Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetPokliciŠtudentje, kako pridobiti izpis pokojninske dobe?

Študentje, kako pridobiti izpis pokojninske dobe?

Za izpis pokojninske dobe zaprosite pisno, vlogo pa posredujete po pošti ali preko e-naslova (Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance) ali prek portala Moj eZpiz (t. i. osebne informativne evidence do podatkov o zavarovalni dobi in o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki). Izpis pokojninske dobe lahko dobite v petih dneh po oddani vlogi, sporoča ZPIZ.

Od 1. februarja 2015 naprej se zavarujejo vsi dijaki, ki so že dopolnili 15 let starosti, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter opravljajo začasna in občasna dela. Študentski servisi od 1. februarja lani za vsakega dijaka in študenta, ki dela preko študentske napotnice, odvaja 15,5 odstotka prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da se oddelani čas dijakom oziroma študentom šteje v pokojninsko dobo.

En mesec zavarovalne dobe za 60 % povprečne plače

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 odstotkov povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60 odstotkov povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu v skladu z zakonom, in sicer:

  • Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
  • Ista obdobja po tem zakonu štejejo v zavarovalno dobo le enkrat, razen v primerih, določenih s tem zakonom.
  • Pokojninska doba se upošteva na podlagi podatkov nosilca obveznega zavarovanja.
  • Vštevanje zavarovalnih obdobij, ki pri nosilcu obveznega zavarovanja niso evidentirana kot takšna, se, če ta zakon ne določa drugače, ugotovi pri zavodu z odločbo po postopku, ki velja za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja po tem zakonu.

V prehodnem obdobju od leta 2013 do leta 2018 je treba upoštevati zneske referenčnih osnov (v letu 2013 in 2014 znesek minimalne plače, v letu 2015 znesek 54 odstotkov povprečne plače, v letu 2016 znesek 56 odstotkov povprečne plače in v letu 2017 znesek 58 odstotkov povprečne plače), so še zapisali na ZPIZ.

V letu 2015 največ priznane pokojninske dobe 11 mesecev

Obdobje zavarovanja, ugotovljeno na opisan način, se začne z začetkom koledarskega leta, za katero se opravi izračun, in se zaključi z dnem, ki ustreza zadnjemu dnevu izračunanega obdobja, vendar najkasneje z 31. decembrom tega leta. Na tem mestu pa je treba opozoriti, da je predpis, ki na novo ureja delo dijakov in študentov, pričel veljati 1. februarja 2015 in bo ne glede na višino dohodka, od katerih so bili plačani prispevki, v letu 2015 dijakom in študentom mogoče priznati največ 11 mesecev pokojninske dobe (oziroma 54 odstotkov povprečne plače). Podatki za lansko leto kažejo, da se je največ študentom v pokojninsko dobo štelo obdobje do enega meseca (35.684), najmanj pa za obdobje do deset mesecev (1.495). Skoraj 2.200 študentom je delovna doba priznana v obdobju do 11 mesecev.

V pokojninsko blagajno lani za 52.087.645 evrov prispevkov

V zvezi z novo ureditvijo študentskega dela je bilo v letu 2015 vplačanih za 52.087.645 evrov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od tega 33.158.043 evrov kot prispevek delojemalca, 18.929.602 evrov pa kot prispevek delodajalca. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo za 54.565 dijakov oziroma študentov plačanih 16.272.524,10 evrov prispevkov zavarovanca in delodajalca, so nam še sporočili iz ZPIZ.

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Študentje, vaš hobi ali idejo lahko na DATI spremenijo v dober biznis! Pridite po brezplačen nasvet, kako hobi spremeniti v biznis! Več informacij >>

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ