Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetŠtipendijeNajpogostejša vprašanja o štipendijah

Najpogostejša vprašanja o štipendijah

Na najpogostejša vprašanja o štipendijah je odgovarjala Alenka Šantavec s Centra za socialno delo Maribor, informacije pa veljajo za državne in Zoisove štipendije.

5 top vprašanj o štipendijah

Kaj se zgodi s štipendijo, če ne naredim prvega letnika?

Če študent letnika ne opravi in se ponovno vpiše v isti letnik (istega ali drugega) izobraževalnega programa (ponavlja), štipendija miruje in se ne izplačuje. Po letu mirovanja štipendije študent izkaže ponovno izpolnjevanje pogojev za prejemanje štipendije, se štipendija ponovno izplačuje, če je napredoval v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha. Če študent po letu mirovanja ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip-1, štipendijsko razmerje preneha in je prejeto štipendijo za nedokončan letnik treba vrniti (obstajajo izjeme zaradi starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ter zaradi višje sile).

Kaj se zgodi s štipendijo, če se želim prepisati?

Sprememba izobraževalnega programa je pomembna samo še z vidika ustreznosti (akreditacija) in napredovanja štipendista (raven, ki je višja od že pridobljene; višji letnik). Štipendist je še vedno dolžan sporočiti spremembo izobraževalnega programa.

V katerih primerih se štipendija vrača?

V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan štipendijo vrniti za letnik, ki ga ni uspešno zaključil. Štipendijsko razmerje preneha, če:
– ne izpolnjujete več pogojev za pridobitev štipendije po ZŠtip-1;
– prekinete izobraževanje, ne zaključite ali pa se izpišete z izobraževalnega programa, za katerega ste prejemali štipendijo;
– spremenite izobraževalni program in na novem izobraževalnem programu niste upravičeni do nadaljnjega prejemanja štipendije (za Zoisovo štipendijo to ne velja več);
– pridobite štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov;
– pridobite drugo štipendijo, ki ni združljiva s štipendijo, ki jo že prejemate;
– po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– ne dokončate izobraževalnega programa do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku;
– sklenete pogodbo o zaposlitvi, se samozaposlite ali pridobite status brezposelne osebe pred zaključkom izobraževanja;
– odpoveste štipendijsko razmerje.

Kaj se zgodi s štipendijo, če pavziram?

Če izgubite status študenta in vam je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti, morate do konca naslednjega študijskega leta opraviti vse obveznosti, sicer morate štipendijo vrniti.

Kakšni so pogoji za prejemanje naslednje študijsko leto?

Za nadaljnje prejemanje državne štipendije se morate vpisati v višji letnik in izpolnjevati ostale splošne pogoje (cenzus, status).V primeru izpolnjevanja pogojev se vam pri državni štipendiji ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov. Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa se morate prav tako vpisati v višji letnik ter izkazati v preteklem študijskem letu povprečno oceno najmanj 8,50 ALI pa imate en izjemni dosežek, kot jih opredeljuje 24. člen ZŠtip-1, ter izpolnjevati splošne pogoje.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ