznavanje situacije, je razlog, da smo se po pomoč obrnili na priznanega strokovnjaka, psihoterapevta z dolgoletnimi izkušnjami na področju individualne, partnerske in skupinske terapije, dr. Zorana Milivojevića.