Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetŠtipendijeŠtipendije za študente

Štipendije za študente

Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij podeljuje država (državne, Zoisove, za zamejce po svetu, Ad futura za mednarodno mobilnost ter sofinancirane kadrovske štipendije), lahko pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo različna podjetja ali štipendijo svoje občine.

Pomembno je, da se pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, o višini posameznih štipendij. Pogoji in merila se namreč med štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo in tudi kateri izobraževalni program izbrati.

Posamezne štipendije in splošne informacije

so predstavljene na spodnjih povezavah. Informacije veljajo tudi za tiste, ki ste štipendijo prejemali že v srednji šoli.

NA KAJ JE TREBA PAZITI

  • Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku, ali pa jo oddate osebno. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije.
  • Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih primerih to pomeni dodatno dopolnjevanje vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa je to razlog za zavrnitev vloge.
  • Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite tudi na podpis. Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo podpisati tudi starš ali zakoniti zastopnik.
  • Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, ki so v večini fotokopije.

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA

Zaradi izjemnih okoliščin v šolskem oziroma študijskem letu še velja  prilagoditev, in sicer prilagoditev uveljavitve izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v študijskem letu 2021/2022: neupoštevanje izjemnih dosežkov iz študijskega leta 2019/2020 z izjemo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

Odgovore na vsa konkretna vprašanja v zvezi z interventnimi ukrepi na področju štipendiranja najdete na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja.

DOBIL SEM ŠTIPENDIJO, KAJ PA ZDAJ

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanke spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali vpis v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. izpis ocen in druga dokazila za uveljavljanje dodatkov pri državni štipendiji, pri Zoisovih štipendijah je potrebno vsako leto oddati tudi vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.


ŠTEVILO ŠTUDENTOV, KI SO PREJEMALI ŠTIPENDIJO LETA 2020:

Državna štipendija: 18.293  študentov

Zoisova štipendija: 1.521 študentov


 

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ