Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: OBDELOVALEC LESA (NPI)

Program: OBDELOVALEC LESA (NPI)

Ime izobraževalnega programa: OBDELOVALEC LESA

Naziv strokovne izobrazbe: obdelovalec/ obdelovalka  lesa

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA OBLIKOVALEC LESA

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za poklicno delo in se pripravljajo na poklicno kariero,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • pridobijo praktična uporabna znanja na svojem področju,
 • znajo delati v skupini ter skrbeti za urejeno delovno okolje,
 • se usposobijo za varno, gospodarno ter kvalitetno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov,
 • razširijo splošno izobrazbo in razvijejo ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij,
 • postanejo odgovorni, strpni, humani in sposobni življenja v demokratični družbi,
 • razvijejo temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • končal najmanj sedmi razred devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit

Zaključni izpit je sestavljen iz

 • izdelka oziroma storitev in zagovor.

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ