VIDEO: Izračun točk za vpis na srednjo šolo

V primeru omejitve vpisa v posamezni srednji šoli se upoštevajo:

  • zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole;
  • za umetniške programe (umetniška gimnazija, fotografski tehnik …) preizkus nadarjenosti;
  • za športne oddelke športni dosežki.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če boste imeli vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z oceno 5; svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk (pomagajte si s spodnjo tabelo). Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v prvem ali drugem krogu). V tem primeru se izbira med vami opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike. Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi omenjenih kriterijev razvrščenih več kandidatov z istim številom točk, kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi posamezna srednja šola najkasneje do začetka šolskega leta.

Za lažji izračun smo vam pripravili tabelo, kjer lahko vpisujete svoje ocene in ugotovite, koliko točk boste imeli, ko se boste vpisovali. Če pa obiskujete dvojezično osnovno šolo ali pa šolo z italijanskim učnim uspehom, pa je tabela drugačna. Poglejte si jo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Predmeti7. razred (najvišje število točk)7. razred moje število točk8. razred (najvišje število točk)8. razred moje število točk9. razred (najvišje število točk)9. razred moje število točk
slovenščina5 5 5 
matematika5 5 5 
tuji jezik5 5 5 
likovna vzgoja5 5 5 
glasbena vzgoja5 5 5 
geografija5 5 5 
zgodovina5 5 5 
drž. vzgoja in etika5 5 / 
fizika/ 5 5 
kemija/ 5 5 
biologija/ 5 5 
naravoslovje5 / / 
tehnika in tehnologija5 5 / 
športna vzgoja5 5 5 
SKUPAJ TOČK55 65 55 
KONČNO ŠTEVILO TOČK175     

 

 

 

 

 

 

 

 

4 KOMENTARJI

  1. Video vsebuje napačno razlago omejitve vpisa in je za kandidate in njihove starše zavajajoč. V primeru omejitve vpisa namreč srednje šole v 1. krogu ne sprejmemo npr. vseh 50 kandidatov, temveč le za 90% prostih mest, torej prvih 45, na preoatalih 5 prostih mest pa kandidirajo kandidati v 2. krogu, ko jih lahko izrinejo tudi tisti, ki so bili prijavljeni na druge programe z omejitvijo, a tam niso bili sprejeti v 1. krogu, imajo pa večje števijo točk.

  2. V tabeli piše, da samo v osmem razredu dobiš 5 točk za Tehniko in tehnologijo, kar ni res saj je predmet tudi v 8. razredu.
    Prav tako pa je v 8. razredu samo biologije ne pa, biologija in naravoslovje

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here