VIDEO poklic: Pilot

Opravila in naloge pilota

Pilot svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala s pripravo na let: preveri in pripravi dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za letalce. Pred letom se posvetuje, organizira, vodi in koordinira delo vseh članov letalske posadke.

Pred samim poletom opravi pregled letala, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora, vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu. Let poteka v okviru predpisanih postopkov, v sodelovanju s kontrolo letenja. Za sporazumevanje uporablja angleški jezik.

Med letom pilot v primeru nepredvidenih situacij sprejema ustrezne odločitve in ukrepa v skladu s predpisanimi postopki za zagotovitev varnosti. V primerih, ko to ni posebej urejeno, mora s prevzetim denarjem plačevati letališke in druge storitve. Po končanem poletu preverja in podpisuje dokumente, ki so vezani na izvršeni let.

Kadar ni razporejen na letalsko dolžnost, se usposablja na simulatorju za letenje, spremlja strokovno literaturo, ureja osebne letalske priročnike in opravlja razne teste s področja poznavanja letal in izrednih postopkov. Skrbeti mora za svojo psihofizično kondicijo in za svoje zdravje, ki se redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih.

Znanja in spretnosti pilota

Formalna stopnja izobrazbe za poklic pilot z zakonom ni predpisana. Osnovna potrebna kvalifikacija za opravljanje poklica pilot je licenca poklicnega pilota letala CPL(A). Za vpis na Strojno fakulteto v Ljubljani – smer letalstvo je potrebna stopnja formalne izobrazbe, kot je prepisana za sprejem na študij na fakulteto, kjer dobijo slušatelji po končanem študiju tudi naziv inženir strojništva.

Dodatne kvalifikacije, ki jih pilot z licenco poklicnega pilota CPL(A) poleg naleta lahko pridobi ob delu, so: – rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A); – rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A); – teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A); in – licenca prometnega pilota letala ATPL(A).

Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani – smer letalstvo poslušajo predmete iz teorije za licenco prometnega pilota ATPL(A) v okviru rednega programa. Rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) je dodaten pogoj za letenje ponoči in v pogojih brez vidljivosti tal. Rating za inštruktorja letenja na letalih FI(A) je dodaten pogoj za zaposlitev kot inštruktor v šolskih letalskih centrih (FTO) ali pa kot organizator dejavnosti in inštruktor letenja v letalskih šolah pri aeroklubih (TF).

Opravljena teorija za licenco prometnega pilota letala ATPL(A) in opravljeni rating za letenje po instrumentih na letalih IR(A) sta dodatna pogoja za zaposlitev na delovnem mestu kopilot v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala). Licenca prometnega pilota letala ATPL(A) je pogoj za zaposlitev na delovnem mestu kapitana v javnem zračnem prevozu na letalih, ki zahtevajo dva pilota (vsa reaktivna letala in težja večmotorna propelerska letala).

Usposabljanje je zaključeno z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim izpitom, ki ga kandidat opravlja pred posebno državno komisijo. Teoretična znanja zajemajo tudi poznavanje aerodinamike in teorije letenja, poznavanje letala, motorja in inštrumentov, letalske konstrukcije in tipe letal, sisteme na letalih, poznavanje letalskih inštrumentov, navigacije, meteorologije, zakonskih predpisov, letalske medicine, organizacije letenja in prometa, obremenitev in uravnoteženja letal in poznavanje angleškega jezika.

Slušatelji Strojne fakultete v Ljubljani-smer letalstvo pa poslušajo še predmete iz splošnih strojniških znanj. Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco poklicnega pilota CPL(A) je: – starost vsaj 18 let; – letalsko zdravniško spričevalo razreda I, in najmanj – 200 ur letenja na letalih po programu usposabljanja. Zakonski minimum za opravljanje izpita za licenco prometnega pilota ATPL(A) je: – starost vsaj 21 let; – letalsko zdravniško spričevalo razreda I, in najmanj – 1.500 ur letenja na letalih, od tega najmanj – 500 ur letenja v veččlanski posadki; – 250 ur letenja kot kapitan letala; – 200 ur letenja med letališči; – 75 ur letenja po instrumentih; – 100 ur letenja ponoči.

Razmere za delo

Pilot opravlja svoje delo v majhnem zaprtem prostoru pilotske kabine. Del svojih obveznosti mora opraviti tudi na prostem. Pri tem je izpostavljen različnim vremenskim razmeram, umazaniji, vlagi, neprijetnim vonjavam goriva in izpušnih plinov.

Pilot opravlja svoje delo pretežno sede, najpogosteje v letalski posadki (dva pilota), z neenakomernimi obremenitvami, tudi ob nedeljah, praznikih in ponoči. Delo je vezano na pogoste spremembe klimatskih razmer. Piloti del svoje delovne obveznosti preživijo tudi na potovanjih, ko se morajo zaradi menjave posadk seliti iz kraja v kraj. Tudi bivanje po raznih hotelih ni nobena redkost.

Predvidena izobrazba pilota

Ne glede na to, da stopnja formalne šolske izobrazbe za poklicnega pilota z zakonom ni določena, lahko posamezna letalska podjetja v svojih internih aktih zahtevajo določeno stopnjo formalne izobrazbe; tako podjetje Adria Airways zaposljuje izključno tiste pilote, ki so končali Fakulteto za strojništvo v Ljubljani – smer letalstvo.

Pooblaščeni centri za letalsko usposabljanje FTO na področju Republike Slovenije, kjer se lahko pridobi strokovno oziroma poklicno kvalifikacijo za poklicnega pilota, so: – Strojna Fakulteta v Ljubljani – smer letalstvo, ki izvaja samo teoretično usposabljanje za pridobitev obeh poklicnih pilotskih licenc CPL(A) in ATPL(A), kandidati pa po opravljeni diplomi dobijo še naziv inženir strojništva. Praktični del usposabljanja morajo kandidati opraviti v enem od letalskih šolskih centrov (FTO), ki izvaja praktično usposabljanje na letalih; – Letalska šolska centra pri Adrii Airways in pri SolinAir-u na letališču Brnik, ki izvajata teoretično in praktično usposabljanje na letalih za pridobitev obeh poklicnih pilotskih licenc CPL(A) in ATPL(A), ratinga za instrumentalno letenje na letalih IR(A) in ratinga za inštruktorja letenja na letalih FI(A).

Fakulteta za strojništvo v Ljubljani – smer letalstvo

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here