Prijava na e-nasvete

B&B, izobraževalni center, Višja strokovna šola

Naslov: Ljubljanska cesta 30, Kranj, Slovenija

Kontaktna oseba: KRANJ: Barbara Zakotnik-Dokl, LJUBLJANA: Nina Lanjšček

Funkcija: organizatorke izobraževanj

Uradne ure: 9.00 – 17.00

Mail: referat@bb.si

Telefon: 04 280 83 04 (Kranj), 01 547 45 05 (Ljubljana)

Spletna stran: https://bb.si/bb-izobrazevanje/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 5

V B&B izobraževalnem centru lahko pridobiš  VI/1 stopnjo izobrazbe in postaneš inženir/inženirka logistike, strojništva, elektroenergetike ali ekonomist/ka.

Del B&B izobraževalnega centra je višja šola in visoka šola za trajnostni razvoj s programom Varstvo okolja (VI/2).

Na podlagi dolgoletnih izkušenj so razvili unikaten model izvajanja študija. Študij temelji na praktičnem znanju in tesnem povezovanju z gospodarstvom. Predavatelji so priznani strokovnjaki iz gospodarstva, ki študente spodbujajo k iskanju rešitev na aktualnih praktičnih primerih. Ponujajo individualno prilagojen študij s sodobnimi digitalnimi orodji, kombiniran študij ter modularno opravljanje študijskih obveznosti.

Predavanja potekajo:

 • v Kranju (Ljubljanska cesta 30)
 • v Ljubljani (Letališka cesta 16a)
 • Online.

V B&B izobraževalnem centru se vsakemu posvetijo individualno, ga motivirajo k proaktivnem opravljanju študijskih obveznosti in zaključevanju študija.

 Za več informacij pokličite na 04 280 83 04, pišite na referat@bb.si ali jih obiščite na https://bb.si/bb-izobrazevanje/. 

Vir: Spletna stran B&B izobraževalni center


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): INŽENIR LOGISTIKE, INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, INŽENIR STROJNIŠTVA, EKONOMIST

Vpiše se lahko, kdor: je opravil:

 • poklicna ali splošna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002)
 • mojstrski/delovodski/poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kandirate izbirajo po naslednjem ključu: Kandidat lahko zbere najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer je 50 % teh točk za splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku ali za ocene pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika.
Izredni študij: da
Kraj izvajanja študija: Kranj, Ljubljana, »online« študij

Zaposlitev:

INŽENIR LOGISTIKE:

 • Logistični centri
 • V vseh organizacijah, kjer poteka skladiščenje, transport, proces nabave in proizvodnje
 • Izvajanje del s področja varnosti pri delu in uveljavljanja pravic iz škodnega dogodka
 • Skrb za brezhibno delovanje delovnih sredstev
 • Dela povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom
 • Sodelovanje v carinskih postopkih

INŽENIR STROJNIŠTVA:

 • Strokovnjak v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov, energetskih sistemov, avtomatizacijo proizvodnih procesov, vzdrževalnimi deli na strojih, napravah in energetskih sistemih
 • Upravljanje lahko zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov
 • Razvijanje strojne in programske opreme
 • Konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov
 • Vodenje in nadzorovanje proizvodnih procesov
 • Sodelovanje pri izdelavi tehnične in tehnološke dokumentacije
 • Vodenje projektov

INŽENIR ELEKTROENERGETIKE:

 • Vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki
 • Planiranje elektroenergetskih projektov
 • Nastavljanje relejne razlike
 • Nadzor izgradenj manj zahtevnih instalacij
 • Vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike

EKONOMIST:

 • Zasebna in javna podjetja, organizacije ter zavodi
 • Finančno poslovanje
 • Trženje
 • Organizacija in menedžment
 • Prodaja
 • Analitika
 • Komerciala

Henrika Peternel, program: VSŠ Ekonomist, diplomantka
»V času obiskovanja B&B izobraževalnega centra mi je bilo najbolj všeč to, da se je šola res prilagodila študentom. Zaposleni so res enkratni, zelo so nam pomagali, če česarkoli nismo razumeli. Lahko smo jih vprašali vse, brez težav so nam odgovorili na vsa zastavljena vprašanja ali naše izzive. Po zaključku šolanja oz. po pridobljeni izobrazbi sem se zaposlila. Prej sem bila študentka in opravljala študentsko delo, z diplomo pa sem dobila tudi boljšo zaposlitev. V času študija sem pridobila veliko znanja na področju komunikacije. S tega področja sem tudi diplomirala. Lahko rečem, da sem res podrobno raziskala komunikacijo, načine komunikacije in prepričana sem, da mi to koristi tudi danes tako na kariernem področju kot v zasebnem življenju. Prihodnjim generacijam priporočam vpis v B&B izobraževalni center, če si želijo študirati v okolju, kjer so prav vsi zaposleni prijazni, tudi profesorji.«

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ