Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetVpis v srednjo šoloVpis v srednjo šolo v 10 korakih

Vpis v srednjo šolo v 10 korakih

1. Najprej preglejte razpis

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI)vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 15. januar 2024) na svoji spletni strani (www.mvi.gov.si) objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski obliki, v njem najdete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

2. Udeležite se informativnih dni

informativni dnevi

V razpisu si izberite 3 šole, ki vas zanimajo, in se 16. in 17. februarja 2024 odpravite na informativni dan. Ti potekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih šolah bodo na voljo v razpisu in spletnih straneh šol.

3. Preizkusi nadarjenosti 

Če razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na šole, kjer je treba za  vpis v določen program opraviti preizkus nadarjenosti, boste med 8. in 20. marcem 2024 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 28. marca 2024 poslati potrdilo o opravljenem preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 4. marca 2024. Do tega roka morajo ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) posredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki izvaja tovrstne programe, na katero se želijo prijaviti. Na podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom do 28. marca 2024 posredovale potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te programe.

4. Oddajte prijavo za srednjo šolo

Prijavo boste po vsej verjetnosti izpolnjevali skupaj v šoli s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam.

Če boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti do 2. aprila 2024 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico z oznako Obr. 1,20 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 8. aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 18. aprila objavilo spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 25.560 mest, na katere se je v roku za prijavo prijavilo 22.870 kandidatov (stanje pred prenosom prijav).

Stanje prijav na vrsto programov za vpis v šolsko leto 2023/2024 (podatki po roku za prenos prijave):

VRSTA PROGRAMAŠT. RAZPISANIH MESTŠT. PRIJAV
NPI700652
SPI6.8724.340
SSI10.3449.942
GIM7.6447.963
SKUPAJ25.56022.897

 

5. Premestitev na drugo šolo

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, boste lahko do 23. aprila do 15. ure svojo prijavo prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

6. Objava omejitve vpisa 

MIZŠ bo na svoji spletni strani 24. maja objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 29. maja pa boste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli obvestila srednjih šol.

7. Točke za vpis

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, in sicer dodatnih 10 točk za status A in 5 dodatnih točk za status B. Za vpis v umetniške programe pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti, ki sicer ne prinaša nobenih dodatnih točk, pač pa je le dodatni vpisni pogoj.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v 1. ali 2. krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če pride do situacije, da je tudi po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, se upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola posebej. Slednji primeri so izjemno redko, praktično jih ni.

8. Prvi krog vpisa na srednjo šolo

V 1. krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk iz ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole izberejo kandidate za 90 % mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo srednja šola povabila, da se med 17. in 21. junijem vpišete. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti s seboj, vam bodo sporočile šole, kamor ste se prijavili.

9. Drugi krog vpisa na srednjo šolo

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v 1. krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prvotno prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 26. junija do 15. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali 1. prijavo za vpis.

Na katero od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 2. julija do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v 2. krogu vpisa uspešni, se morate do 3. julija do 14. ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

10. Ponavljalci in zamudniki

MVI bo do 4. julija do 15. ure objavil še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se lahko najkasneje do 30. avgusta vpišete na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

Vira: www.mvi.gov.si, http://e-uprava.gov.si

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ