Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Program: MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Ime izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/ medijska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA MEDIJSKI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo znanja in spretnosti za izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij,
 • razlikujejo in medsebojno povezujejo različne vrste medijev in razvijajo spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto,
 • pridobijo znanja za uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • pridobijo znanja za zagotavljanje kakovosti in uspešnosti lastnega dela, tehnološkega procesa in izdelka/storitve v delovnem okolju v skladu s standardi,
 • pridobijo in sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela,
 • pridobijo estetske, umetniške in kulturne osnove v komunikacijskem izražanju,
 • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja, celovitost pri reševanju problemov, samoiniciativnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost izražanja s sliko in zvokom (vizualizacijo),
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za komuniciranje s sodelavci, strankami in za sodelovanje v skupini,
 • razvijajo podjetne lastnosti, znanja in spretnosti,
 • razvijajo sposobnosti učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe aktualnih podatkov in oblikovanja stališča do pridobljenih informacij,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja, varstvo zdravja in okolja, racionalno rabo energije, materialov in časa,
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA MEDIJSKI TEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Operater/ operaterka grafične priprave

Nacionalno poklicno kvalifikacije Operater/ operaterka grafične pripravepridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Grafično oblikovanje, Grafični in medijski procesi, Kakovost in trženje, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Tipografija in reprodukcija, Grafični reprodukcijski sistemi in Animacija v ravnini in prostoru.

 • Medijski asistent/ medijska asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Medijski asistent/ medijska asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov. Grafični in medijski procesi, Kakovost in trženje, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Izražanje s sliko in zvokom, Snemanje in montaža in Multimedijska produkcija.

 • Oblikovalec/ oblikovalka spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacije Oblikovalec/ oblikovalka spletnih stranipridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Grafično oblikovanje, Grafični in medijski procesi, Kakovost in trženje, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Medijsko oblikovanje in Animacija v ravnini in prostoru.

Šole, ki za program medijski tehnik izobražujejo:

 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Ekonomska šola Novo mesto
 • Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Srednja šola za oblikovanje Maribor
 • Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ