Prijava na e-nasvete

Ugodnosti za dijake

Učbeniški sklad

Na začetku novega šolskega leta potrebujete učbenike, delovne zvezke, s pomočjo katerih boste lahko opravili vse obveznosti. Vse potrebno lahko nakupite v knjigarni, kjer dobite nove učbenike in delovne zvezke, ki pa bodo tudi najdražji. Učbenike si lahko izposodite iz učbeniškega sklada, kjer jih dobite na posojo za šolsko leto, na koncu pa jih morate vrniti. Za izposojene učbenike dijaki plačajo izposojevalnino, ki je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov lahko največ 1/3 nabavne cene učbenika. Ne pozabite pa tudi na sejme rabljene literature (ti potekajo v večini večjih mest na začetku septembra). Pozanimajte se, če ga organizira tudi vaša šola.

Štipendije

Štipendije so prejemek, ki je namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. V Sloveniji obstajajo različne vrste štipendij: državne, kadrovske, Zoisove, občinske, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu.

Subvencije

Subvencije vam bodo pomagale znižati stroške, ki nastanejo z vstopom v srednjo šolo. Zaprosite lahko za sledeče:
– Malica
Do splošne subvencije je upravičen samo tisti dijak, ki mu je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. Do takšne dodatne subvencije so upravičeni tisti, katerih dohodek na družinskega člana znaša do 42 % povprečnega mesečnega dohodka na osebo od neto plače. Dijaki lahko uveljavljajo dodatno subvencijo za malico na pristojnih centrih za socialno delo, in sicer morajo izpolniti obrazec, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti dijaki, ki jim bo center za socialno delo izdal temu primerno odločbo.

– Prevoz
Subvencijo za prevoz lahko uveljavljate, če živite vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice najdete na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Vlogo izpolnite in potrdite na svoji srednji šoli. Vlogo morate nato predložiti izvajalcu javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem in železniškem prometu, prej pa preverite, ali je to sedež družbe ali kar postaja, saj se to razlikuje od kraja do kraja.

Vsi, ki se boste vsakodnevno vozili v srednjo šolo, boste, če ste oddaljeni do vključno 60 km, za mesečno vozovnico odšteli 25 evrov, za oddaljenost med 60 in do vključno 90 km 35 evrov in za oddaljenost več kot 90 km 55 evrov. Tisti, ki stanujete v študijskih mestih in se boste vračali domov le za vikende, pa si lahko omislite mesečno vozovnico za 10 voženj, ki stane 20 evrov, ne glede na oddaljenost. Tudi v tem primeru morate oddati vlogo.

Nastanitev

Če bi želeli bivati v dijaškem domu, morate izpolniti prijavnico. K tej prijavnici pa lahko priložite vlogo za subvencijo. Vlogo za subvencijo lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, prav tako bo tam objavljen tudi Razpis in roki za oddajo vloge.

Študentski servis

S statusom dijaka in z izpolnjenimi 15 leti se lahko včlanite v poljuben študentski servis. Ta vam bo omogočal pridobitev delovnih izkušenj in zaslužek. Pridobljene izkušnje pa bodo dobra popotnica tudi za vašo prihodnost. Včlanite se lahko osebno v poslovalnici ali pa na spletne strani izpolnite obrazec.

Viri: www.mizks.gov.si, www.mzip.gov.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ