VIDEO: Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije: delodajalci so objavili več kot 400 kadrovskih štipendij za prihajajoče šolsko/študijsko leto 2024/2025.

Prednosti kadrovskih štipendij

Višina kadrovskih štipendij je v povprečju ena izmed najvišjih. Kadrovske štipendije namreč ne smejo biti nižje od državne štipendije, h kateri so prišteti vsi dodatki (več o državni štipendiji -> Vse o državni štipendiji). Kljub temu, da so kadrovske štipendije tako visoke, je vsako leto mnogo takih, ki ostanejo nepodeljene. Še ena izmed prednosti kadrovskih štipendij je tudi ta, da zagotovijo takojšno zaposlitev po končanem šolanju oz. študiju.

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje bodočih zaposlenih in bodočih delodajalcev – merila

Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci glede na raven in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj postavi npr. program strojni tehnik, kot merilo pa npr. podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva ali raven izobraževanja, kjer da prednost strojnikom pred strojnimi tehniki ali obratno. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.

Kam oddate vlogo

Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Ponudba kadrovskih štipendij je pomemben kazalnik potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri odločitvi za vpis na srednješolski program.

Kako se lotiti iskanja kadrovske štipendije

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov. Najprej pobrskajte po internetu. Za ta namen preglejte naslednje spletne strani:

-Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (Izmenjevalnica)

– na spletni straneh Regionalnih razvojnih agencij (RRA). Teh je 12 in na lokalnih nivojih zbirajo ponudbe in potrebe delodajalcev po kadrih, bodočih kadrih in željah, ter jih povežejo z štipendisti. Seznam RRA:

– Na spletnih straneh podjetij, ki so potencialni kadrovski štipenditorji na vašem področju.

– O možnosti pridobitve kadrovske štipendije se je najbolje pozanimati neposredno pri delodajalcih – tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista naknadno odločijo za štipendiranje.

Razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ter regionalne razvojne agencije do konca februarja. Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija, ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Kolikšna je višina štipendije in kakšne so obveznosti

Za kadrovsko štipendijo ni postavljenih omejitev glede višine štipendije (če je ne sofinancira država) in višino določi delodajalec sam, na podlagi notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje. Povprečna kadrovska štipendija za dijake znašala 140,64, za študente pa 180,32 evrov mesečno. Prejemalo jo je 210 dijakov in 429 študentov (upoštevane le subvencionirane štipendije).

Spremljajte razpise in več info na spletni strani javnega sklada.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here