Prijava na e-nasvete

Kaj pa višje šole?

Kakšne so prednosti višješolskega izobraževanja?

  • Izobraževalni proces je prilagojen študentu. Programi so fleksibilni in modularno sestavljeni, kar omogoča prehajanje med njimi in oblikovanje lastnega profila.
  • Študij je podprt z  informacijsko tehnologijo. V izobraževanju je poudarjeno sprotno delo študentov, ki poteka s pomočjo najsodobnejše informacijske tehnologije, v smislu e-portala, ki vključuje vsa gradiva, e-indeksa, e-referata in sprotnega obveščanja o novostih in spremembah v programu. V nekaterih programih je omogočen tudi študij na daljavo, pri katerem študirate preko interneta in ni pomembno, iz katerega dela Slovenije ste.
  • Izobraževanje je še posebej zanimivo za gospodarstvo. Diplomske projekte ali seminarska dela med študijem, ki predstavljajo reševanje konkretnih poslovnih problemov, racionalizacije proizvodnih procesov ali aplikativne raziskave, študentje izvajajo med praktičnim izobraževanjem v podjetju pod vodstvom mentorja v šoli in somentorja v podjetju.
  • Predavatelji morajo svoje posebne dosežke dokazati tako na pedagoškem kot na strokovnem področju, ki ga pokrivajo. Poudarek je predvsem na njihovih praktičnih in projektnih izkušnjah v gospodarstvu.
  • Omogoča stopenjsko pot pridobivanja izobrazbe. »Čeprav višje strokovne šole niso mišljene kot »pripravljalnica« za univerzo, vedno več mladih najprej na višješolski stopnji izobrazbe pridobi kakovostna aplikativna znanja v stroki, ki jih potem takoj ali po nekaj letih dela v gospodarstvu nadgradijo na ustreznih smereh visokih šol, doma in v tujini,« ugotavlja Zdenka Steblovnik Župan, bivša predsednica Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije.
  • Praktično izobraževanje predstavlja 40 odstotkov študija, kar pomeni, da imajo študentje v študijskem letu 24 tednov predavanj in vaj in 10 tednov prakse. Praktično izobraževanje poteka na delovnih mestih v podjetjih in je vsebinsko vezano tako na konkretne module v študijskem programu kot na samo dejavnost podjetja. Študentje se lahko s podjetjem sami dogovorijo za opravljanje praktičnega dela ali pa jim pri tem pomaga šola, ki ima z določeno skupino delodajalcev sklenjene pogodbe za praktično izobraževanje študentov. Večina šol ima sklenjene tudi bilateralne dogovore s tujimi sorodnimi šolami in podjetji v tujini za študijske izmenjave ali namestitve na praktično izobraževanje v okviru mobilnosti Erasmus.

Kako poteka izobraževanje?

Za redne študente predavanja in vaje potekajo dopoldne ali v zgodnjem popoldnevu. Pri izrednem študiju pa predavanja potekajo modularno, kar pomeni, da študentje obiskujejo predavanja in vaje dvakrat tedensko v popoldanskem času ali ob sobotah. V enem sklopu poslušajo samo en predmet. Predavanjem sledi izpit, nato pa se nadaljujejo predavanja za drug predmet.

Študij spodbuja aktivno delo študentov s sprotnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja, zato študentje ob zaključku predmeta niso tako obremenjeni. Višje šole od študenta ne pričakujejo zgolj reprodukcijo znanja, temveč tudi več samostojnosti in inovativnosti. Študentje novo znanje osvajajo tudi s seminarskimi nalogami, ki jih spodbudijo k samostojnemu iskanju gradiva, ustvarjalnosti in pisanju lastnih izvlečkov.

Močno je poudarjeno skupinsko delo, s katerim se med študenti izoblikuje močna povezanost in sodelovanje. Usklajeno skupinsko delo pa je tudi eden izmed temeljev uspešnega dela v podjetju.

Javne ali zasebne višje strokovne šole?

»Tako javne kot zasebne višje strokovne šole v Sloveniji izvajajo iste, nacionalno sprejete višješolske strokovne programe. Razlika je le v tem, da so javne financirane s strani ministrstva, ki je pristojno za višješolsko izobraževanje in tako omogočajo brezplačen redni študij, medtem ko je le nekaj zasebnih šol pridobilo koncesijo za izvajanje rednega študija, sicer pa je študij na zasebnih višjih strokovnih šolah samoplačniški,« pravi Zdenka Steblovnik Župan. Javne višje šole so lahko samostojni javni zavodi ali organizacijske enote manjših ali večjih šolskih centrov, zasebne šole pa so organizacijsko samostojni zasebni zavodi. Večina zasebnih šol v glavnem izvaja programe s področja ekonomije (ekonomist, poslovni sekretar), medtem ko večina javnih višjih strokovnih šol izvaja tehnične in storitvene programe.

Kje lahko vidim razpis in informacije?

Višješolsko izobraževanje ima svojo vpisno službo: Višješolska prijavna služba, kjer si lahko ogledate razpis, arhiv vpisov, koliko je prostih mest na posameznih šolah itd. Vse ostale informacije pa morate poiskati kar na šoli, ki vas zanima.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ