Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izobražuje mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste, ki jih odlikujejo znanja na področju sodobnih metod poslovanja.

Šolski center Kranj – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Kranj je ena največjih višjih strokovnih šol v Sloveniji. Izvajajo sedem programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola Erudio ima za cilj izobraziti gospodarstvenike do mere, ki zagotavlja uspešnost. Tako doma, kot v tujini.

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje, raziskovanje in svetovanje na področju zdravstva.

Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta Univerza v Novi Gorici: Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želi Poslovno-tehniška fakulteta povezovati tehnološka, ekonomska in organizacijska znanja z znanji drugih področij.

ICES – Višja strokovna šola

ICES je samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Šolski center Nova Gorica – Višja strokovna šola

Dveletni višješolski študijski programi Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine so usmerjeni v praktično usposobljenost diplomantov.

Stran 4 od 17
423OboževalcevVšečkaj

PREBERI ŠE

Program: ELEKTROTEHNIK

Modni sleng