Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

Program: KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/ kozmetična tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • si razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • obvladajo pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikuro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedejo navedene storitve;
 • izberejo ustrezne kozmetične izdelke, predvidijo njihovo delovanje, jih pravilno uporabijo in svetujejo njihovo uporabo in shranjevanje doma;
 • izberejo ustrezne aparature, jih pravilno uporabijo, načrtujejo učinke in jih pravilno vzdržujejo;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • si razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči kozmetični stroki;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo s svojim znanjem in delom hitro prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
 • vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti;
 • obvladajo osnovno vodenje in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v kozmetični stroki;
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kozmetike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Vizažist/ Vizažistka

Vizažist/ Vizažistka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula ličenje.

 • Maniker/ Manikerka

Maniker/ Manikerka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula manikira.

 • Pediker/Pedikerka

Pediker/ Pedikerka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula pedikura.

 • Maser/ Maserka

Maser/ Maserka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenega strokovnega modula masaža.

Šole, ki za program kozmetični tehnik izobražujejo:

 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 • Srednja zdravstvena šola Celje
 • Srednja zdravstvena šola Izola
 • Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola
 • Erudio izobraževalni center

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ