Prijava na e-nasvete

Poklic: Notar

Opravila in naloge

Notarjeva poglavitna naloga je sestavljanje različnih javnih listin: z notarskim zapisom ureja premoženjska razmerja med zakoncema, prenos lastninske pravice oz. statut delniške družbe ali pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo idr. Z zapisnikom potrjuje sklepe skupščine delničarjev delniške družbe in sklepe družbenikov o spremembi družbene pogodbe v družbi z omejeno odgovornostjo. S potrdili o dejstvih in izjavah, iz katerih izvirajo pravice, uradno potrdi podpise, prepise in prevode.

Notar sestavlja zasebne listine in zastopa stranko v nepravdnih zadevah pred sodišči in drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino, ki jo je sestavil. Notar trajno hrani vsakovrstne listine, ki jih je sestavil. V hrambo prevzame tudi denar in vrednostne papirje z namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu.

Med notarjeve dolžnosti sodi popis in cenitev zapustnikovega premoženja ter njegovo shranjevanje, če tako določi sodišče. Notar je tudi pravni svetovalec, ki svetuje vsem udeležencem v pravnem procesu. Svojo storitev v skladu z notarsko tarifo tudi obračuna. Skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje in spremljanje novosti.

Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica notarja se ob končanem študiju prava in pravniškem državnem izpitu zahteva še najmanj pet let delovnih izkušenj. Strokovna znanja mora nadgraditi s strokovno usposobljenostjo zlasti za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih poslih (pogodbah, izjavah volje).

Razmere za delo

Notar opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čistem, svetlem, tudi s klimatsko napravo opremljenem pisarniškem prostoru. Občasno zapusti pisarno in odide npr. na sodišče.

Delo ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško mizo oz. za računalnikom. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. V pisarni dela sam in tam posluje s strankami. Delo opravlja v rednem delovnem času.

Predvidena izobrazba

Pravna fakulteta v Ljubljani

Pravna fakulteta v Mariboru

Evropska pravna fakulteta Nova Gorica

Sorodni poklici

Odvetnik

Sodnik

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ