Prijava na e-nasvete

Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod

Naslov: Dunajska cesta 129, Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Mileva Miškovič

Funkcija: vodja študentskega referata

Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; torek od 17:30 do 18:30 ( Gerbičeva 51, Ljubljana)

Mail: referat@fd.si; info@fd.si

Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883

Spletna stran: http://www.fd.si/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 1

Število podiplomskih programov: 1

Fakulteta za dizajn izvaja 3 letni visokošolski strokovni študijski program I. stopnje – Dizajn in II. stopnje Dizajn, ki študentom ponuja smeri:

 • Notranja oprema,
 • Vizualne komunikacije,
 • Moda in tekstilije,
 • Dizajn management in
 • Nakit.

REDNO lahko študenti študirate na smereh: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije (I. stopnja).

IZREDNO (plačljiv študij) lahko študirate na smereh Dizajn management in Nakit (I. stopnja), ter celotna II. stopnja.

Ker so vse smeri oblikovane interdisciplinarno, se študijsko delo odvija v dinamičnem okolju in povezanosti profesorjev in študentov. Interdisciplinarna zasnova študija študentom ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Fakulteta za dizajn je tesno povezana z gospodarstvom, kar omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante. Ponujajo pa jim tudi pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke. Študentje pa lahko sodelujejo tudi na projektnem delu, natečajih, konferencah, predavanjih, delavnicah, Študentskem svetu ali sodelujejo z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev, ali pa se odpravijo na Erazmus+ izmenjavo.

Na spletni strani https://galerija.fd.si/ pa si lahko pogledate galerijo študentskih del.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Moda in tekstilije, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit):

Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90 % točk,
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk.

Vpisni pogoji: Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

O datumih sprejemnih izpitov in drugih podrobnostih, vas bodo obvestili na informativnih dneh oz. preko spletne strani fakultete in drugih medijev.

Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka (VI/2)
Zaposlitev: Interdisciplinarna zasnova študija ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Tesna povezava z gospodarstvom omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante ter pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke.

Pia Franko, program: VS Notranja oprema, 2. letnik
»Sprejemni izpiti potekajo par ur, vzdušje je precej sproščeno. Vsako leto so naloge približno enake, potrebno je opremiti določen prostor (skicirati postavitev pohištva, opreme) in iz podanega vsakodnevnega predmeta oblikovati nek kos pohištva in ga uporabiti v prostoru. Študijske obveznosti in učenje ne vzamejo veliko časa. Če se dela lotiš sproti, nimaš nobenih težav, urniki niso preveč natrpani (en do dva predmeta na dan). Dnevno porabim 2 uri za učenje, pisanje nalog, seminarskih nalog, urejanje zapiskov. V 1. letniku je najtežji predmet Studio za razvoj notranje opreme, kjer že takoj začnete delati na prvem projektu, ki je obsežen in traja cel semester, tako da je sprotno delo obvezno. Veliko profesorjev samih posreduje skripte z gradivom in tudi z izpitnimi vprašanji kar na mail vsakemu študentu. To je odličen faks za vsakega, ki ga veseli dizajn, oblikovanje, umetnost. Fakulteta svoje študente redno obvešča o možnostih sodelovanja na razstavah in projektih, tudi v sklopu študija se že spoznate z delom v vaši industriji, saj sodelujete z realnimi projekti, fizično oblikujete svoje izdelke in jih tudi razstavljate.«

Klemen Ožbolt, program: VS Dizajn management 
»Vpisni pogoj je opravljanje sprejemnega izpita, ki se mi ni zdel zahteven. Bolj bi ga opisal kot nekakšen uvod v študij. Pozitivna stran študijskega programa je to, da gre za poklic prihodnosti. Negativna pa je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s tem tudi velikokrat razlagam, kaj sploh ta študij je. Veliko vsebin je povezanih z oblikovanjem in managementom. Dijakom priporočam vpis zaradi zanimivega procesa študija. Veliko je praktičnega dela, manj teorije. Na vsaki smeri so težji predmeti, meni so to tisti, katere se moram naučiti in ”napiflati”. Na moji smeri je bil najtežji predmet Uvod v materiale. Študijske obveznosti na fakulteti potekajo štirikrat tedensko, med njimi si probam čim več zapisati, da imam lastne zapiske. Gradivo si sposojam, zato zanj nisem zapravil veliko. Poiščem ga tudi na spletu, hkrati imamo dobro založeno knjižnico. Udeležba na vajah je obvezna oz. 100 %, na predavanjih 80 %. Bodite prisotni, saj tako dobite veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno dobri in z veseljem pomagajo. Na fakulteti imamo karierni center, v katerem nas usmerjajo pri načrtovanju kariere in še pri mnogo drugih stvareh. Po študiju si želim ustanoviti svoje podjetje. Ob študiju lahko delam, hkrati sodelujem v študentskem svetu ter hodim na delavnice in seminarje, kajti dizajn me izjemno zanima.«

Mojca Kotnik, program: VS Dizajn – Vizualne komunikacije 
»Na sprejemnih izpitih je velik poudarek na samem mišljenju posameznika, kako razmišlja, kaj želi sporočiti in doprinesti s svojim ustvarjanjem. Študij temelji na ustvarjalnosti in različnih projektih, kjer se tako rekoč praktično učimo teorije. Sicer gre tudi za neko mero teorije, ki sicer ni prezahtevna ali preobsežna, če se stvari delajo sproti. Pred teoretičnimi izpiti in zagovori je potrebno za knjigami presedeti še morda kakšno dodatno uro ali dve. V 1. letniku je najobsežnejši predmet teorija barve, deli se na dva dela (teorijo in vaje), v kolikor se stvari delajo z entuziazmom in zanimanjem tudi ta predmet ne predstavlja problemov, saj vso teorijo predelamo na praktičnih primerih (vajah). Predavanja so pri skoraj vseh predmetih zasnovana iz vaj in teorije. Prisotnost se konstantno preverja in je eden izmed poglavitnih faktorjev za pristop k opravljanju izpita. Na samih predavanjih je dobro dorečeno, kaj se zahteva na izpitu in kaj ne. Med večino predavanj se izvajajo sprotni popravki, ki spodbujajo k napredku in razvijanju projektnih nalog. Pomemben je odnos, ki ga zgradiš s profesorji in predavatelji. Veliko predavateljev prihaja iz podjetji in s tem prenašajo znanje, ki je praktično, koristno in v praksi zelo uporabno, včasih še malenkost bolj kot teorija.«


Število točk potrebnih za vpis

 

20192020202120222023
Dizajn – notranja oprema VS (redni)73,1287,8386,1286,3790,25
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Dizajn – moda in tekstilije VS (redni); prej Dizajn – tekstilije in oblačila///brez omejitve72,99
Dizajn – moda in tekstilije VS (izredni); prej Dizajn – tekstilije in oblačila///brez omejitvebrez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni)89,3193,2385,5389,5395,25
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

2 KOMENTARJI

  • Pozdravljeni,

   vpis v 2. krogu tudi na tej fakulteti poteka od 19. 8. do 23. 8. 2022. Preizkusi nadarjenosti bodo potekali: po drugem prijavnem roku: in 9. 9. 2022. (Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.) Število vpisnih mest za 2. krog še ni znano, saj vpisi v 1. krogu še potekajo.

   Preverite še na spletni strani fakultete za dizajn še ostale pogoje / informacije.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ