Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetVpis na fakultetoPreizkusi za vpis na fakulteto

Preizkusi za vpis na fakulteto

UNIVERZA V LJUBLJANI

Akademija za glasbo

Za program Glasbena umetnost preizkus zajema preizkus iz glavnega predmeta in glasbenoteoretičnih predmetov. Slednje se kandidatom, ki imajo končano umetniško gimnazijo prizna, ostali pa morajo opraviti preizkus znanja iz predmetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina. Za določene smeri so določene specifične zahteve, npr. pisna naloga, predložitev samostojnih kompozicij, slušno preverjanje itd. Vse informacije najdete na spletni strani akademije. Za program Glasbena pedagogika pa je preizkus sestavljen iz štirih delov – pisni test (primeri so objavljeni na spletni strani), preizkus iz igranja klavirja, preizkus glasu in znanja solfeggia ter preizkus pedagoških predispozicij (esej in intervju). Preizkus je veljaven samo tekoče šolsko leto.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT)

Na vseh programih je treba opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Slednjo se potrdi s splošnim zdravniškim spričevalom. Na programu Film in televizija ter Gledališka režija je potreben še specialističen izvid za vid in sluh. Naloge, ki so jih kandidati v preteklosti oddali, si lahko ogledate v arhivu na akademiji, vse informacije pa boste dobili v referatu, ko bo objavljen razpis za vpis. Preizkus velja samo tekoče leto, opravljati ga je mogoče največkrat trikrat. Če vam ne uspe v prvo, ne odnehajte; znano je, da je veliko slovenskih znanih igralcev opravljalo preizkus večkrat. Več v videu >>

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Preizkus poteka v dveh delih. V prvem delu morate glede na izbran program oddati nalogo. Navodila za nalogo se razlikujejo glede na program in bodo objavljena v razpisu. Drugi del preizkusa, ki se prav tako razlikuje glede na program, lahko opravljajo le tisti, ki so pozitivno ocenjeni na prvem delu. Preizkus velja samo tekoče leto, priporoča pa se, da se odločite za udeležitev kakšnega od tečajev, ki pripravljajo na preizkuse. Študenti pa pravijo >>

Biotehniška fakulteta

S preizkusom za program Krajinska arhitektura kan­didati izkažejo lastnosti, pomembne za poklic, kot so dobro dojemanje prostora, ustvarjalnost in smisel za be­sedno in grafično razčlenjevanje ter izražanje (risanje). Preizkus je pisni in traja en dan. Temo preizkusa izraznih sposobnosti, natančnejši način preverjanja in ocenjeval­na merila vsako leto posebej določi komisija.

Fakulteta za arhitekturo

Preizkus sposobnosti na programu Arhitektura zajema preverjanje likovnega ter prostorskega dojemanja in izražanja ter problematiko arhitekture. Tako se na preizkusu riše po modelu, po spominu in dojemanje prostora. Na programu Urbanizem pa s preizkusom sposobnosti preverjajo sposobnost logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega dojemanja in izražanje ter razumevanje problematike sodobnega življenja. Preizkus traja načeloma dva dni, prvi dan se riše, drugi dan pa na obeh programih opravijo še razgovor s kandidati. Preizkus velja le tekoče leto. Več v videu >>

Fakulteta za šport

Kandidat mora na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj čim bolje opraviti naslednje teste: tek na 100 in 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi (ženske), zgibe (moški) in plavanje na 100 m. Da na preizkusu ne bi bilo težav, Fakulteta za šport vsako leto organizira priprave, ki jih je opisala Maja Ušeničnik Podgoršek, vodja Študentskega referata Fakultete za šport: »Na pripravah se kandidati pod strokovnim vodstvom profesorjev in študentov višjih letnikov pripravljajo na preizkus; izvejo katere gibalne sposobnosti in znanja so pomembna pri posameznem testu, kakšna je pravilna tehnika izvedbe, kakšna je njihova trenutna pripravljenost in kako načrtovati vadbo, da bo rezultat preizkusa, ki je eden od kriterijev izbora (40 %) za študij na Fakulteti za šport, čim boljši. Preizkus velja le za tekoče leto.« Kandidati lahko v drugem roku preizkusa (v septembru) izboljšujejo rezultate v okviru druge prijave za vpis. Študenti pa delijo svoje izkušnje >>

Naravoslovno-tehniška fakulteta

Preizkus na programu Oblikovanje tekstilij in oblačil obsega prostoročno risanje in slikanje človeške figure, oblikovanje oblačil in preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Kandidati morajo dokazati svo­je ročne spretnosti, ki so pri oblikovanju tekstilstva zelo pomembne. Preizkus velja le tekoče leto. Več v videu >>

Barbara Lavrinc z Naravoslovnotehniške fakultete je zau­pala nekaj nalog, ki so že bile na preizkusu:

– ”oblečeni stol”: Na razpolago imamo neskončno dolg trak in stol. Naloga je ”obleči stol” na čim bolj kreativen in inovativen način. Trak se lahko tudi reže. Riše se v svinčniku – črtna risba.
– T-shirt na temo ”Spominjam se”: Naloga je narisati seri­jo T-shirtov na dano temo. Lahko se osredotoči samo na tisk ali vzorec, lahko se manipulira oblika, lahko oboje … Tehnika je barvna risba ali slika.
– Odgovor na vprašanje: ”Kdo se vam zdi modna ikona za današnji čas in zakaj?” V pisni obliki.

Pedagoška fakulteta

Na programu Likovna pedagogika gre za preizkus likovne nadarjenosti, pri katerem kandidat dobi dve nalogi (risanje figure po modelu in slikanje tihožitja) s katerimi pokaže svojo likovno sposobnost.  Preizkus velja le za tekoče leto. Na programu Logopedija in surdopedagogika morajo kandidati opraviti komunikacijski preizkus. Preizkus velja le za tekoče leto.

Zdravstvena fakulteta

Za vpis na program Laboratorijska zobna protetika je treba opraviti praktični izpit iz ročnih spretnosti, ki je sestavljen iz treh delov, in sicer risanja, modelacije z različnimi materiali in oblikovanja z različnimi materiali. Predavatelj na študijskem programu Laboratorijska zobna protetika Franc Rojko pravi, da se lahko kandidati na sprejemni izpit pripravijo le z vadbo oblikovanja različnih likov, pri tem pa uporabljajo material različnih trdot. Iz množice kandidatov, ki se želijo vpisati na Zdravstveno fakulteto, izbirajo le naravne talente, torej tiste, ki jim že v osnovi leži oblikovanje. Fakulteta bo v primeru zadostnega zanimanja v času pred izvedbo organizirala tečaj za pripravo na preizkus za kandidate.

UNIVERZA V MARIBORU

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Preizkus nadarjenosti je potreben za vpis na program Arhitektura. Anamarija L. Mrgole pravi: »Pri preizkusu sposobnosti za arhitekte se išče kandidate, ki so kreativni, imajo dobro prostorsko predstavo, so iznajdljivi, prilagodljivi, komunikativni, imajo občutek za estetiko in so vsestransko izobraženi. Kandidate se preverja z risarsko nalogo in intervjujem.«

Pedagoška fakulteta

Za program Glasbena pedagogika preizkus glasbenih sposobnosti zajema pisni in ustni del. Kandidat mora izvesti program na klavirju ter imeti predhodno znanje s področja glasbe. Za program Likovna pedagogika preizkus nadarjenosti obsega risanje ali slikanje po naravi in zamisli. Dijaki, ki se bodo vpisali na program Športno treniranje, pa morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti (ocenjujejo se moč nog in rok, koordinacija, gibčnost …).

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

Alma Mater Europaea, Akademija za ples

Vsi kandidati, ki se boste vpisovali na program Ples, koreografija, boste morali opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelja. Predložiti pa boste morali tudi zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo lahko izda družinski – splošni zdravnik.

Fakulteta za dizajn

Preizkus je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu, ki je pisni, se preverja nadarjenost za oblikovanje, kreativnost, sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava) in kvaliteto izvedbe. Drugi del pa je intervju, kjer preverjajo vaše motive in nagnjenost do dizajna, ustvarjalnost, retorične sposobnosti itd. Preizkus velja le za tekoče leto.

IAM Visoka šola za multimedije

Za vpis je potrebno predstaviti multimedijski izdelek (serija fotografij, avdio ali video izdelek, e-učna enota, grafični izdelek, 2D ali 3D animacija), temu pa sledi še pogovor s komisijo o vaših dejavnostih na področju multimedijske produkcije.

Visoka šola za storitve

Za študij fotografije, preizkus nadarjenosti obsega pregled vaših del (portfolio najmanj 10 vaših fotografij). Komisija bo ocenjevala vaš posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje, prepoznavnost sporočila, tehnično izvedbo in definiranost motiva. Med zagovorom pa bodo ocenjevali tudi vas.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ