Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje, raziskovanje in svetovanje na področju zdravstva.

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo UNM je namenjena pridobivanju znanja iz različnih tehnologij, ki se uporabljajo v industriji.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin na I. stopnji izobražuje študente na študijskih programih Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS).

Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Višja strokovna šola

Inženirji hortikulture s svojim delom in kreativnimi idejami bogatijo prostor in okolje.

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za pomorstvo in promet je visokošolski zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost pretežno s področja pomorstva in prometa.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

Univerza Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana

Na Univerzi Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana lahko študentje izberejo dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski sistemu v dveh stopnjah: Psihoterapevtska znanost in Psihologija.

Stran 2 od 18

495OboževalcevVšečkaj