Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetPokliciVpis na fakulteto v tujini

Vpis na fakulteto v tujini

Prijava na tujo fakulteto ne ovira prijave na slovenske fakultete. Od države, kamor se želite odpraviti je odvisno ali ustrezate pogojem za sprejem v izbrani program. Prijavite se lahko na več institucij hkrati in počakate, kje boste sprejeti. V tem primeru je korektno, da institucije, na katere se ne boste odločili vpisati, obvestite o svoji izbiri in se jim zahvalite za ponujeno priložnost.

Čas študija izkoristite za nabiranje novih izkušenj in poznanstev. Študij v tujini vam omogoča tudi utrjevanje jezika, spoznavanje drugačne kulture in dobro referenco za vašo prihodnost.

Kako poteka prijava

Najprej dobro premislite kakšne so vaše želje in pričakovanja glede študija ter definirajte vaša zanimanja. Z iskanjem informacij je priporočljivo začeti pri instituciji, ki razpisuje izbrani program. Povprašajte jih o pogojih vpisa (postopek prijave, roki prijave). Na večino univerz se je treba prijaviti nekaj mesecev prej, zato poskrbite za pravočasno oddajo potrebne dokumentacije za vpis, kot so npr. prevedena in overjena potrdila o šolanju, potrdila o znanju tujega jezika, priporočila pedagogov.

Začnite dovolj zgodaj – približno leto in pol pred načrtovanim začetkom študija. Pol leta je potrebnega za iskanje informacij po spletu in pri institucijah o izobraževalnih sistemih, šolah in programih ter zbiranje informacij o postopku prijave, rokih in potrebnih dokazilih.

V pomoč pri vpisu na fakulteto v tujini vam je lahko tudi portal studyportals.com, kjer lahko iščete med dodiplomskimi programi izobraževalnih ustanov iz petdesetih držav, najdete različne štipendije ter si preberete mnenja starejših študentov. Priročen portal je tudi studyineurope.eu, kjer prav tako lahko brskate med programi in imate tudi pregled ter opis študija v najpopularnejših evropskih državah.

Če razmišljate o študiju v tujini:

 • Če se vpisujete na dodiplomski študij, iščite »bachelor programe (undergraduate)«, ki so namenjeni dijakom po končani srednji šoli.
 • O študijskih sistemih v državah, ki so članice Evropske unije (EU), lahko spremljate portal Ploteus na spletni strani ec.europa.eu/ploteus. Podatki za evropske države, ki ne spadajo v EU, so objavljeni na spletni strani Eurydice (www.eurydice.si, iščete lahko tudi Eurypedia). Podatki za neevropske države, pa so objavljeni na spletnih straneh mednarodnega združenja univerz.
 • Pri vpisu vam lahko pomaga tudi Društvo VTIS, ki je vodilna organizacija za kroženje znanja med svetom in Slovenijo, ki združuje 2000 članov v 51 državah. V VTIS-u so pripravili vrsto projektov, ki so namenjeni, da ti olajšajo iskanje akademskih priložnostih po svetu in ti s praktičnimi nasveti članov, ki živijo v tujini lahko pomagajo pri prvih korakih v tujini.
 • Prepričajte se, da sta študij in program akreditirana (to pomeni javno veljavna). To je osnovni pogoj za začetek procesa vrednotenja oziroma priznavanja izobrazbe v Sloveniji. Kje preveriti javno veljavnost programa? Direktno pri instituciji, na tuji pristojni državni instituciji (npr. ministrstvo pristojno za izobraževanje), prek pisarne ENIC-NARIC.
 • Posebno pozornost posvetite prijavi in rokih za prijavo (največ informacij najdete na spletni strani želene univerze, preverite, ali so morda roki za tuje študente drugačni), da boste lahko začeli z zbiranjem dokumentov dovolj zgodaj.
 • Pozanimajte se o potrebni dokumentaciji: prevedena in overjena potrdila o šolanju in uspehu, priporočila profesorjev, dobro motivacijsko pismo ipd.
 • Preverite, ali morate opravljati dodatne teste – jezikovne, sprejemne in druge; različne oblike sprejemnih izpitov so stalnica umetniških programov in medicine, prav tako so izpiti pogosti pri sprejemu na študij v ZDA.
 • Pri iskanju možnosti ocenjujte z različnimi vnaprej določenimi  kriteriji, saj boste le tako lahko potem pripravili končno izbiro institucij in programov, na katere se boste prijavili – kriteriji so lahko način poučevanja, vsebina programa, možnost raziskovalnega, terenskega dela ali prakse, obštudijske aktivnosti, razmerje med številom študentov na profesorja in drugi; na spletu so objavljene tudi različne lestvice, kjer lahko preverite, kam se uvršča izbrana univerza, a pri tem preverite kriterije lestvice.

Večina evropskih držav ima krovne spletne strani, kjer dobite vse informacije o študiju. Nekaj več časa pa vam bo vzelo iskanje o štipendijah Slovenije za študij v tujini in štipendijah tujih držav, posojilih, stroških pred odhodom (izpiti, potni stroški, prevodi, bivanje, zavarovanje, prehrana, šolnine).

 • Kakšne so možnosti financiranja: štipendije doma in v tujini, posojila, možnost dela v tujini.
 • Stroški pred odhodom in v času študija: stroški izpitov in prijav, prevodov, potni stroški, v času študija pa šolnine, bivanje, prehrana, zavarovanje, pri čemer pa upoštevajte vsa leta trajanja programa.

Ko boste zbrali vse potrebne informacije in se odločili, kam boste vložili prijavo, bo sledilo opravljanje potrebnih izpitov, zbiranje, overjanje in prevajanje dokazil. Pridobiti boste morali priporočila, pripraviti in oddati vlogo za sredstva in seveda tudi dodati prijavo. Po sprejemu bo treba urediti tudi vizo in zdravstveno zavarovanje (odvisno od države študija), pa tudi organizirati namestitev in pot. Pred odhodom uredite tudi pooblastilo nekomu, da bo lahko urejal vaše zadeve v Sloveniji.

Štipendije za študij v tujini

Pri financiranju študija v tujini vam lahko pomagajo različne domače in tuje štipendije (npr. štipendije tujih vlad). Spremljajte razpise in se pravočasno prijavite. V Sloveniji so vam na voljo: Zoisove in državne štipendije, štipendije za dodiplomski in podiplomski študij v tujini –  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (štipendije Ad futura), kadrovske štipendije, če se s študijem v tujini strinja delodajalec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nekatere občine, lokalni študentski klubi, Rotary International, Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka idr. Preverite tudi morebitno združljivost posameznih štipendij.

Večina držav tujim študentom omogoča pridobitev štipendij med študijem, kot tudi subvencije bivanja. Zopet se srečate z različnimi razpisnimi pogoji (npr. uspeh zadnjih dveh letnikov dijaka in rezultat na maturi, prihodki družinskih članov, oddaljenost od bivališča, prevodi dokumentov, pretvorbe ocen, potrdilo o znanju tujega jezika). Vseeno bodite pozorni na razpise tujih institucij za tuje državljane (npr. štipendije tujih vlad, ali financiranja raziskovanj ipd.), štipendije Ad Futura, štipendije ministerstev.

Priznavanje izobraževanja

Naziv pridobljen v tujini je v Sloveniji možno uporabljati v izvorni obliki, torej brez prevajanja v slovenski jezik (npr. Bachelor of Science in Biology, ZDA). Po zaključku izobraževanja v tujini je možno pri slovenskem centru ENIC-NARIC podati vlogo za vrednotenje izobraževanja. Vrednotenje izobraževanja ni obvezno, je pa v postopku vrednotenja izdano mnenje lahko v pomoč pri dokazovanju ravni oziroma stopnje izobrazbe.

11 razlogov zakaj študirati v tujini

 1. Spoznati samega sebe. Postati neodvisen in samozavesten z jasno postavljenimi cilji.
 2. Utrjevanje ali učenje jezikov.
 3. Večja izbira študijskih programov in priložnosti za dodatna izobraževanja.
 4. Učiti se na način, ki ga še ne poznaš.
 5. Študirati ravno to, kar vas zanima.
 6. Doseči komunikacijske spretnosti skozi interakcijo z ljudmi iz različnih okolij.
 7. Ustvariti si boljše poklicne možnosti.
 8. Pridobiti mednarodno razsežnost in globalno perspektivo.
 9. Doživeti in raziskati svet ter spoznati ljudi iz celega sveta in različnih kultur.
 10. Povečati razumevanje drugih kultur. Pridobiti drugačen pogled na lastno državo in kulturo.
 11. Uživati v novih dejavnostih, katerih doma ni priložnosti spoznati in doživeti.

 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ