Šole in organizacije

  • 2. Regija

  • 3. Izobraževalni program

  • 4. Zasebna/javna šola

  • 5. Zaključek

  • 6. Izbira gimnazije

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – FSMŠ je samostojni visokošolski zavod.

Skupnost višjih šol

V Sloveniji deluje 50 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov. Prednosti višješolskega izobraževanja, ki traja dve leti, sta praktična naravnanost vsebin in tesno povezovanje z gospodarstvom.

Dijaški in študentski dom Celje

Dijaški in študentski dom Celje stoji blizu mestnega jedra in v neposredni bližini številnih srednjih šol. Je del Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.

Šolski center Velenje, Dijaški in študentski dom

Dom Velenje se nahaja v popolnoma obnovljenem stolpiču A nekdanjega Dijaškega in študentskega doma, nedaleč od glavne ceste proti Slovenj Gradcu. ŠC Velenje in mestno središče sta oddaljena od doma le 500 metrov.

Šolski center Šentjur, Dijaški dom

Dijaški dom se nahaja v sklopu s Šolskim centrom Šentjur na obrobju štajersko-kozjanske regije. Dom sprejema dijake in študente, ki obiskujejo Šolski center Šentjur

Šolski center Rogaška Slatina, Dijaški dom

Dijaški dom Šolskega centra Rogaška Slatina je eden od najsodobnejših dijaških domov v Sloveniji.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Dijaški dom

Dijaški dom SŠGT Radenci spada med manjše tovrstne domove v Sloveniji, kar ima svoje prednosti v pristni komunikaciji in dobrem počutju.

Dijaški dom Murska Sobota

Dijaški dom Murska Sobota je v prekmurskem prostoru prisoten že osem desetletij. Mnogo generacij se je zvrstilo skozi prehojeno obdobje, mnogo – upamo- se jih še bo, vsaka posebej in vse skupaj pa sestavljamo mozaik zgodovine Dijaškega doma Murska Sobota.

Biotehniška šola Rakičan, Dijaški dom

V sklopu Biotehniške šole Rakičan deluje tudi dijaški dom, kjer nudimo dijakom dobre pogoje za bivanje in pripravo na učenje. Dom ima dolgo in bogato zgodovino. Deluje od samega začetka šole in lahko sprejme do 45 dijakov. Prostori se nahajajo v zgornjih etažah šolske upravne stavbe, ki leži tik ob glavni cesti Murska Sobota – Beltinci.

Stran 1 od 22