Prijava na e-nasvete

Fakulteta za turistične študije – Turistica

Naslov: Obala 11, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija

Kontaktna oseba: Tamara Borse, Mita Lazar, Valter Fonovič

Funkcija: študentski referat

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10:00 do 13:00, ob četrtkih tudi od 15:00 do 17:00

Mail: info@fts.upr.si, referat@fts.upr.si

Telefon: 05/617 70 00, 05/617 70 27

Spletna stran: http://www.turistica.si

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 3

Število podiplomskih programov: 3

Turistica – Fakulteta za turistične študije je edina fakulteta v Sloveniji, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način. Znanja, ki jih razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene kadre za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Na Turistici smo se zbrali, in še se zbiramo, ljudje, odprti do drugih ljudi in kultur, odprti do novih znanj in optimistični glede neštetih možnosti zadovoljevanja potreb sodobnega Homo Turisticusa. Zato, ne glede na okoliščine, ki spremljajo svetovno gospodarstvo, ohranjamo optimizem glede turizma kot gospodarske dejavnosti. Ljudje se seveda ne bodo odpovedali turizmu, to so potrdila že številna krizna in postkrizna obdobja. Kot turisti resda spreminjamo svoje nakupne navade, ne odpovemo pa se globoki potrebi po popotniških, turističnih doživetjih. Ta potreba je v človeku prisotna veliko dlje časa kot poznamo izraz turizem in je veliko bolj univerzalna, kot si turistični strokovnjaki v tem trenutku še upamo priznati.

POSLANSTVO

  • Izvajati mednarodno primerljivo multidisciplinarno izobraževanje in usposabljanje na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti.
  • Razvijati znanje kot javno dobro, omogočati ustrezne pogoje za znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in študentov ter prenašati znanje in inovacije v turistično gospodarstvo in širše družbeno okolje.

DODIPLOMSKI PROGRAMI

  • Management turističnih destinacij VS
  • Management turističnih podjetij VS
  • Turizem UN

Več o študijskih programih dobite na www.turisticaupr.si v rubriki študij!


PODIPLOMSKI PROGRAMI

II. bolonjska stopnja (magistrski):

  • Turizem
  • Dediščinski turizem (*izvaja se skupaj z UP FHŠ)
  • Management trajnostnega razvoja (*izvaja se skupaj z UP FM, UP FHŠ in UP FVZ)

III. bolonjska stopnja (doktorski):

  • Inovativni turizem

Več o študijskih programih dobite na www.turisticaupr.si v rubriki študij!

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM (prej: tudi Kulturni turizem)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo po srednješolskem programu: Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Fotografski tehnik, Gastronomija, Gastronomija in turizem, Grafični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Logistični tehnik, Medijski tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Predšolska vzgoja, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik oblikovanja, Tehnik računalništva, Tehnik varovanja, Zdravstvena nega, Živilsko prehranski tehnik, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (sociologija, zgodovina ali geografija oziroma kateregakoli drugega predmeta splošne mature, v kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator turizma (UN), diplomirani organizator kulturnega turizma (UN)
Izredni študij: ne
Zaposlitev: turistične in s turizmom povezane organizacije: potovalne agencije, gostinska podjetja, hoteli in drugi nastanitveni obrati, organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, krajevne in regijske turistične organizacije, razvojne agencije, v Slovenski turistični organizaciji ter v drugih državnih organih in organizacijah, ki pokrivajo področje turizma in njegovega razvoja.

Adrijana Šučur, program: UN Turizem 
»Naš faks je mala skupnost, ki je povezana med seboj in tako nudi še dobre temelje in znanje v svetu turizma. V 1. letniku začneš z osnovami, nato pa se kriteriji, obsežnost in zahtevnost dvigujejo. Najtežja predmeta sta mi je bila Statistika in Ekonomija. Pomembno je, da razumeš kontekst kot celoto in komuniciraš na predavanjih, saj s tem dobiš vpogled v to, kaj profesorji pričakujejo od tebe. V kolikor spremljaš predavanja in sodeluješ, je dovolj, če za pripravo na izpit porabiš en teden. Vaje so obvezne in so del predmeta, kjer je poudarek na skupinskem delu in delu na primerih. Predavanja niso obvezna (sicer je odvisno od posameznega profesorja kolikšno prisotnost zahteva), vsekakor je obisk zaželen, saj je komunikacija in interakcija precej boljša. Gradivo je večinoma v elektronski obliki, pri deljenju starih zapiskov, izpitov in namigov pa pomagajo študenti tutorji. Edina slaba stran mojega programa je bila pomanjkljivost prakse, a so program v celoti prenovili in je dodana tudi obvezna praksa, kar je zelo dobro in pomembno za fakulteto turizma. Jeziki so prisotni vsa 3 leta in omogočajo napredovanje posameznika na jezikovnem področju, sploh, če greš še na študij ali prakso v tujino. Prostega časa je dovolj, sploh če se dobro organiziraš. Urnik je precej prilagodljiv, tako da se lahko tudi uskladi s študentskim delom. Fakulteta ponuja tudi dosti aktivnosti na področju prostovoljstva in sodelovanja pri dogodkih.«

Ana Celcer, program: UN Turizem
»Za program univerzitetnega študija sem se odločila, ker me je privlačil predmetnik. Fakulteta je v primerjavi z ostalimi izredno majhna, kar ji daje še posebni čar, saj smo študentje in profesorji fakultete izredno povezani.  Res je, da je vse skupaj temelji na teoriji, vendar imamo veliko terenskega dela, kot so obiski hotelov, prostovoljstvo, jezikovni tečaji in ekskurzije. Všeč mi je tudi to, da se na fakulteti učimo stvari, ki jih res potrebujemo, ko zaključimo fakulteto. Vsakemu se zatakne pri kakšnemu predmetu, meni se je pri turističnih paradigmah. Prostega časa imam dovolj, saj imam kljub vsem obveznostim na fakulteti ter predavanjem, čas tudi za študentsko delo.«

Kristina Taja Grünfeld, program: UN Turizem
»Faks ob morju, ki ti da ravno toliko, kolikor želiš od njega odnesti. Poleg znanja s predavanj omogoča veliko prostovoljstva, podpira in nudi pomoč, svetovanje pri organizaciji svojih dogodkov, konferenc, ali pa ekskurzij. Sprejemni izpiti niso potrebni. Učimo se iz rabljenih knjig študentov višjih letnikov, vendar je veliko gradiva v spletni obliki. Večini študentov mojega letnika se zdijo težki predmeti metodološka izhodišča, paradigme v turizmu, analiza ter kvantitativne in kvalitativne analize, saj so nekoliko obsežnejši od ostalih. Dnevno delo za faks obsega predvsem pisanje seminarskih nalog ali druge naloge, ki zahtevajo timsko delo, daljše raziskovalne naloge ter druge npr. izdelava spletne strani, pa booking strani … Za izpite se učim običajno kak teden pred izpitom. Na faksu imamo več teorije kot prakse ter obvezne vaje. Poleg študija imam čas tako za hobije in druženje kot delo  in dodatna izobraževanja.«

Eneja Vrenjak, program: UN Kulturni turizem
»Povprečno se učim eno uro na dan. Za izpite se pripravljam tri dni prej. Do sedaj sta mi bila najtežja predmeta paradigme turizma ter metodološka izhodišča. Težke ju naredi predvsem snov ter predavatelji. Najbolj zanimiv predmet je upravljanje poslovnih sistemov. Prisotnost se na predavanjih ne preverja, izjema so vaje, kjer je potrebna 80 % prisotnost. Učim se iz lastnih zapiskov, nekaj snovi dobimo tudi preko ŠIS-a (Študentski informacijski sistem) in e-učilnice. Stroškov s fotokopiranjem in kupovanjem knjig ni. Pozitivne plati mojega študija so bližina domu ter to, da je študijska smer razmeroma nova in nam profesorji velikokrat pogledajo skozi prste. V veliko primerih se lahko ravno to izkaže tudi kot minus. Lani se je na našem faksu odvijalo brucovanje, ki sem se ga tudi udeležila. Poleg študija imam dovolj časa, ki ga lahko izkoristim tudi za študentsko delo.«

Valentina Levac, program: UN Turizem
»Za učenje porabim eno uro dnevno, predvsem za sprotne naloge. Za večino predmetov je potrebno malo sprotnega učenja. Najtežji predmeti se mi zdijo analize, e-turizem, metodološka izhodišča in hotelirstvo. Večino učnega gradiva, knjige, si je možno izposoditi v knjižnici na faksu, obstaja pa tudi sejem in trgovina rabljenih knjig v Kopru. Največ obvezne literature je v prvem letniku. 90 % snovi je samo teoretične, prakse skoraj ni. Najbolj zanimiv predmet mi je varnost in turizem. Vaje so redne in obvezne, predavanja pa samo nekatera. Prisotnost je priporočljiva pri večini predavanj. Naš faks je zanimiv in nas veliko nauči o teoretičnem delu turistične panoge. Želim si le več prakse. Dijakom svetujem, naj se vpišejo, če jih zanima katerakoli smer v turizmu, saj je program zelo splošen. Prostega časa mi ostane nekaj ur na dan, odvisno od urnika. Študentski žuri so pogosti in dobro obiskani. Delo ob študiju je zaradi nepredvidljivih urnikov možno le ob vikendih. Za hobije in dodatne aktivnosti mi ostane dovolj časa, ker si ga dobro organiziram.«

SAMSUNGAnja Pugelj, program: UN Turizem
»Sprejemnih izpitov ni. Učim se kampanjsko, tri dni pred izpitom okoli tri ure na dan. Najtežja predmeta sta angleščina in metodologija. Učim se iz skript in zapiskov. Najtežji predmet v 1. letniku je angleščina zaradi zahtevnosti na ustnem izpitu. Literaturo kupim na Bolhi, in sicer v povprečju zapravim okoli 65 evrov. Najbolj zanimiv predmet je turistična geografija, ker je dober predavatelj. Vaje so obvezne in se preverja prisotnost. Na predavanja pa je priporočljivo hoditi, nekatera so tudi obvezna. Ostane mi veliko prostega časa, delo si lahko privoščim v poznih popoldanskih urah. Žuri so dokaj pogosti. Negativne stvari so slaba organizacija, premalo prakse in konkretnih predmetov za ta faks. Pozitivna stvar pa je veliko prostega časa. Za ta faks sem se odločila čisto po naključju. Faks se mi je zdel zanimiv, nadaljevati nameravam na podiplomskem študiju.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ, MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/22 znaša 2.520 €; izvaja se za program Management turističnih destinacij v Ljubljani, za program Management turističnih podjetij v angleščini na sedežu fakultete v Portorožu ter za izredni študij v Mariboru (vpis diplomantov višjih šol s področja gostinstva in turizma), šolnina za to lokacijo znaša 2.740 €.
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani organizator turizma (VS) (program Management turističnih destinacij in Management turističnih podjetij)
Zaposlitev: potovalne in turistične agencije, turistični sektor, nastanitveni in prehrambni gostinski obrati, trgovine, transport, srednje/višje/gostinske šole, organizacije za promocijo turizma, oglaševalske agencije, kulturne ustanove, organizatorji prireditev, festivalov, sejmov, lokalne in regijske turistične organizacije.

Marko Zaro, program: VS Management turističnih podjetij, 3. letnik
»Sprejemnih izpitov na naši fakulteti ni. Dnevno za študij porabim od 1 do 2 uri, da opravim vse sprotne obveznosti (predstavitve, raziskave, seminarske naloge). Z učenjem začnem 3–4 dni pred izpitom, odvisno od zahtevnosti in obsežnosti izpita. Veliko ljudi ima težave z Računovodstvom v 1. letniku, a menim, da je to le stvar pristopa in sprotne vaje. Sam sem imel največ težav z APA stilom in pisanjem seminarskih nalog. Menim, da sem od predavanj odnesel veliko in še veliko bom. Ker se ukvarjam oz. delam v gostinstvu in turizmu, lahko naučeno takoj apliciram. Najbolj zanimiva so mi bila predavanja g. Brezovca, saj je njegov pristop do predavanj najbolj interaktiven s študenti in nas sili k razmišljanju. V 3. letniku nimam nič prostega časa saj se mi je nakopalo veliko delovnih obveznosti poleg študija. Kar pa ostane porabim na šport in izobraževanje izven faksa. «

Metka Matešič, program: VS Management turističnih podjetij
»Ker obožujem turizem, pri izbiri fakultete nisem veliko razmišljala. Fakulteta ima odlično lokacijo tik ob morju, kar se mi zdi čudovito, saj dodaja to še odlično vzdušje. Naj povem, da na predavanjih prevladujejo teoretične vsebine, imamo pa to prednost, pred ostalimi programi na fakulteti, da imamo 6 mesecev prakse v 2. ter 3. letniku. V času študija je študentom ponujeno tudi ogromno dodatnih možnosti sodelovanja na različnih projektih, v študentskem svetu, pri prostovoljstvu in na turističnih dogodkih. Učim sproti, ker sem zelo organizirana in me predmeti, ki se jih učimo, zanimajo. Zaradi sprotnega dela mi tako ostane veliko prostega časa, ki ga lahko porabim za aktivnosti v sklopu fakultete, študentsko delo, druženja in študentske zabave. Prav tako lahko vse potrebne učbenike dobiš rabljene od starejših študentov, saj so še zmeraj uporabni.«

Aljaž Bužinel, program: VS Management turističnih podjetij
»Turistica je prijetno majhno okolje, kjer je pristen človeški odnos pomembnejši od akademskega znanja, saj smo turizem ljudje. Za študij sem se odločil bolj spontano, ampak sem z leti ugotovil, da sem primerna oseba za turizem in mi ta industrija leži. Sprejemnih izpitov za to smer ni treba opravljati. Učno gradivo si večinoma izposojamo od starejših letnikov in vrstnikov ali iz knjižnice, za učenje pa običajno porabim 1h-3h. Osebno mi je najtežji predmet osnove računovodstva v turizmu, najbolj zanimiva pa mi je bila angleščina. Menim, da bi lahko bilo več prakse, ampak to je odvisno predvsem od posameznikove iniciative, saj okolje ponuja veliko možnosti.«

Urška Kukec, program: VS Management turističnih podjetij
»Zahtevnost mojega študija ni prevelika, saj zanj porabim povprečno uro na teden. Za izpit se pričnem učiti približno dva dni prej. Med najtežje predmete sodijo poslovne finance in računovodstvo zaradi obsežni snovi. Najbolj zanimiv predmet je marketing v turizmu. Učim se večinoma iz lastnih zapiskov in skript. Predavanja niso obvezna, vaje so. Med študijem je v 2. letniku organizirana tudi obvezna praksa. Pozitivna plat mojega študija je medštudijska praksa in zanimivi profesorji. Med minuse štejem to, da je urnik razvlečen preko celega dneva ter strogo preverjanje prisotnosti na vajah.«

Tamara Grbac

Tamara Grbac, program: VS Management turističnih destinacij
»Za študij porabim okvirno tri ure dnevno – večinoma urejam zapiske in pripravljam seminarske naloge. Učenja se pred vsakim izpitom lotim približno štiri dni prej. Med najtežje predmete sodijo angleščina in upravljanje poslovnih sistemov. Učim se iz skript, lastnih zapiskov in izposojenih knjig. V 3. letniku imamo obvezno trimesečno prakso, ki si jo poiščemo sami ali pa nam jo uredi fakulteta. Pozitivne strani mojega študija so prijazni in zavzeti profesorji ter negativna, da se snov skozi letnike ponavlja. Ob študiju mi ostaja veliko prostega časa, ki ga izkoristim za študentsko delo. Na naši fakulteti so velikokrat organizirane raznolike delavnice ali projekti, kjer se študenti aktivno vključujejo in sodelujejo. Študija po zaključku 1. stopnje nimam namena nadaljevati, saj si želim poiskati redno zaposlitev.«

Anja FortunaAnja Fortuna, program: VS Management turističnih podjetij
»Dnevno porabim za študij maksimalno dve uri na dan in učim se tri dni pred izpitom. Najtežja predmeta sta angleščina in osnove računovodstva v turizmu. Učno gradivo se lahko kupi na fakulteti, veliko gradiva pa profesorji objavijo na e-učilnici. Sicer pa poteka tudi tržnica učnih gradiv. Večina predavanj na mojem faksu ni obvezna, vaje pa so obvezne. Dobro je, da si prisoten na vseh predavanjih. Fakulteta ti da ogromno znanja, ki ga lahko dopolnjuješ s praktičnim usposabljanjem. Za ta faks sem se odločila, ker je definitivno najboljša fakulteta s področja turizma. Prostega časa mi ostane dovolj, tako da se lahko ukvarjam še z drugimi aktivnostmi. Študentski žuri so zanimivi. Veliko jih organizirajo študentje s pomočjo ŠS Turistica. Zraven študijskih obveznosti lahko tudi delam in se udeležujem različnih izobraževanj, druženj in usposabljanj.«

Število točk, potrebnih za vpis

20172018201920202021
Kulturni turizembrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve//
Management turističnih destinacij Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Management turističnih podjetij VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizembrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ