Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

MLC Fakulteta za management in pravo

Fakulteta MLC Ljubljana je ustanovljena z namenom, da na področju poslovnih in pravnih ved organizira sodoben študij, ki je v prakso usmerjen in daje študentom znanja ter veščine za uspešno poslovno prihodnost.

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede.

Visoka šola Ravne na Koroškem

Visoka šola Ravne na Koroškem ustvarja visoko usposobljene strokovnjake, ki so zaposljivi v gospodarstvu in strojništvu. Študij je visoko strokoven z veliko praktičnimi znanji.

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ponuja dva študijska programa, ki ju izvajajo izredno: Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem.

Akademija za vizualne umetnosti AVA

Akademija za vizualne umetnosti AVA izvaja program Vizualne umetnosti, kjer sta dve smeri: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora.

AREMA – Visoka šola za regionalni management

AREMA Visoka šola za regionalni management se nahaja v Rogaški Slatini in izobražuje za programa Evropski regionalni management in Management transportne logistike.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisala v študijskem letu 2015/16.

IAM Višja šola za multimedije

INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE – IAM višja šola, se ukvarja z razvojnim in raziskovalnim delom na področju multimedijev.

Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ljubljana je del Šolskega centra Ljubljana in je nastala leta 2015. Ponuja dva programa, in sicer Oblikovanje materialov in Mehatronika.

Stran 2 od 17

495OboževalcevVšečkaj