Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: SLAŠČIČAR (SPI)

Program: SLAŠČIČAR (SPI)

Ime izobraževalnega programa: SLAŠČIČAR

Naziv strokovne izobrazbe: slaščičar/ slaščičarka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA SLAŠČIČAR

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • si razvijajo spretnosti in pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino,
 • se usposobijo za izdelavo slaščic,
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov,
 • razvijajo smisel za estetiko v slaščičarstvu.

 

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja slaščičar

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module in
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Izdelovalec/ Izdelovalka trajnega peciva

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka trajnega peciva pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove živilstva in Trajno pecivo.

 • Izdelovalec/ Izdelovalka sladic

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka sladic pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove živilstva in Sladice.

 • Sladoledar/ Sladoledarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Sladoledar/ Sladoledarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove živilstva in Sladoled.

Šole, ki za program slaščičar izobražujejo:

 • Biotehniški center Naklo – Srednja šola in Biotehniška gimnazija Naklo
 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola
 • Grm Novo mesto – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
 • Izobraževalni center Piramida Maribor – Srednja šola za prehrano in živilstvo
 • Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola
 • Šolski center Šentjur

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ