Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetŠtipendijeDijaške štipendije

Dijaške štipendije

Z vpisom v srednjo šolo ter pridobitvijo statusa dijaka ste ob izpolnjevanju pogojev lahko upravičeni do dijaške štipendije. Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij podeljuje država (državne, Zoisove, za deficitarne poklice, Ad futura za mednarodno mobilnost in druge), lahko pa pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo različna podjetja ali pa štipendijo svoje občine. Pomembno je, da se skupaj s starši pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, višini posameznih štipendij. Pogoji, merila in podobno se namreč med  štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo, pa tudi kateri izobraževalni program izbrati. V nadaljevanju so tako predstavljene splošne informacije ter posamezne štipendije.

Državna štipendija

 

Združljivost različnih štipendij:

Štipendist je upravičen do prejemanja državne in Zoisove štipendije hkrati. Je pa državno štipendijo mogoče prejemati hkrati s sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Zoisova štipendija 

 

Štipendija za deficitarne poklice

 

Združljivost različnih štipendij: štipendija za deficitarne poklice je združljiva z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

Kadrovska štipendija

 

Na kaj je treba paziti ko pridobivate dijaške štipendije

  • Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku ali pa osebno. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije.
  • Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih primerih bo to pomenilo dodatno dopolnjevanje vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa bo to razlog za zavrnitev vloge.
  • Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite pa tudi na Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo podpisati tudi kateri od staršev ali zakoniti zastopnik.
  • Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, ki so v večini fotokopije.

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanka spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali prijava v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve, kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

ZANIMIVOST: Število dijakov, ki so prejeli štipendijo v letu 2021:

• državna štipendija: 34.460,

• Zoisova štipendija: 3.153.

 

ZANIMIVOST: v šolskem letu 2023 je bilo podeljenih 43260 štipendij med dijaki. 


Več informacij: www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ