Prijava na e-nasvete

Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Naslov: 1 Aškerčeva cesta, Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Klavdija Naglič

Funkcija: referat za študijske zadeve

Uradne ure: ponedeljek do četrtek od 11:00 do 14:00 ure, razen srede, ko smo vam na razpolago od 11:00 do 17:00 ure, v petek od 11:00 do 12:00 ure.

Mail: vss@sclj.si ali referat.vss@sclj.si

Telefon: 01/241 16 83

Spletna stran: http://visjasola.sclj.si/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani šole so zapisali: “S sodelovanjem dosegamo najboljše možne pogoje za izvedbo izobraževanja, materialne in kadrovske. S tem delajo študentje na najboljši možni opremi za posamezen program. Tako npr. poteka program Oblikovanje materialov večinoma na ŠC Ljubljana, program Mehatronika pa večji del na srednji šoli tehniških strok Šiška, saj je tam najboljša oprema za avtomatizacijo in robotiko. Poleg tega zelo skrbno izbiramo predavatelje in druge strokovne delavce, tako da dobijo študentje res znanja, ki so ta čas aktualna v podjetjih.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): OBLIKOVANJE MATERIALOV, MEHATRONIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Dodatni pogoj za vpis v program OBLIKOVANJE MATERIALOV je opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidate k preizkusu povabi šola v sklopu vpisnega postopka. Podrobnosti vsebine preizkusa in način izvedbe je predstavljen v vsakoletnem besedilu razpisa za vpis.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir/ka oblikovanja, inženir/ka mehatronike
Zaposlitev: Oblikovanje materialov – v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi; Mehatronika – v vseh industrijskih panogah – elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, na prometnem, okoljskem področju itd.

Rok Špeh, program: VSŠ Mehatronika, 2. letnik
»Dnevno delo doma, ki običajno terja 2 uri časa, obsega pripravo konkretnih zapiskov, učenje obravnavane snovi, izdelavo projektov in naloge. Pred izpitom se učim vsaj 1 teden za posamezni predmet. Med najtežjimi je predmet Strojništvo, najbolj zanimiva pa je bila meni osebno robotika. Menim, da sta teorija in praksa enakomerno porazdeljeni. Študijsko gradivo, kot so skripte in ostali potrebni viri so objavljeni v spletni učilnici. Profesorji ne preverjajo prisotnosti pri vseh predmetih, je pa priporočljivo, da smo prisotni, saj z malo truda lahko odneseš veliko znanja. Profesorji so vedno na voljo za dodatna vprašanja in spodbujajo razmišljanje študentov, tako pri teoriji kot skozi praktične primere. Za to šolo sem se odločil, ker že imam tehnično izobrazbo. Poleg študija tudi delam, zaposlen sem v orodjarskem podjetju. Zase mi ostane dovolj časa, tako za hobije, druženje s prijatelji kot za dodatno izobraževanje. Študentski žuri na naši šoli niso organizirani.«

Jure Mlakar, program: VSŠ Oblikovanje materialov – les
»Sprejemni izpiti so potrebni, vendar niso pogoj za sprejem na višjo šolo. Na podlagi njih profesorji le pripravijo program izobraževanja. Študij zahteva sprotno delo. V 1. letniku sem največ časa posvetil risanju, kar mi je vzelo par ur na teden. Pred izpitom porabim dan ali dva da pregledam snov. Risanje je predstavljalo večini študentom izziv, saj si lahko nadarjen ali ne. Vsakotedenske naloge se stopnjujejo od lažje do zmeraj bolj zahtevnih. Z nekaj vaje se vse naučiš. Imamo tudi strokovne predmete, ki se navezujejo na smer izobraževanja. Srednjo šolo sem opravljal na Srednji šoli za lesarstvo v Ljubljani, tako da sem imel kar nekaj podlage. Študenti, ki prihajajo iz drugih smeri niso imeli preveč problemov. Večino gradiva je na voljo v spletni učilnici. V pomoč so tudi starejši dijaki, ki ponudijo stare zapiske. Večino urnika sestavlja teorija, pri predmetu ročna obdelava lesa preživimo en teden v šolskih delavnicah. Najbolj mi je bilo zanimivo risanje in 3D modeliranje, saj je najbolj povezano z oblikovanjem. Večina predavanj ni obveznih, pri vajah je potrebna 80 % prisotnost. Program je zanimiv, vendar mi ostane veliko časa za ostale hobije in cilje v življenju. Najbolj pozitivna stran faksa je dodaten prosti čas, kar mi pomaga da lahko teorijo hitro pretvorim v prakso v domači delavnici in da lahko tudi delam popoldansko delo. Šola tudi spodbuja, da bi sami v prostem času ustvarjali, kreirali.«

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ