Prijava na e-nasvete

Vpis v dijaški dom

Dijaki iz oddaljenih krajev, ki se ne morejo voziti v šole z vlakom ali avtobusom, se lahko nastanijo v dijaških domovih. Rok za vpis v dijaški dom je 4. april 2022. Prijetno in ustvarjalno bivanje v domu vam ponuja pogoje za kakovostno izobraževanje, s selitvijo pa boste imeli tudi dovolj časa za obšolske aktivnosti. Pri tem morajo biti redni dijaki in nezaposleni.

Rokovnik za vpis v dijaški dom

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS) bo 16. januarja 2023 objavilo razpis za sprejem dijakov v dijaške domove. V njem bo zapisano, koliko mest je na voljo v posameznem domu, razpis pa vam bo služil tudi kot seznam vseh domov v Sloveniji. V razpisu so navedena prosta mesta za dekleta in fante posebej.

– Dijaške domove si nato lahko ogledate na informativnih dnevih, ki bodo potekali istočasno z informativnimi dnevi na srednjih šolah, torej 17. in 18. februar 2023.

Do 21. junija 2023 morate poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem (Obr. PSDD-MŠŠ-1/19), ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh MIZŠ (www.mizs.gov.si). Prijavite se lahko samo v en dom.

– 26. junija 2023: MIZŠ bo na internetu javno objavil številčno stanje prijav.

– Če si premislite glede izbranega doma, boste imeli do 30. junija 2023 čas, da svojo prijavo prenesete na drug dom.

– Številčno stanje prijav in omejitve vpisa bodo objavljene na spletni strani MIZŠ in dijaških domov dne 4. julija 2023. V roku enega tedna boste obveščeni o vpisu ali omejitvi.

Med 3. in 7. julijem 2023: potekajo informativni razgovori v dijaških domovih (z omejitvijo vpisa in v tistih brez omejitve, ki se vpisujejo kasneje ter vpis na dijaških domovih brez omejitve vpisa.

Med 3. in 14. julijem: Obveščeni boste o sprejemu v dijaški domovi (z omejitvijo vpisa) ter pozvani k vpisu. Neizbrani kandidati v domovih z omejitvijo vpisa lahko v teh dneh prenesejo prijave na drug dom, ki ima še prosta mesta.

Med 17. julijem in 31. avgustom: Poteka vpis v dijaške domove za tiste, ki se niso vpisali v srednje šole do zaključka 1. kroga vpisa (21. junija). Podroben Rokovnik je dosegljiv na spletni strani MIZŠ/srednješolsko izobraževanje.

Če v dom niste sprejeti, se morate ponovno prijaviti v drug dom.

Ko boste sprejeti na srednjo šolo, boste morali v dom prinesti dokumente, ki jih bo od vas zahtevala uprava doma.

Dijaški dom

POGOJI ZA VPIS

Dijaški dom načeloma izbira kandidate za vpis na podlagi oddaljenosti šole od kraja bivanja, oddaljenosti šole od dijaškega doma ter istočasnega bivanja sorojencev v istem domu. Prednost imajo tudi kandidati, ki se vključijo v dom zaradi vpisa v šolo, ki edina v Sloveniji izvaja izobraževalni program. Vpisujejo se redni dijaki in vajenci.

Po prejemu sklepa o vpisu na srednjo šolo, dijaškemu domu predložite dokazilo v treh dneh. Ta bo v osmih dneh po končanem izbirnem postopku odločil o izbiri in vas naslednji dan o tem obvestil. S sklepom boste prejeli v podpis pogodbo o bivanju v dijaškem domu.   

Oskrbnina za bivanje v domu

Enoten strošek bivanja za leto 2022, v kateri so všteti stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in hrana, je 232,81 € (polna cena, ki se spreminja glede na število delovnih dni). Ker nova cena do izida priročnika še ni bila znana, preverite, če bo za šolsko leto 2023-2024 ostala enaka v Sklepu o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, ki ga objavi ministrstvo. Vsekakor se za natančne podatke o stroških obrnite na dom, kjer nameravate prebivati.

Starši lahko ob vpisu v dom prosijo za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih (lahko različnih) vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru MIZS starejšemu otroku krije stroške bivanja.

Izpolnjeno vlogo za subvencionirano bivanje (Obr. VUS-MŠŠ-2/18), ki je dostopna na spletni MIZŠ (www.mizs.gov.si), oddate skupaj s prijavnico za vpis v dijaški dom. Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo pravico tudi do subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 10 voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega doma ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, letna).

Vselitev v dijaški dom

Določili vam bodo sobo in sostanovalce, s katerimi jo boste delili. Sobe v domovih so različne, navadno pa v eni sobi spijo dva ali trije dijaki. V redkih dogovorih s svetovalno službo doma je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Ko boste opravili z vsemi prijavami in drugo birokracijo, se bo v septembru za vas pričelo življenje v domu. Vsak dijak ima v sobi svojo pisalno mizo, posteljo in omaro. Dijaki in dijakinje pa so v dijaških domovih ločeni (lahko pa sobivajo v stavbi).

Za vas bodo skrbeli vzgojitelji. Ti vam bodo razložili pravila doma, vam pomagali pri učenju in reševanju izzivov. Večji dijaški domovi imajo tudi svetovalno službo, ki vam lahko pomaga v primeru učnih in ostalih življenjskih izzivih odraščanja. Vsak dan je v domu določen čas za učenje in delanje domačih nalog (obvezne učne ure), prosti čas pa lahko preživite ob dejavnostih, ki jih dom nudi. O življenju v domu in obšolskih dejavnostih se je dobro pozanimati na informativnem dnevu, saj boste v domu preživeli kar nekaj časa, zato je pomembno, da nudi dejavnosti, ki vas veselijo.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ