Prijava na e-nasvete

Alma Mater Europaea

Naslov: 17 Slovenska ulica, Maribor 2000, Slovenija

Kontaktna oseba: Tina Kavtičnik

Funkcija: vodja referata za študijske zadeve

Mail: referat@almamater.si

Telefon: 02/250 19 99

Spletna stran: https://almamater.si/si

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 8

Število podiplomskih programov: 9 (II. stopnja) in 7 (III. stopnja)

Alma Mater Europaea ima napredno študijsko infrastrukturo na 4 lokacijah po Sloveniji:

 • Maribor (Slovenska ulica 17)
 • Ljubljana (Dunajska cesta 158)
 • Koper (Ferrarska ulica 30)
 • Murska Sobota (Lendavska ulica 9)

Alma Mater Europaea združuje zanimive, sodobne in predvsem zaposljive študijske programe. Del Alma Mater Europaea sta tudi Akademija za ples in Fakulteta za humanistični študij. Alma Mater Europaea je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Slovenije. Je članica Neurotech Alliance, zveze univerz med katerimi je tudi University of Oxford. Specializirajo se na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. Njihovi študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in multidisciplinarni. Usmerjeni so v izobraževanje kadra zaposljivih poklicev. Ponujajo možnost izrednega študija in tudi rednega študija za programa Zdravstvena nega in Socialna gerontologija.

Vir in več informacij na njihovi spletni strani.


ALMA MATER EUROPAEA − EVROPSKI CENTER, MARIBOR

Visokošolski študijski programi:

 • Arhivistika,
 • Fizioterapija,
 • Zdravstvena nega,
 • Socialna gerontologija,
 • Management poslovnih sistemov,
 • Spletne in informacijske tehnologije.

ALMA MATER EUROPAEA − FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ −  INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA (AMEU − ISH)

Univerzitetni študijski program: 

 • Humanistični študiji.

ALMA MATER EUROPAEA – AKADEMIJA ZA PLES

Visokošolski študijski program:

 • Ples, koreografija

Smeri: 

 • Družabni ples,
 • Tekmovalni ples ST / LA,
 • Jazz,
 • Sodobni ples,
 • Balet,
 • Hip-hop/Urban.

ALMA MATER EUROPAEA − EVROPSKI CENTER, MARIBOR

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA, SOCIALNA GERONTOLOGIJA, MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV, ZDRAVSTVENA NEGA, ARHIVISTIKA, SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor:

 • je opravil splošno maturo,
 • je opravil poklicno maturo,
 • je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Izbrani kandidati za programa Fizioterapija in Zdravstvena nega bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča komisija za oceno usposobljenosti v zdravstvenih poklicih. Za študij Fizioterapije, Zdravstvene nege in Socialne gerontologije se zahteva tudi Potrdilo o cepljenju.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa):

SOCIALNA GERONTOLOGIJA, ZDRAVSTVENA NEGA, ARHIVISTIKA

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi − 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku − 40 % točk.

FIZIOTERAPIJA, MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV, SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi − 50 % točk,
 • učni uspeh v 3. in 4. letniku − 50 % točk.

Izredni študij: da
Redni študij: Zdravstvena nega (39 mest) in Socialna gerontologija (30 mest)

Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a fizioterapevt/-ka (VS), diplomirani/-a manager/-ka poslovnih operacij (VS), diplomiran zdravstvenik (VS), diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani/-a socialni/-a gerontolog/-inja (VS), diplomirani/-a inženir/-ka spletnih in informacijskih tehnologij (VS), diplomirani/-a arhivist/-ka (VS),

Zaposlitev: Bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, patronažno varstvo, zavodi za zdravstveno varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, reševalne službe, humanitarne organizacije, v športnih društvih, klubih ter reprezentancah, na inštitutih (Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Inštitut za anesteziologijo ali Onkološki inštitut), centri za socialno delo, posebni socialni zavodi, mala in srednja podjetja, ki so usmerjena k strankam in prisotna na spletu (digitalni marketing), javna uprava in ​​agencije, ki vodijo platforme za informiranje ali komuniciranje s skupnostmi, IT sektor, v podjetjih, različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih in kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah, na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah.

Zala Leskovar, program: VS Fizioterapija, 3. letnik
»Imamo vzpostavljen tutorski sistem ter več društev, kot so fizioterapevti brez meja, športna sekcija, raziskovalna sekcija. Pozitivne strani so hitra komunikacija z referatom, popoldanska predavanja, hibridno študiranje (online in v živo, predavanja lahko pogledaš za nazaj), odlični profesorji, mednarodna povezanost, omogočanje vzpostavljanja vezi z zaposlovalci, sodelovanje na raziskovalnem področju, povezanost med študenti. Za lažje predmete oziroma manj obsežne in nestrokovne, se po navadi učim 4–7 dni, za zahtevnejše tudi po en mesec (minimalno 2 uri na dan). Najtežja predmeta v 1. letniku sta Funkcionalna anatomija in Fizioterapevtska ocena (MTM in Goniometrija), ker se mora študent na pamet naučiti, katere mišice izvajajo katere gibe in potek vsake mišice, zagotovo učenje oteži še zdravstvena latinščina. Ta predmeta sta obvezna in pogoj za napredovanje v višji letnik. Po navadi se učimo s prosojnic, ki jih profesorji objavijo v spletno učilnico. Na fakulteti imamo knjižnico, v kateri se najde vsa priporočena literatura. Vsako leto imamo obvezno izvajanje kliničnega usposabljanja (prakso). Udeležba na predavanjih, seminarskih vajah in laboratorijskih vajah je obvezna, študent mora imeti 100 % prisotnost za pristop k izpitu/kolokviju. Poleg študija lahko opravljaš študentsko delo, imamo tudi nekaj redno zaposlenih študentov, ki so z nekaj organizacije prav tako uspešno doštudirali ali še študirajo. Profesorji sproti obveščajo o različnih predavanjih in dogodkih, ki nam
lahko karierno pripomorejo.«

Ema Štembergar, program: VS Fizioterapija, 2. letnik
»Študij na naši fakulteti poteka tako, da so predavanja med 16:00 in 20:00 uro. Po končanih predavanjih za posamezen predmet sledi pisni izpit, za tem pa se izvedejo še vaje za ta predmet (v manjših skupinah se učimo praktičnih veščin kot so manualno testiranje mišic, uporaba naprav za fizikalno terapijo, kineziološke vaje itd.). Vaje so nato ocenjene s praktičnim kolokvijem. Vso potrebno gradivo se da dobiti v šolski knjižnici, sicer pa je kopije nekaterih skript možno kupiti tudi v določenih fotokopirnicah. Največji strošek za literaturo je nedvomno nakup Anatomskega atlasa, ki je potreben že v 1. letniku. Nakup tega je zelo priporočen, ker je zelo uporaben v vseh letnikih študija ter tudi po študiju. Delo ob študiju je možno, veliko študentov na našem faksu to tudi prakticira, vendar je potrebna dobra organiziranost, saj je prisotnost na vajah obvezna. Študentska organizacija vsako leto organizira študentsko brucovanje ter tradicionalni študentski Alma Mater piknik. Oba dogodka sta odlična priložnost za spoznavanje kolegov študentov in ustvarjanje različnih poznanstev.«

Klara Trček, program: VS Fizioterapija
»Svoje učenje prilagajam ostalim obveznostim, a se za vsak predmet poskušam učiti sproti in učinkovito. Če profesor zastavi, je treba po predavanju oddati domačo nalogo in povzetek, s katerim se preverja prisotnost. V vsakem letniku je nekaj predmetov, ki so zahtevnejši in veljajo za selektivne, a jih z vztrajnostjo in sprotnim delom naredi vsak. Najzahtevnejši je 2. letnik, saj nadgrajuje znanje in zahteva razumevanje in povezovanje premetov. Najtežji predmeti v 1. letniku, ki nudijo podlago za višje letnike, so Anatomija s histologijo, Funkcionalna anatomija in kolokvij Manualno testiranje mišic pri predmetu Fizioterapevtska ocena, pri slednjem so najpomembnejše vaje. Zahtevni so zaradi količine snovi, ki za dobro oceno zahteva veliko pomnjenja. Primarno gradivo so zapiski in profesorjeve prosojnice. Za lažje razumevanje imamo anatomski atlas (na voljo v knjigarnah, na spletu, v fakultetni knjižnici). Ostalo gradivo je enako kot na drugih fizioterapevtskih fakultetah in ga kupi pri njih. Fakulteta ima nekaj svojih učbenikov, ki so jih napisali predavatelji. Zapiske in stara izpitna vprašanja dobimo od višjih letnikov. Tutorji pa nam pomagajo pri pripravi na izpit in razumevanju snovi. Študent 1. letnika opravi dva tedna kliničnega usposabljana, v 2. letniku šest in v 3. letniku osem. Vodstvo je izmeno organizirano, znanje pa predajajo fizioterapevti, ki izhajajo iz prakse in nudijo vpogled v realno stanje. Svetujem vam, da ne podcenjujete fakultete, saj kljub nazivu »izredni« program, zahteva veliko (samostojnega) dela in učenja. Fakulteta izobrazi diplomante z dobrim znanjem, ki ustvarjajo odlično in zaposljivo stroko. Vključite se v obštudijske aktivnosti, dale vam bodo širši pogled v prakso in izkušnje za delo z ljudmi ter povezale s profesorji. Marca fakulteta vsako leto gosti Svetovno znanstveno konferenco, kjer študenti in strokovnjaki predstavijo svoje raziskave ter za tem svoje članke objavijo v znanstveni reviji. Študente spodbujajo k izvedbi raziskav in projektov, marsikdo se odloči za izmenjavo preko Erasmus+ ali si izbere prostovoljno delo v nekaterih afriških državah.«

Anja Lašič, program: VS Fizioterapija
»Študij daje poudarek na samostojnem delu. V obdobju, ko je izpitov in nalog manj, namenim za študijske obveznosti uro in pol, za pisanje povzetkov, urejanje zapiskov, ponavljanje snovi, ki je ne razumem. Pred posameznim izpitom, pa je odvisno od izpita, nekateri so lažji, drugi težji. V 1. letniku je najobsežnejši predmet Anatomija, priprava na izpit se začne že med predavanji, ker je pomembno, da slediš in delaš zapiske. Intenzivno pa sem se učila okoli 6 ur dnevno, en teden. Za gradivo lahko kontaktiraš tutorje svojega programa, med njimi najdeš tudi literaturo, ki se prodaja. Naš poklic lahko bi reka, da temelji na praksi, zato je tudi razmerje med teorijo in prakso v prid slednje. Najzanimivejši predmet mi je bil Fizioterapija II, saj je zajemal respiratorno fizioterapijo, ki me zanima, prav tako pa med kliničnim usposabljanjem spoznaš, kako pomembno je znanje, ki smo ga pridobili pri tem predmetu. Na predavanja je priporočljivo hoditi, pa ne samo zato, ker se preko oddanih povzetkov preverja prisotnost, koristi namreč, če slišiš razlago. Faks ponuja možnost uspeha vsakomur, ki se je pripravljen potruditi in delati, imamo na voljo tudi ogromno obštudijskih dejavnosti, ki služijo kot odskočna deska za kariero in nas aktivno pripravljajo na zaposlitev. Vsako leto ob koncu leta je organiziran piknik, letos je bilo ponovno organizirano tudi brucevanje. Med študijem opravljam študentsko delo, sodelujem pa tudi pri drugih šolskih (študentski časopis, študentski svet, tutorstvo, senat) in obšolskih dejavnostih.«

Lidija Ribič, program: Socialna gerontologija
»Izbira za ta faks je bila samoumevna saj izvajajo zaposljive in zanimive študijske programe in tudi sama sem videla veliko možnosti za zaposlitev. Študij na naši fakulteti večinoma poteka po principu case-study, zato je prisotnega veliko timskega dela, konkretnih primerov in posledično ni potrebe po kampanjskemu učenju. Ker so profesorji dosegljivi za naša vprašanja in pomoč pri projektnem delu, predmeti pa so usmerjeni v stroko, nam študij ne povzroča večjih težav. Večina študentov je zelo motivirana za sodelovanje in timsko delo in radi hodijo na predavanja, študijske izlete ter na obštudijske dejavnosti. Gradivo za študij dobimo od profesorjev in v e-učilnici, knjige si izposodimo v knjižnici, najbolj pomembni in zaželeni pa so zapiski. Naše pripombe vodstvo šole upošteva, delujoč je tudi Študentsko svet. Večina študentov na socialni gerontologiji ob študiju dela, nekaj časa še vedno ostane za družino in ostale aktivnosti.«

ALMA MATER EUROPAEA − FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ −  INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA (AMEU − ISH)

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Vpisni pogoji: kdor je

 • opravil splošno maturo;
 • opravil poklicno maturo in dodatni izpit enega od maturitetnih predmetov (angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, glasba, grščina, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik, nemščina, psihologija, ruščina, slovenščina kot drugi jezik, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina;
 • pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4‐letni srednješolski program.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa):

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Izredni študij: da (tudi na daljavo)
Zaposlitev: Diplomanti se zaposlijo v nevladnih organizacijah ter društvih doma in v tujini, javnem sektorju (ministrstva, šole, svetovalna telesa, vlada), političnih strankah, mednarodnih političnih organizacijah ter diplomaciji, širšem področju kulture, svetovalni dejavnosti na področju humanizma in kulture, izobraževanju, založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, pri trženju in raziskovanju tržišča, ustanovah s področja varovanja okolja, oglaševalskih agencijah.

ALMA MATER EUROPAEA – AKADEMIJA ZA PLES

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PLES, KOREOGRAFIJA; smeri: Družabni ples, Tekmovalni ples ST in LA, Jazz, Sodobni ples, Balet, Urban / Hip Hop

Vpisni pogoji: kdor je

 • opravil splošno ali poklicno maturo;
 • pred 01.06.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program;
 • opravil avdicijo (preizkus nadarjenosti) za smeri Sodobni ples, Jazz, Tekmovalni ples ( ST in LA), Družabni ples in Urban / Hip Hop;
 • končal srednjo baletno šolo ali ustrezno baletno izobrazbo za smer Balet. Smer Balet ne opravlja praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija na podlagi dokumentacije in intervjuja oceni njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa):

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 70 % točk,
 • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 10 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk.

Preizkus nadarjenosti je treba opraviti za smeri:Sodobni ples, Jazz, Družabni, Tekmovalni plesi (ST in LA) in Urban / Hip hop. Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2023 lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Izredni študij: da

Zaposlitev: Zaposljivost  se kaže, predvsem: na področjih plesnih poklicev, gledališča, samozaposljivosti, v kulturno-umetniških društvih, vrtcih in šolah – v šolstvu, pri TV in filmu, v tujini oz. na mednarodnih projektih, v športnih društvih, v produkciji, na fakultetah in ministrstvih, na raziskovalnih inštitutih ter zavodih za prizadete skupine. Kaže se tendenca, da je ples vpleten v vzgojo in s tem pomaga pri socializaciji ter razvoju kulture in umetnosti naroda.


Število točk, potrebnih za vpis

20192020202120222023
Fizioterapijabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Socialna gerontologijabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Management poslovnih sistemovbrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Zdravstvena negabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve (izredni študij)
86 točk (redni študij)
MB: 75 MS: 71
Arhivistikabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Spletne in informacijske tehnologijebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Humanistični študijibrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Plesbrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Koreografijabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ