Šole in organizacije

  • 2. Regija

  • 3. Izobraževalni program

  • 4. Zasebna/javna šola

  • 5. Zaključek

  • 6. Izbira gimnazije

Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Že nekaj časa je dejstvo, da sta gradbeništvo in storitvena dejavnost v vzponu. Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj ponuja različne programe.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani

Our school currently has 182 students aged 3 to 18 from 38 countries. About half of our students are Slovenian; others represent countries from Norway to Australia and from USA to Japan. All subjects except Slovene are taught in English by a team of 38 full- and part-time teachers and assistants, mostly English native speakers or bilingual.

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor

Delo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski kulturi ter na njih gradi sodobne dosežke evropske civilizacije

Šolski center Celje – Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Z dolgoletno tradicijo skrbimo za uspešen kader v gospodarstvu, predvsem pa spodbujamo dijake k nadaljnjemu strokovnemu sodelovanju ter izpopolnjevanju.

Gimnazija Vič

Gimnazija Vič dijaka v letih šolanja razvije kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

Dijaški dom Vič

Naš dom stoji na Viču, proč od mestnega hrupa, a obenem blizu centra mesta in številnih srednjih šol. V prostem času se dijaki lahko sprostijo in kreativno razvijajo svoje interese pri likovni, literarni, plesni, glasbeni, fotografski, računalniški in športni dejavnosti. V domu skrbimo za zdravo prehrano, pri kosilu sta na voljo dva menija, eden vedno vegetarijanski ter bogat solatni bife.

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

“Pridi po znanje in uresniči svoje sanje” je moto SGLŠ.

Srednja šola Slovenska Bistrica

Ponujamo raznoliko znanje, smo ustvarjalni, verjamemo v odprtost misli, v odgovorno ravnanje, v sebi nosimo veselje do življenja in medsebojno spoštovanje.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Z dobrim delom v šoli, povezanostjo z delodajalci ter nacionalnimi in mednarodnimi projekti želimo zagotavljati kakovostno izobraževanje in s tem dobro usposobljene nove kadre.

Stran 1 od 22