Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

B2 Visoka šola za poslovne vede

B2, Visoka šola za poslovne vede ponuja nacionalno verificirane visokošolske študijske programe, ki diplomantom zagotavljajo najsodobnejša znanja s področja informacijskih in poslovnih ved.

Visoka šola na Ptuju

Visoka šola na Ptuju je nova šola, kjer so osnovni cilji kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Njihov program je Bionika v tehniki.

B&B visokošolski zavod za trajnostni razvoj Kranj

B&B visokošolski zavod za trajnostni razvoj Kranj izvaja študijski program Varstvo okolja, in sicer v Ljubljani in v Kranju.

B&B, izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

Višja strokovna šola B&B ponuja tri programe v Kranju in enega v Ljubljani.

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje, raziskovanje in svetovanje na področju zdravstva.

Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta Univerza v Novi Gorici: Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želi Poslovno-tehniška fakulteta povezovati tehnološka, ekonomska in organizacijska znanja z znanji drugih področij.

ICES – Višja strokovna šola

ICES je samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Stran 3 od 17
423OboževalcevVšečkaj

PREBERI ŠE