Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetŠtipendijeZoisova štipendija

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija (vloga) je namenjena študentom in dijakom, ki se izobražujejo in dosegajo neverjetne rezultate na področju študija.

Zoisova štipendija – za koga

Za Zoisove štipendije zakon predpisuje izpolnjevanje naslednjih splošnih pogojev:


 • državljani Republiki Sloveniji (RS) in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS,

 • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,

 • državljani držav članic Evropske unije (EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,

 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS,

 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS,

 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.


Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso: v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kakšni so pogoji za dodelitev

Če oseba izpolnjuje pogoje, se preveri tudi izpolnjevanje meril. Meje se določijo vsako leto posebej, da pa se lahko uvrstite med kandidate morate izpolnjevati:

 • UČENCI, ki se vpisujete v 1. letnik srednje šole: v zaključnem razredu osnovne šole morate imate povprečno oceno najmanj 4,70 (upoštevajo se vse ocene 9. razreda) IN imeti izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih);
 • DIJAKI, ki še niste prejemali Zoisove štipendije: imeti morate v zadnjem letniku povprečno oceno najmanj 4,10 IN izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih);
 • DIJAKI, ki se vpisujete v 1. letnik fakultete/akademije/višje, visoke šole: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN ste maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant ali imate povprečno oceno 4,10 v zadnjem letniku (torej kombinacija izjemni dosežek + zlati maturant ALI izjemni dosežek + povprečna ocena 4,10); od drugega letnika dalje pa velja povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji IN izjemni dosežek.;

Med izjemne dosežke štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga (preverite pravilnik). Če se na javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo povprečno oceno ali več točk pri zlati maturi.

 • ŠTUDENTI, ki še niste prejemali Zoisove štipendije: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN imate v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50, ali ste glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji (torej kombinacija izjemni dosežek + povprečna ocena 8,50 ALI izjemni dosežek + med 5 % najboljših študentov);
 • ŠTUDENTI, ki se vpisujete na podiplomski študij: imate izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) IN imate v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50, ali ste glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji (torej kombinacija izjemni dosežek + povprečna ocena 8,50 ALI izjemni dosežek + med 5 % najboljših študentov).

Vloge, ki dosegajo vstopni pogoj, se razvrstijo, in sicer po vrstnem redu glede na število točk za izjemne dosežke; število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije; povprečna ocena. In še razlaga izjemnih dosežkov – štejejo se državna in mednarodna tekmovanja – glede na doseženo mesto/priznanje, pa se podeljuje točke (1. – 3. mesto = 10 točk/20 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju; zlato priznanje = 5 točk/10 točk, če je bilo doseženo na mednarodnem tekmovanju; srebrno priznanje = 2 točki/udeležba na mednarodnem tekmovanju = 5 točk). Štejejo pa se tudi: izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka, umetniško ali drugo delo.

Kje dobiti vlogo

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (javni sklad) –  https://www.srips-rs.si/.

Kdaj in kam oddati vlogo

Za prvo dodelitev vlogo oddate skladno z javnim razpisom, ki ga javni sklad objavi na svoji spletni strani, vsako leto do konca junija. Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v septembru.

Kolikšna je višina štipendije

Višina štipendije za dijake: je 148,15 €, če se izobražujete v tujini pa 296,29 €, pridobite lahko še dodatek za bivanje (98,76 €). Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa je 61,73 € na mesec. 

Višina štipendije za študente: je 172,84 €, če se izobražujete v tujini pa 345,68 €, pridobite lahko še dodatek za bivanje (98,76 €). Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa je 61,73 € na mesec. 

K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

– dodatek za bivanje v višini 98,76 evrov; če imate prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 evrov, pri čemer vam pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali imate sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje dijakov in študentov, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico);

– za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 61,73 evrov.

Prejemanje štipendije

Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja. Dolžan pa je štipenditorju v 8. dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo. Zoisove štipendije se izplačujejo mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Izplačujejo se tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto.

Zoisova štipendija + …

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Vendar bodo s šolskim leto 2024/2025 štipendisti lahko hkrati prejemali tako državno kot tudi Zoisovo štipendijo. Zoisovo štipendijo je mogoče prejemati hkrati s štipendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ter kadrovsko štipendijo (če ta ne določa drugače).

Vsako leto je treba …

Za nadaljevanje štipendiranja v naslednjem študijskem letu, ko je študent napredoval v višji letnik, je treba izkazati nadaljnje izpolnjevanje vseh splošnih pogojev in imeti povprečno oceno vsaj 8,50 ALI en ustrezen izjemni dosežek. Vsak štipendist mora sam pravočasno (do 31. avgusta) oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve.

Več informacij: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, https://www.srips-rs.si/.

 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

64 KOMENTARJI

 1. Mene pa zanima, če zadostuje dokazilo o odkriti nadarjenosti, ki sem ga prejel v šoli, ali moram vseeno izpolniti še obrazec Javnega sklada?

  • Živjo Vzdevek… – mimogrede, zabavno ime ;) Glede tvojega vprašanja pa tako, sicer ne vem kako izgleda dokazilo, ki si ga prejel na šoli. Če je enako kot to, ki ga je treba priložiti, potem je ok, če pa ne, pa ti priporočamo, da izpolniš obrazec na strani Javnega sklada, ga naprintaš in neseš v šolo potrditi. Kot dokazilo pa imaš šolsko potrdilo. To ti bo vzelo najmanj časa in boš brez skrbi, če je vse ok. Držim pesti, da prejmeš štipendijo :)

 2. Živjo!
  Mene pa zanima, ali mora biti zlato ali srebrno priznanje nujno iz devetega razreda, ali je lahko tudi iz osmega (za pridobitev štipendije za 1. letnik, letos sem zaključila 8. razred)?

  • Zdravo!

   Za izjemne dosežke se štejejo priznanja iz zadnjih dveh let izobraževanja, torej iz 8. in 9. razreda. Tako da če že imaš srebrno ali zlato priznanje iz katerega od državnih tekmovanj (srebrno iz regijskega tu ne šteje), potem izpolnjuješ pogoje. Vendar pazi, izpolnjevati moraš tudi pogoj povprečne ocene, ki mora biti v 9. razredu najmanj 4,70. Ampak to še vedno ni zagotovilo, da boš pridobila štipendijo. Zato se v 9. razredu maksimalno potrudi in poskusi pridobiti še kakšno priznanje, saj več ko jih imaš, večjo možnost imaš da postaneš Zoisova štipendistka. Držim pesti ;)

  • Zdravo!

   V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij v 15. členu piše, da se “za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja štejejo zlasti:
   – najvišja mesta na državnem tekmovanju;
   – priznanja za najboljše raziskovalne naloge;
   – udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti ter športa, in sicer vsaj na enem od navedenih področij;
   – nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni;
   – objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku;
   – drugi izjemni dosežki.”

   In glede na ta pravilnik, se štejejo le državna tekmovanja.

 3. zanima me ali se pri zoisovi štipendiji štejejo tudi športni dosežki. Namreč lansko leto sem bila 2. na državnem prvenstvu v dvojici. pa še nekaj ali se bolj šteje povprečje ocen ali izjemni dosežki.

  • Zdravo!

   V letu 2014 se je Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (novega najdeš tule: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115) malce spremenil in v njem ni posebej navedeno, da se za dodelitev Zoisove štipendije upoštevajo športni dosežki, saj Pravilnik govori le o tekmovanjih, ki so sofinancirana iz javnih sredstev na podlagi razpisa in izpolnjujejo posebne zahteve (5. člen):
   “Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali raziskovanja na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
   – organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
   – so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
   – uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
   – so sofinancirana iz javnih sredstev in
   – tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.”

   Tako dvomimo, da boš prejela Zoisovo štipendijo na tej podlagi, saj pravilnik tega ne predvideva. Lahko pa preveriš še na Javnem skladu (tel: 01 434 10 81).

   In še odgovor na tvoje drugo vprašanje. Vloge se razvrščajo glede na
   – število točk za izjemne dosežke,
   – število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije,
   – povprečno oceno.
   Glede na to, je bolj pomembno, da imaš več točk iz izjemnih dosežkov, saj je to bolj pomembno.

   Če te še kaj zanima, pa nas kar povprašaj :)

 4. Zdravo!
  Zanima me kaj se zgodi v primeru, da ne izpolnjuješ pogojev na koncu šolskega leto, ko že prejemaš štipendijo, torej nimaš povprečja 4,10.

  • Zdravo!

   Če ti ne bo uspelo doseči povprečja, potem bo tvoje štipendijsko razmerje mirovalo naslednje šolsko leto. To pomeni, da je eno leto ne boš prejemala. Če po tem letu ne boš izkazala pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, ponovno mirovanje ni več možno, štipendijsko razmerje pa preneha. Z odločbo o prenehanju Zoisove štipendije pa se odloči tudi o morebitnem vračilu štipendije.
   Zato je najbolje, da se potrudiš in poskusiš doseči povprečje. Držimo pesti :)

 5. Pozdravljeni,
  mene pa zanima,ali šteje srebrno Cankarjevo priznanje?
  Sicer je iz regijskega,ampak srebrno lahko dobiš samo na regijskem,in zlato samo na državnem.

  • Zdravo!

   Srebrno priznanje z regijskega tekmovanja se ne upošteva, saj se pri Zoisovi štipendiji upoštevajo samo priznanja, dosežena na državnem tekmovanju ali pa na mednarodnem. Res da piše, da se točkujejo tudi srebrna priznanja, vendar to velja za tista tekmovanja, kjer se srebrno priznanje lahko pridobi tudi na državnem tekmovanju. Cankarjevo tekmovanje na žalost ni eno izmed teh.

  • Zdravo!

   Več ko imaš dosežkov, več imaš točk in posledično večjo možnost, da dobiš štipendijo, saj tekmuješ z vsemi, ki se prijavljajo na razpis. Za primer, lansko leto so morali vlagatelji na prehodu iz OŠ v SŠ izpolnjevati splošne pogoje, v 9. razredu so morali imeti povprečno oceno vsaj 4,70 in vsaj en izjemen dosežek.

   Na prehodu iz SŠ na fakulteto, pa so štipendijo prejeli tisti, ki so dosegli vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke ali so izkazali 30 točk pri zlati maturi ali povprečno oceno vsaj 4,64.

   Merila bodo znana v decembru, takrat tudi dobite po pošti odločbo o štipendiji.

 6. na državnem tekmovanju iz prve pomoči smo bile ekipno 1. Zanima me ali st to šteje za štipendijo, saj to je državno tekmovanje?? :D

  • Zdravo!

   V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij piše, da veljajo tista državna tekmovanja, ki so sofinancirana iz javnih sredstev (jih ministrstvo, pristojno za izobraževanje, sofinancira na podlagi javnega razpisa), veljajo pa tudi tekmovanja, kjer:
   – ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
   – so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
   – uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
   – so sofinancirana iz javnih sredstev in
   – tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

   Tako da ti predlagamo, da vprašaš kar direktno na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, če upoštevajo to tekmovanje. Tako boš dobila najbolj gotov odgovor.

  • Zdravo!

   Tudi za 2. letnik moraš seveda imeti izjemni dosežek, če kandidiraš kot nova štipendistka. Če pa svoje razmerje le podaljšuješ (si imela že v 1. letniku Zoisovo štipendijo), pa moraš imetipovprečno oceno najmanj 4,10 ALI pa si izkazala izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih/študijskih letih.

 7. Zdravo!
  Sem dijakinja II. letnika srednje šole in v letošnjem šolskem letu sem prejemala Zoisovo štipendijo v višini 103,95€. V letošnjem š.l. bo moja povprečna ocena nižja od 4.10, sem pa letos dosegla zlato Vegovo priznanje. Zanima me, kakšna bo višina moje štipendije v naslednjem šolskem letu.

  • Zdravo!

   Zate se upošteva še stari zakon o štipendiranju. Pogoje za nadaljnje prejemanje izpolnjuješ, saj si dosegla zlato priznanje (čestitke :)). Kar pa se tiče višine štipendije, ker velja zate še star zakon, znaša osnovna štipendija 66,05 EUR. Lahko pa pridobiš še dodatke, kot so za vrsto in področje izobraževanja v višini 30,31 EUR; za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 EUR in/ali za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 EUR. Dodatka za učni uspeh ne boš prejela, saj bi morala imeti povprečno oceno višjo od 4,10.
   Poletni pozdrav :)

 8. Mene pa zanima, kako lahko dokazem mojo povprecno oceno. Skeniram spricevalo, ampak s spricevala niso razvidne vse ocene ampak samo zaključne.(Pridobitev zoisove štipnedije)

  • Zdravo!

   Obvezna priloga je spričevalo zaključnega razreda/letnika. Za povprečno oceno se štejejo samo zaključne ocene, tako da bo to primerna priloga. Povprečno oceno bodo izračunali na Javnem skladu.

 9. Živjo!
  mene pa zanima , ali je nagrajen Haiku (objavljen v ” Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2015″ / zbirki Šelestenje) upoštevan kot poseben dosežek, potreben za uveljavljane pravice do Zoisove štipendije, in ali je pravilno, če ta dosežek vpišem pod točko 5.4 (Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko ali študijsko leto 2015/2016 po ZŠtip-1).
  Že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor.
  (ker ste moje zadnje upanje, roko na srce ne vem več koga bi še vprašala za pomoč, pridobitev Zoisove štipendije pa je zame izrednega pomena)

  • Zdravo!

   Takole, nismo čisto prepričani glede dosežka, zato ti predlagamo, da si prebereš pravilnik o pogojih (predvsem od 5. do 11. člena) – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115. Tu je natančno napisano, kaj mora izpolnjevati poseben dosežek, da ga upoštevajo. Tvoje delo bi štelo v sklop umetniško ali drugo delo, za kar v pravilniku piše: ” (1) Kot umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, šteje tisto delo, katerega pozitivni kritiki sta vpisani v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije. Kritiki morata biti v vzajemni bazi COBISS označeni v skladu s specifikacijo, objavljeno v dokumentu Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij, ki je javno objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, pod točko 1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika, pri čemer se upoštevajo le kritike, objavljene v tiskanih medijih. (2) Kot umetniško ali drugo delo, ki je sodelovalo na mednarodni razstavi ali mednarodnem festivalu, šteje delo, ki se je na tako razstavo ali festival uvrstilo na podlagi primerljivih meril, kot jih za udeležbo na mednarodnem tekmovanju določa 6. člen tega pravilnika.” Torej glede na napisano, dvomimo, da ti bodo upoštevali to kot poseben dosežek, razen seveda če imaš dve kritiki, ki ju moraš dodati tudi prilogo vlogi. Seveda pa ti vseeno priporočamo, da kar pokličeš na Javni sklad (01 434 58 97 ali 01 434 10 83 – so zelo prijazni in radi pomagajo) in jih povprašaš (če si iz Lj, pa se oglasi pri njih, lahko jim pošlješ tudi mail – zoisi@sklad-kadri.si), saj na koncu oni pregledujejo vloge – pri njih boš dobila najbolj zanesljivo informacijo. Povprašaj jih tudi, če mogoče tvoj dosežek spada pod točko 5.3 (teoretično si dosegla prvo mesto, tekmovanje edino ni bilo izpeljano v dveh stopnjah).
   Veliko sreče in držimo pesti, da ti uspe.

 10. katere priloge vse rabim kot bodoči dijak 1. letnika za pridobitev štioendije in ali morajo biti originalni ali pa so lahko samo fotokopirani.

  • Zdravo!

   Ker prvič prosiš za Zoisovo štipendijo, moraš vložiti naslednje:
   – vlogo (http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/Zoisi/2015_novi/Vloga_ZS_15-16__ZStip-1.pdf) – izpolniš jo lahko direktno v dokument in jo potem natisneš. Ne pozabi izpolniti tudi podatke staršev, potrebuješ pa tudi njihov lastoročni podpis.
   – dokazilo o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavljaš, vključno z dokazili o tem, da dosežek izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika (fotokopija različnih priznanj)
   – potrdilo o šolskem uspehu (fotokopija spričevala zadnjega razreda OŠ)
   – potrdilo o vpisu v izobraževalni program (original – potrdilo si prejel pri vpisu)
   – če boš uveljavljal dodatek za bivanje overjeno fotokopijo najemne pogodbe (tega ni treba, če boš bival doma ali v dijškem domu)
   – če uveljavljaš dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, overjeno fotokopijo odločbe pristojnega organa

 11. Pozdravljeni!

  Obiskujem deveti razred in me zanima, če srebrno priznanje iz področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje šteje kot izjemen dosežek.

  • Pozdravljena!

   V pravilniku srebrna priznanja štejejo le če so pridobljena na državnem tekmovanju. Tako da se tvoj dosežek na žalost ne bo upošteval kot pogoj. Lahko pa pridobiš še letos katero drugo priznanje. Držimo pesti :)

 12. Lep pozdrav.

  Stvar je taka. Malo sem v dvomih kar se tiče kriterijev o povprečnih ocenah za podeljevanje Zoisovih štipendij. Razni viri, tako na internetu kot tudi drugod trdijo da je za pridobitev Zoisove štipendije na prehodu iz osnovne v 1. letnik srednje šole potrebno izkazati vsaj 1 izjemen dosežek, kar mi je že znano ter ustrezno povprečno oceno. Zdaj ne vem ali se kot povprečno oceno smatra vse ocene, pridobljene čez celotno šolsko leto v 9. razredu ali pa samo zaključne ocene vseh predmetov 9. razreda. Glede na to, da je pred uveljavitvijo štipendije potrebno vložiti tudi spričevalo 9. razreda, sklepam da se upoštevajo zaključne ocene, vseeno bi pa zelo rad dobil tudi uradno potrdilo z vaše strani.
  Za odgovor se vam iskreno zahvaljujem.

  • Pozdravljen!

   V 14. členu Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij piše: “Za dokazilo o šolskem uspehu v osnovni šoli šteje spričevalo zaključnega razreda osnovne šole. Povprečna ocena v osnovni šoli je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.” Tako kot si že sam napisal in ugotovil, upošteva se torej povprečna ocena zaključnih ocen. Poleg tega pa seveda potrebuješ še izjemen dosežek, ki je skoraj bolj pomemben, saj razvrstitev poteka bolj glede na izjemen dosežek kot povprečno oceno (npr. lansko leto je bila potrebna povprečna ocena za pridobitev štipendije 4,70 in 2,5 točk za izjemne dosežke). Good luck :)

 13. Pozdravljeni!
  Zanima me kakšna so merila za pridobitev Zoisove štipendije na prehodu iz 1. v 2. letnik gimnazije (v prvem letniku je ne prejemam). Imam eno srebrno Vegovo priznanje od letos (z državnega tekmovanja), od prej pa še nekaj srebrnih z regijskih. Imam pa tudi dve zlati mednarodni priznanji iz tekmovanja genius logicus, a ne vem če to šteje. Koliko pa je potrebna povprečna ocena? Zanima me tudi kaj se upošteva kot “drugo”? Nekatera moja dela so bila objavljena v šolskem zborniku. Ali to kaj šteje?
  Hvala in lep pozdrav :)

  • Pozdravljena!

   Če želiš pridobiti Zoisovo štipendijo, moraš imeti povprečno oceno najmanj 4,10 (pri tebi v 1. letniku) in izjemen dosežek. Tvoje srebrno Vegova priznanje z državnega tekmovanja, glede na Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (ogledaš si ga lahko tu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115) se šteje z 2 točkama. Priznanja z regijskih tekmovanj se ne upoštevajo. Kar se tiče mednarodnega tekmovanja se to priznanje šteje, če si se uvrstila na tekmovanje na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju, mednarodno tekmovanje pa mora izpolnjevati pogoje iz 5. člena pravilnika oziroma 6. člena (to boš sama vedela, če to tekmovanje izpolnjuje zahteve, sicer pa pokliči na Javni sklad in kar direktno povprašaj pri njih, ti bodo z veseljem pomagali). Tudi pri mednarodnih tekmovanjih je enako pravilo, za najvišja mesta se štejejo od 1. do 3. mesta, kar ti prinese 20 točk in pa priznanje priznanje, primerljivo zlatemu ali srebrnemu priznanju iz petega odstavka 5. člena, ki se točkuje z 10 točkami (da je primerljivo npr. Vegovemu).

   In pa še objava v šolskem zborniku, če se ti bo štela, je odvisno od večih dejavnikov. Najprej je to, če gre za znanstveno ali umetniško delo. Potem pa so še druge omejitve (glej 10. in 11. člen pravilnika).

   Vlogo lahko vložiš, še prej pa ti predlagamo, da pokličeš na Javni sklad – 01 434 10 81

 14. Živjo
  Ob izpolnjevanju vloge za Zoisovo štipendijo sem naletela na manjše nejasnosti in ne vem kam bi se drugam obrnila.. upam da boste lahko pomagali ;) letos sem zaključila OŠ s povprečjem 5.0, imam pa tudi dva dosežka – srebrnega iz državnega tekmovanja o znanju sladkorne bolezni in še eno srebrno priznanje z državnega tekmovanja v Veseli šoli (ali to priznanje sploh šteje?) skratka na vlogi za ZŠtip-1 je en okvirček za dosežek na državnem tekmovanju eden pa je za dosežek na mednarodnem tekmovanju. Torej vpišem v prvi okvirček (državno tekmovanje) npr. srebrno priznanje iz sladkorne, v drugega(mednarodno tekmovanje) pa srebrno priznanje iz Vesele šole? in kje dobim točen podatek za naziv tekmovanja, naslov akta o izvedbi tekmovanja ali naslov spletne strani, kjer je objavljen in naziv tekmovanja na predhodni ravni?
  hvala za kakršno koli pomoč :)

  • Pozdravljena!
   Najprej čestitke za visoko povprečje :) Kar pa se tiče izpolnjevanja vloge in dosežkov, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni ima dve ravni – šolsko in državno, prav tako je sofinancirano s strani ministrstva, tako ti bo srebrno priznanje prineslo 2 točki. Enako je tudi z dosežkom tekmovanja iz Vesele šole. Oboje vpišeš v rubriko Izjemni dosežki na državnih tekmovanjih (5.1), na desni strani imaš gumb -> Dodaj vrstico. To ti bo dodalo še eno vrstico, kamor boš vpisala drugi dosežek – oba dosežka tako vpišeš pod isto točko.
   Vse podatke pa najdeš na spletnih straneh tekmovanj:
   Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: http://www.diabetes-zveza.si/sl/tekmovanje-2015-2016 – RAZPIS in NAVODILA ZA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Ime tekmovanja na predhodni ravni najdeš v PRAVILNIKU O TEKMOVANJU IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE – šolsko tekmovanje za bronasto priznanje.
   Vesela šola: http://www.veselasola.net/tekmovanje/tekmovanje – Pravilnik o tekmovanjih o znanju Vesele šole. Ime tekmovanja na predhodni ravni – Šolsko tekmovanje.

   Če te še kaj zanima, kar povej, smo tu da pomagamo. Tudi če česa ne boš pravilno izpolnila, ti bo sklad poslal zahtevo za dopolnitev – še bolje pa je, če je kaj nejasnega, da jih kar pokličeš po telefonu, so zelo prijazni in z veseljem pomagajo. Sicer pa ne pozabi, da se štejejo posebni dosežki za zadnji dve leti, torej 8. in 9. razred. Držimo pesti, da ti uspe pridobiti štipendijo.

 15. Pozdravljeni!

  Sem osnovnosolec in obiskujem 9. razred. Lani sem dobil 2 matematicni priznanji -matemcek, logicna posast- pa me zanima ali sploh stejeta za zoizovo stipendijo? Koliko tock je priblizno potrebnih za pridobitev stipendije? Ali se nemscina in francoscina kot izbirni in neizbirni predmet stejeta kot povprecna ocena? Kdaj je treba oddati vlogo?

  Lp.

  • Pozdravljen :)

   Najprej kar se tiče tekmovanj, ki jih omenjaš – Logična pošast in Matemček sta sofinancirana s strani ministrstva, zato se dosežek na tem tekmovanju lahko šteje za pridobitev Zoisove štipendije – vseeno pa ti priporočamo, da se pred oddajo vloge pokličeš na Javni sklad, da ti to potrdijo. Dosežek (štejejo se dosežki v 8. in 9. razredu) mora biti z državnega tekmovanja, torej moraš imeti zlato ali srebrno priznanje. Točkujejo se:
   – od 1. do vključno 3. mesta = 10 točk
   – zlato priznanje (ali prva nagrada) = 5 točk
   – srebrno priznanje (ali druga nagrada) = 2 točki

   Lansko leto (2015, za letošnje leto rezultati še niso znani) je bilo treba imeti povprečno oceno vsaj 4,70 v zadnjem razredu osnovne šole in doseči vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke. Za povprečno oceno se štejejo vse številčno izražene končne ocene vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole – vendar le obvezni predmeti, kar so po predmetniku tudi izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet pa se ti ne bo štel. Držimo pesti da ti uspe ;)

 16. Živjo!
  Sem brucka, celo srednjo šolo sem prejemala Zoisovo štipendijo (po starem zakonu) in me zanima, če velja 2. mesto iz tekmovanja za Vegovo priznanje iz 1. letnika kot izjemni dosežek, ali je to predolgo časa nazaj… Potem me pa še zanima, če so kakšni podatki za lanske študente (brico leta 15/16) kakšne pogoje so morali izpolnjevati za prejem štipendije… Hvala :)

  • Živjo brucka,

   izjemni dosežek se na žalost ne šteje, saj veljajo le dosežki v zadnjih dveh letih. Prav tako pa se te s prehodom na višjo stopnjo izobraževanja tretira kot novo štipendistko. Pogoji za lansko leto na žalost niso objavljeni. Predlagamo, da poskusiš uveljavljati kakšen drug dosežek, ki si ga imela v zadnjih dveh letih. Držim pesti :)

  • Zivjo!
   Glede na pravilnik, se za izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja šteje 1. do vključno 3. mesto na tekmovanju ali podeljeno zlato oziroma srebrno priznanje. Točkovanje pa je enako, torej za prva tri mesta 10 točk, za zlato priznanje 5 točk, za srebrno pa 2 točki. Pravilnik ne ločuje točkovanja glede na vrsto srednješolskega programa.

 17. Pozdravljeni, v mesecu avgusti sem poslala prošnjo za zoisovo štipendijo. Moja popvprečna ocena v 9 razredu je bila 5.0 in dosegla sem dva dosežka: srebrno priznanje iz razvedrilne matematike in 3. mesto na državnem natečaju Pogled. Upam, da bo to dovolj za pridobitev štipendije. Zanima me kdaj bomo izvedeli ali jo dobimo ali ne? Lep pozdrav

  • Zdravo!

   Držimo pesti da ti uspe. Rezultati za dodelitev Zoisove štipendije bodo znani predvidoma v začetku decembra (lansko leto so bili znani 9.12.), prva štipendija pa bo prav tako izplačana v decembru.

  • Pozdravljena Katarina,
   Proteusovo priznanje se upošteva, in sicer, če se uvrstiš na prva tri mesta, dobiš 10 točk, če dobiš zlato priznanje 5 točk, s srebrnim pa pridobiš 2 točki. Držimo pesti, da dobiš Zoisovo štipendijo :)

 18. Pozdravljeni!
  Zanima me kaj se zgodi ko dopolnimo 18 let. Pri državni štipendiji naj bi tisti otroški dodatek, ki ga prej prejemajo starši, potem enak znesek prejemali mi. Ali je pri zoisovi štipendiji enako?

  • Zdravo!

   Otroški dodatek lahko tvoji starši prejemajo le do tvojega dopolnjenega 18. leta. Po tem letu nima ne starš ne otrok več pravice do dodatka – tako je informacija, da dobijo ta dodatek otroci pri državni štipendiji, napačna. Državna štipendija se izračuna glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Se pa razlikuje za mladoletne in polnoletne dijake, vendar ne na račun otroškega dodatka. Medtem pa je Zoisova štipendija fiksni znesek (možni so enaki dodatki kot pri državni štipedniji), 120 € za dijake in 140 € za študente.

 19. Spoštovani,

  letos zaključujem deveti razred osnovne šole, s povprečjem 5.0. Zlatih priznanj imam kar nekaj. Me pa zanima, če se štejejo tudi vsa srebrna priznanja (točke), ki sem jih dobila pred tem zlatim priznanjem na območnih-regijskih tekmovanjih. Imam pa zlata priznanja na področju slovenščine, geografije in sladkorne bolezni.

  Hvala za vašo informacijo in lep pozdrav, Nika.

  • Zdravo!

   Najprej čestitke za vse uspehe! Štejejo se le zlata priznanja, in sicer vsako zlato priznanje ti prinese 5 točk, če pa si bila med prvimi tremi, pa ti to prinese 10 točk. Priznanja z območnih tekmovanj ne štejejo, saj veljajo le priznanja z državnega tekmovanja, od koder pa imaš tako in tako le zlata priznanja. Lansko leto so morali kandidati, da so prejeli štipendijo, imeti povprečje najmanj 4,7 in imeti najmanj 4,5 točke s tekmovanj. Zato mislimo, da ne boš imela težave dobiti Zoisove štipendije. Držimo pesti :)

 20. Pozdravljeni, zaključujem 2.letnik srednje zdr. šole, imam bronasto priznanje za sladkorno bolezen vendar ni na državni ravni, imam pa tudi srebrno priznanje iz stroke na državni ravni. Zanima me če imam povprečje ocen 4,1 kar je mejno ali je sploh še kakšna verjetnost za štipendijo, in ali se z tem uspehom znesek štipendije zniža ali je enaka kot pri dijaku s povprečjem 4,7? Hvala za vašo pomoč.
  Lep pozdrav

  • Zdravo,

   na žalost nismo našli informacij o tekmovanju (spletna stran, pravilniki itd.) – predvidevamo, da si se udeležila tekmovanja iz stroke za priznanje Angele Boškin. Zato ti ne moremo potrditi, ali se to tekmovanje šteje kot poseben dosežek za Zoisovo štipendijo. Predlagamo da povprašaš kar na skladu. Kar pa se tiče povprečne ocene, lahko kandidiraš, saj ne moreš nič izgubiti. Znesek štipendije je prvo leto za vse enak, kasneje pa lahko dobiš dodatek za uspeh, če imaš povprečno oceno višjo od 4. Držimo pesti da ti uspe dobiti štipendijo :)

 21. Pozdravljeni!
  Ali lahko poleg Zoisove štipendije z dodatkom za bivanje dobivaš tudi subvencijo za bivanje? Ali ti v primeru, da pridobiš subvencijo, ne priznajo dodatka za bivanje potem pri Zoisovi štipendiji?
  Hvala za odgovor.
  lp

  • Živijo,

   tako kot je pri državni štipendiji, je tudi pri Zoisovi, torej “štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku.” Tako ni možno imeti dodatka in subvencije hkrati.

 22. Pozdravljeni…
  Zanima me ali se lahko za izjemen dosežek šteje tudi certifikat, ki sem ga prejela na mednarodni poletni šoli?

  • Zdravo,
   glede na Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, se kot izjemni dosežki štejejo najvišja mesta na tekmovanjih, tako da ti bo udeležbo na poletni šoli težko uspelo dokazovati kot izjemen uspešek. Razen če je bila v obliki tekmovanja. Kaj se šteje kot izjemni dosežek si oglej na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115 – od 5. pa do 12. člena.

 23. Pozdravljeni,
  pripravljamo vlogo za hčerko za Zoisovo štipendijo, gre v prvi letnik srednje šole.
  Povprečno oceno v devetem razredu ima 5, ima pa tudi kar precej priznanj iz raznih tekmovanj. Ker štejejo le ta iz državnih tekmovanj, me zanima ali veljajo vsa sledeča priznanja iz zadnjih dveh let:
  – srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenščine osvojeno na zaključnem državnem tekmovanju,
  – srebrno priznanje v geografiji osvojeno na državnem tekmovanju,
  – srebrno Proteusovo priznanje za dosežke na državnem tekmovanju iz biologije,
  – srebrno priznanje za mlade raziskovalce Slovenije 2017 pridobljeno od Zveze za tehnično kulturo Slovenije za skupinsko raziskovalno nalogo,
  – dve zlati priznanji od JSKD na državnem tekmovanju otroških folklornih skupin.

  A je morda potrebno in smiselno priložiti še kakšno drugo priznanje, pohvalo …, če je na primer več kandidatov z enakim številom točk in je potrebna dodatna selekcija.

  • Pozdravljeni,

   vaša hči ima super dosežke. Srebrna priznanja ji prinesejo vsako po 2 točki, glede zlatih priznanj pa malce dvomimo, da se ji bodo štela, saj nimajo podlage v pravilniku (dosegljiv na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115). Vseeno jih dodajte vlogi. Zoisove štipendije se podeljuje najboljšim kandidatom, dokler ne zmanjka sredstev – najprej se razvrstijo glede na izjemne dosežke, nato glede na razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije, nato pa šele glede na povprečno oceno. Kot piše v pravilniku, v kolikor pride do tega, da je več kandidatov z enakim številom točk: “Sredstva se dodelijo vlagateljem, ki izkazujejo enako (mejno) število točk za izjemne dosežke in višje razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije oziroma višjo povprečno oceno. Če vloge vlagateljev, ki izkazujejo enako vrednost uporabljenih meril v skladu s prejšnjim odstavkom, presegajo preostala razpoložljiva sredstva v posamezni skupini, se štipendije ne dodelijo, neporabljena sredstva pa se razporedijo v naslednjo skupino.” Seveda lahko dodate še dodatna priznanja, vendar v kolikor niso v skladu s pravilnikom, jih ne bodo upoštevali. In pa informacija, lansko leto so bile meje za pridobitev Zoisove štipendije za 1. letnik srednje šole povprečje najmanj 4,7 in najmanj 4,5 točke s tekmovanj. Upam da vam uspe <3

 24. Pozdravljeni,
  mene pa zanima, če lahko dobim zoisovo štipendijo, ker sem letos, v 1. letniku imela povprečje 4,7 kar pa je ravno na meji. Dosežka nimam nobenega, sem pa nekje prebrala, da se upošteva tudi to, če živiš stran od šole več kot 25 km, jaz namreč živim 32 km stran od šole, pa tudi letos nisem dobivala državne štipendije.
  Lep pozdrav

  • Zdravo,

   v kolikor nimaš nobenega dosežka na državni ravni, Zoisove štipendije ne moreš prejeti, saj je en od kriterijev ravno izjemen dosežek. Glede državne štipendije pa se v prvi vrsti upošteva cenzus. Predlagamo ti, da oddaš vlogo za državno štipendijo, saj ne moreš nič izgubiti. Več o državni štipendiji najdeš tule: https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/vse-o-drzavnih-stipendijah/. Kar se tiče oddaljenosti od šole, pa se ta upošteva pri dodatku za bivanje zunaj stalnega prebivališča. Štipenditor ti ga določi avtomatsko, v kolikor pridobiš štipendijo.

 25. Pozdravljeni,
  mene pa zanima če se za zoisovo štipendijo upoštevajo priznanja vseh predmetov iz državnih tekmovanj.

  Hvala za odgovor in lep pozdrav

  • Pozdravljeni,

   pomembno je, da je bilo tekmovanje na državni ravni. Z vsebinskega vidika, pa so nam na javnem štipendijskem skladu povedali, da nimajo nikjer seznama z vsemi zbranimi možnosti tekmovanj. Tako da je težko reči zagotovo, vendar so izpostavili, da je ključno, da je bilo tekmovanje na državni ravni.

   Lep pozdrav,

   ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   tekmovanje se upošteva, v primeru da gre za tekmovanje na državni ali mednarodni ravni (zlata in srebrna priznanja).

   Lep pozdrav,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   preverimo pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije in vam sporočimo odgovor.

   Lp,

   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ