Loading Dogodki

<< Nazaj na dogodke

POKLICNA MATURA (jesenski rok): Angleščina, Nemščina, Slo. kot drugi jezik ali Ita. kot tuji in drugi jezik

25. avgusta

Jeziki

ANGLEŠČINA

Angleščino se piše prvo polo, kjer je preverja bralno razumevanje 60 minut, drugo polo, kjer se preverja pisno sporočanje pa prav tako 60 minut. Pri slednjem je treba napisati dva pisna sestavka, enega krajšega in enega daljšega. Pisni del vam bo prinesel 60 točk, ustni izpit pa 40.

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar (enojezični, dvojezični).

Primer jesenske poklicne mature iz angleščine 2018:

– Izpitna pola 1

– Izpitna pola 2

NEMŠČINA

Matura iz nemščine poteka iz pisanja dveh pol. Najprej vas čaka izpitna pola 1, kjer se preverja bralno razumevanje. Časa boste imeli 60 minut, možnih pa je 30 točk. Sledi še druga pola, kjer pa se preverja pisno sporočanje. Najprej je treba napisati krajši pisni sestavek, za katerega imate časa 20 minut, potem pa sledi še pisanje daljšega pisnega sestavka, kar traja 40 minut. Tudi pri drugi poli lahko dobite 30 točk.

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, slovar.

Primer jesenske poklicne mature iz nemščine 2018:

– Izpitna pola 1

– Izpitna pola 2

SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK

Matura iz slovenščine kot drugi jezik obsega dve poli. V poli 1 gre za razčlembo neumetnostnega besedila. Na voljo imate 60 minut. V poli 2 pa imate 60 minut časa za interpretacijo poljubnega umetnostnega besedila.

Primer jesenske poklicne mature iz slovenščine kot drugega jezika 2018:

– Izpitna pola 1

– Izpitna pola 2

ITALIJANŠČINA KOT TUJI IN DRUGI JEZIK

Maturo iz italijanščine kot tuji in drugi jezik opravljate vsi ki ste si kot tretji predmet na poklicni maturi izbrali italijanščino. Matura sestoji iz dveh pol. Pola 1 vključuje naloge iz bralnega razumevanja in traja 60 min. Pola 2 pa obsega krajši (60-70 besed) in daljši pisni sestavek (150-160 besed).

Primer jesenske poklicne mature iz italijanščine kot tujega in drugega jezika 2018:

– Izpitna pola 1

– Izpitna pola 2

 

Pole ostalih let pa najdete na spletni strani državnega izpitnega centra RIC.

 

Podrobnosti

Datum:
25. avgusta
Oznake dogodka:
, , , , , ,

<< Nazaj na dogodke