Prijava na e-nasvete

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija

Kontaktna oseba: Mojca Kebelj

Funkcija: referat FZV

Mail: referat.fzv@uni-nm.si

Telefon: 07 393 00 18

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 3

Število podiplomskih programov: 4

Fakulteta za zdravstvene vede je del Univerze v Novem mestu. Na spletni strani so si za cilj postavili: “izobraziti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana medicinska sestra (VS) / diplomirani zdravstvenik (VS)
Zaposlitev: zdravstveni zavodi na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.

Ana Marija Bunderšek, program: UN Zdravstvena nega
»Vsakodnevno ob študiju porabim vsaj 2 uri, da uredim zapiske iz predavanj. Imamo kar nekaj nalog, ki jih moramo opraviti individualno. Poskušam se učiti sproti, ker ko pride izpitno obdobje postane kar naenkrat premalo časa za učenje, saj moramo hkrati opravljati tudi prakso. Večina meni, da so najtežji izpiti Teorija zdravstvene nege, Fiziologija, Farmakologija, kar je odvisno od posameznika. Študentje smo zelo povezani in si delimo zapiske. Večino gradiva si lahko sposodimo v knjižnici. Med izobraževanjem sem kupila nekaj knjig, ki so mi prišle prav, nekatere sem kar nekaj časa iskala in sem jih zato tudi predala nižjim letnikom. Najzanimivejši predmet je bil Nujna medicinska pomoč. K temu je pripomogel predavatelj, saj je uporabil tehnike, ki so vplivale na našo koncentracijo in nas pritegnile. Za vsak predmet je določena prisotnost v odstotkih, brez katere ne moremo pristopiti na izpit. Fakulteta je kreativna, inovativna in študentom prijazna. Prvo leto faksa je najtežje. Ni bilo veliko časa za dejavnosti izven fakultete, saj smo imeli predavanja cel dan. V 2. in 3. letniku se najde več časa. Hodim tudi v službo skoraj vsak dan, vodim svoje kulturno društvo in obiskujem glasbeno šolo. Moj urnik je zelo natrpan, ampak trenutno mi uspeva.«

Sara Cizelj, program: VS Zdravstvena nega
»Skoraj za vsak predmet je treba napisati pisni izdelek (seminarsko nalogo), s pomočjo katerega se po navodilih profesorjev izpopolnjujemo in pripravljamo za pripravo diplomske naloge. Dobro je sprotni prelet oz. ponavljanje snovi, izpostavljene na predavanjih. Na dan pa si rezervirati približno 2 do 3 ure za sistematično ponavljanje snovi. Tudi profesorji nas sproti pripravljajo na izpit, s sprotnim ustnim preverjanjem znanja oz. poudarjanjem pomembnih dejstev ter aktivnim sodelovanjem in vključevanjem študentov v diskusije. Učenja po navadi ne načrtujemo vsak dan semestra med potekom predavanj, saj smo včasih na fakulteti skozi cel dan. Učimo se preko lastnih zapiskov. Sejma rabljene literature nimamo in knjig nam ni treba kupovati, saj nam večina profesorjev snov oz. izročke posreduje. Praktičnega pouka je veliko, sorazmerno se dopolnjuje s teorijo. Obisk predavanj pri rednih študentih je obvezen v 60 %, obvezna prisotnost je pri seminarskih vajah v 80 %, v 100 % pa moramo prisostvovati na kabinetnih in laboratorijskih vajah. Vsako prisotnost profesor zabeleži. Priporočam prisotnost pri predmetih, ki pogojujejo vpis v višji letnik, to so Anatomija, Fiziologija, Patologija, in pri predmetu Biokemija, predvsem zaradi lažjega razumevanja gradiva in pojavov. Prednjačijo izkušeni profesorji, ki so svojim študentom vedno na voljo. Program je zasnovan tako, da lahko vsak posameznik odkrije sebi ljubo področje, ima možnost kariernega razvoja. V sklopu predavanj so organizirane strokovne ekskurzije, ogledi zdravstveno-socialnih ustanov. Malo bolj zahtevno je izpitno obdobje, ki na naši fakulteti traja hkrati z opravljanjem kliničnega usposabljanja, zato se v tem času od nas pričakuje dobra organizacija individualnega dela.«


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij: šolnina tudi za redni študij, možno plačilo po obrokih.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana fizioterapevtka (VS) / diplomirani fizioterapevt (VS)
Zaposlitev: vsi nivoji zdravstvene dejavnosti, zdravilišča, možnosti samozaposlitve.

Žan Potočar, program: VS Fizioterapija, 2. letnik
»Za učenje porabim dnevno 2–3 ure, poleg rednih predavanj. Odvisno tudi od urnika. Učim se sproti, da imam manj dela pred izpiti, na katere se pripravljam 4–5 dni vsak dan po nekaj ur. Zahtevnejši predmeti so tisti, ki imajo vsebine, o katerih prej še nismo slišali veliko in gredo v podrobnosti. Meni sta bila v 1. letniku najtežja Patologija in Funkcionalna anatomija, saj nisem imel podlage. Vendar mi je bil slednji tudi najzanimivejši predmet, hkrati je najpomembnejši za fizioterapijo. Na Univerzi je šolska knjižnica, kjer je veliko uporabnega gradiva. Veliko zapiskov in starih izpitov sem dobil od starejših študentov. Če imam kakšno vprašanje, se vedno obrnem na njih. Nakup literature ni obvezen, je priporočljiv in se vsak odloči sam, kaj se mu zdi uporabno kupiti. Ko ni izpitnega obdobja imam dovolj prostega časa. Naredim npr. seminarske naloge in nekaj učenja, na izpite se najpogosteje pripravljam v izpitnem obdobju. Pri predavanjih je večinoma potrebna 60 % prisotnost, pri vajah moraš biti 100 % prisoten. Poleg študija se lahko tudi dela, a ne veliko, sploh v 1. letniku, ker je kar veliko predavanj, potem pa mora ostati še čas za učenje. Za študij fizioterapije sem se odločil, ker me ta poklic zelo zanima. Moji načrti po študiju še niso dokončno začrtani, razmišljam pa o nadaljevanju študija.«

Špela Šturm, program: VS Fizioterapija
»Dnevno delo na za faks obsega pregled snovi tekočega dne ter morebitno pisanje seminarskih nalog. Najbolj se poslužujemo učenja med izpitnim obdobjem. Sama količina učenja je seveda odvisna od težavnosti in obsežnosti predmeta (običajno 1–2 tedna). Med najtežje predmete naše fakultete uvrščamo predmete, ki so obsežni in kompleksni. Med njih iz 1. letnika sodijo sestavljeni predmet Anatomija-fiziologija-patologija, Kinezioterapija in Ocenjevalne metode v fizioterapiji. Starih testov in seminarskih nalog se ne predaja, saj so zaupnost fakultete in odražajo študentovo delo. Sejma rabljene literature pri nas nimamo, so pa vsi študenti včlanjeni v knjižnico fakultete, kjer se nahaja veliko literature za sam študij. V primeru nedosegljivosti literature na fakulteti, se knjige naročajo iz drugih ustanov, najlažje skupinsko naročanje. Za dodatno gradivo smo v 1. letniku zapravili okoli 100€. Praksa se na fakulteti izvaja v okviru posameznih predmetov v obliki kabinetnih vaj. V 2. in 3. letniku se študenti udeležimo prakse v različnih kliničnih okoljih (bolnišnica, ZD, DSO in zdravilišče). Med najbolj zanimive predmete sodijo Kinezioterapija, Manualna terapija, Kardio-respiratorna fizioterapija, Nujna medicinska pomoč in Osnove klinične medicine. Predavanja so obvezna, in sicer na redni obliki študija v 60 % in na izredni obliki 30 %. Vaje se delijo na seminarske in laboratorijske, kjer je potrebna prisotnost 80 % ter na kabinetne, kjer je zahtevana 100 % prisotnost. Študentje smo zadovoljni z izvedbo kabinetnih vaj, saj se predavatelji neumorno trudijo za dobro znanje posameznika. Poleg tega se trudijo, da študentom svoj poklic predstavijo in približajo (npr. spremljanje operacije). Negativne strani faksa so, da imamo urnik v večini razporejen v popoldanskih urah ter da je za predavanja obvezna določena prisotnost. Za ta faks smo se odločili, ker nas veseli delo z ljudmi, dinamičnost poklica ter, da je po končanem študiju možna takojšnja zaposlitev ali nadaljevanje na podiplomskem programu. Študentsko delo poleg faksa je mogoče, vendar zahteva veliko organizacije s strani študenta. Fakulteta sodeluje s programom Erazmus+, kjer lahko študentje nabirajo nova znanja in izkušnje v tujini, katere jim bodo pomagale pri karieri.«


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FITOTERAPIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij: ni razpisan.
Strokovni naslov diplomantov:
Zaposlitev: zelene lekarne, nadgradnja zeliščarske dejavnosti na kmetijah, možnosti samozaposlitve.

Študijski program se še ni izvajal.


Število točk potrebnih za vpis

 

20192020202120222023
Zdravstvena nega VS (redni)brez omejitve6368brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56
Zdravstvena nega VS (izredni)49brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Fizioterapija VS (redni)/brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Fizioterapija VS (izredni)72brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Fitoterapija VS (redni)/////
Fitoterapija VS (izredni)/////

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ