Prijava na e-nasvete

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, Slovenija

Kontaktna oseba: Urška Jambrek

Funkcija: Vodja referata za študijske in študentske zadeve

Mail: info@fds.nova-uni.si

Telefon: 04 260 18 50

Spletna stran: www.fds.nova-uni.si

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 2

Število podiplomskih programov: 4

Študijski programi, ki jih izvajajo na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze, študentom predajajo širok nabor znanj s področja delovanja javne uprave in institucij EU, prava človekovih pravic ter mednarodnih odnosov in diplomacije. Na dodiplomskem študiju izvajajo programa Države in evropske študije (izredni/plačljiv program/ VS) in Javna uprava (redni/brezplačen program/ UN). Študentje obiskujejo predavanja v Kranju, ki se izvajajo v popoldanskem času, medtem ko se v Ljubljani in Mariboru izvajajo v zmanjšanem obsegu, v primeru zadostnega števila vpisanih študentov.

Študentom je omogočeno tudi opravljanje obveznosti v tujini, v okviru Erasmus+. Lahko pa se odločijo za opravljanje prakse v tujini, ki jo lahko opravijo tudi diplomanti (v 1 letu po diplomiranju). Študentje so na fakulteti organizirani v Študentskem svetu, preko katerega imajo predstavništvo v organih fakultete, hkrati pa skrbijo za tekmovanja, ekskurzije in preostale aktivnosti.

Vpisani študentje lahko brezplačno dostopajo tudi do portala za študij na daljavo, v katerem lahko poslušajo predavanja (možen je ogled predavanj tudi za nazaj). Takšen študij je namenjen predvsem tistim, ki zaradi urnika težje obiskujejo predavanja, izpiti pa še vedno potekajo v klasični obliki (na lokaciji izobraževanja).

Fakulteta deluje na treh naslovih:
Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij:da; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Študijski program zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic diplomantom nudi pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni.

Miran Murnik, program: UN Javna uprava 
»Predavanj sem se udeleževal redno, saj mi je to olajšalo sprotno učenje, za katerega sem, skupaj s pisnimi izdelki, porabil okoli 1 uro na dan. Na težje izpite sem se pripravljal 1 mesec, za druge je bilo dovolj 10–14 dni. V 1. letniku sta mi največ časa vzela predmeta Sodno in ustavosodno varstvo ter Osnove prava. Predavanja niso obvezna in kadar čas ne dopušča lahko zamujeno nadoknadiš. Medtem ko se pri vajah preverja prisotnost. Sejma rabljenih knjig sicer nimamo, vendar profesorji pri večini predmetov naložijo literaturo v e-učilnico. V študentskem svetu fakultete vsako leto organiziramo tudi projekt »Izmenjava izkušenj in zapiskov«, na katerem študentje od višjih letnikov izvedo izkušnje o profesorjih in predmetih ter dobijo gradivo in zapiske. Fakulteta nudi brezplačni redni študij, ki je primeren tudi za zaposlene, saj predavanja potekajo od 16.30 do 20.30. Fakulteta organizira jesenske, spomladanske, poletne šole, okrogle mize, kjer poleg znanj, študentje pridobijo kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta (3KT). Všeč mi je, da nismo le številka, ampak si te profesor zapomni po imenu in tako potekajo predavanja bolj sproščeno. Izpostavil bi, da se splača hoditi k: prof. dr. Avbelj, lekt. Kecman, as. Hudej, doc. dr. Justinek, izr. prof. Letnar Černič.«

Jasna Ibradzic, program: UN Javna uprava
»Glede učenja je pomembno, se ste organizirani, da sledite sami sebi in pravočasno začnete pisati seminarske naloge, saj že s tem spoznavate predmet. Pri nekaterih predmetih se zbirajo točke za pristop k izpitu. Udeležujte se predavanj in študentje sodelujte med seboj, hkrati pa pravočasno predelajte informacije o predmetu. Učim se teden dni pred izpitom, odvisno od predmeta. S skupino študentov, ki smo redno hodili na predavanja, smo uporabljali za učenje svoje zapiske. Veliko je literature v naši spletni učilnici, v učnem gradivu in v knjižnici. Predavanja na fakulteti niso obvezna, iz izkušenj lahko povem, da je 70 % več uspeha, če študent obiskuje predavanja. Tudi zato ker so naši profesorji izjemni predavatelji in se lahko že na predavanjih veliko naučiš. Študijski program mi je zanimiv, ker spoznavamo politiko države, pravice ljudi, davke, zakone, naučite se veliko in lahko postanete uspešni voditelji v javni upravi, če vam je v prioriteti takšna pot. Sama sem že redno zaposlena in mamica, vendar sem za vse imela čas, če sem se pravočasno organizirala. Organizacija in vztrajnost sta velikega pomena. Všeč mi je bilo tudi obiskovanje spomladanskih šol.«


 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da – Kranj, Ljubljana, Maribor.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka Državnih in evropskih študij (VS), okrajšava: dipl. dr. in evrop. štud. (VS)
Kranj izvajanja študija: Kranj, Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Diplomanti se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz delovanja institucij EU vedno cenjeni.

Igor Kalabić, program: Mednarodni odnosi in diplomacija
»Če delaš vse sproti je veliko lažje. Čas bi težko ocenil. Neka snov te lahko tako potegne, da tudi sam raziskuješ in gradiš svoje znanje. Število ur je tako odvisno od vsakega posameznika. Redna prisotnost na predavanjih in storitev oz. možnost, da si lahko predavanja ogledaš tudi v časovnem zamiku in večkrat, vsak predmet naredita veliko lažjega. Tudi profesorji so ti ves čas na voljo: Tudi izven časovnega okvirja predavanj ti lahko dodatno razložijo snov. Veliko gradiva je na voljo v e-učilnici in knjižnici Nove Univerze. Knjige so na voljo tudi v specializiranih knjigarnah, kjer prodajajo knjige s pravnega področja. Za pristop k izpitu je potrebna 80 odstotna prisotnost. Vsi predmeti so zanimivi, saj poleg teorije obsegajo tudi dejanske pravne primere v praksi. Učenje in razumevanje snovi je tako veliko lažje. Zagotovo je velik plus, da so predavanja popoldne, ter da so posnetki predavanj na voljo v e-učilnici. Za prostočasne dejavnosti skrbi študentski svet, ki organizira vrsto zabavnih pa tudi dobrodelnih prireditev. Tako vsako leto poteka program izmenjave zapiskov, tukaj sta še akcija darovanja krvi ter piknik in večerja s profesorji. Poleg tega pa fakulteta s kariernim centrom organizira številne strokovne ekskurzije. Tako smo že obiskali ustavno sodišče, državni zbor, evropski parlament.«

Miran Murnik, program: VS Javna uprava
»Faks je primeren za vsakogar, ki želi razširiti svoje obzorja s področja javne uprave in za tiste, ki že delajo v javni upravi, pa bi si radi povečali možnost napredovanja v službi. Dostopen je vsakomur saj nudi brezplačni redni študij, predavanja pa potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30. Sprejemnih izpitov na fakulteti ni. Za posamezni izpit se pripravljam okoli 14 dni, pri težjih izpitih pa tudi več. Pri nekaterih predmetih je potrebno za pristop k izpitu napisati seminarsko nalogo. Večino literature dobimo od profesorjev na internetni strani (eŠtudent). Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico, tako da se nekaj gradiva da dobiti v njej, vsako leto v decembru pa organiziramo izmenjavo izkušenj in zapiskov. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se upošteva prisotnost, vseeno pa študij dopušča dovolj prostega časa.«


Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Javna uprava UN (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Javna uprava UN (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravno pravo VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravno pravo VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

 

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ