HTML Code here
Waldorfska šola Ljubljana

Waldorfska šola Ljubljana

Program je razširjen z umetniškimi in praktičnimi dejavnostmi, saj želimo dijakom ponuditi takšen program, s pomočjo katerega se bodo lahko razvijali v celovite, odgovorne, iskrive osebnosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Streliška ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Branka Strmole Ukmar
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: 01/282 22 40
Spletna stran: http://lj.waldorf.si/
Program:
  • Waldorfska gimnazija

JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Raznolik in bogat program.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Ne
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Ne
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Nemčija, Anglija, Amerika ... - povsod, kjer so waldorfske šole (Evropa, S in J Amerika, Avstralija)
Šolski krožkiŠolski krožki: plezanje, dramski krožek, nogomet, tek, košarka, monocikel, rešujem prvi, filmski krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Dunaj, Firence, Munchen, Pariz, Barcelona
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 135

Uspeh šole na maturi 2016/2017:
95 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Waldorfska šola Ljubljana slovi po svoji odprtosti. Dijaki so se zanjo določili zaradi drugačnega učnega načrta in odnosa, saj jim je všeč bolj oseben odnos v manjši ustanovi. Pozitivne so tudi ekskurzije v tujino. Izboljšali bi malico, želijo si večjo izbiro tujih jezikov in da bi med odmori smeli ven. Menijo, da so na šoli dobro opremljeni: računalniška učilnica, telovadnica, jedilnica in kavarna. Odnos profesorjev do dijakov je sproščen, oseben, posvetijo se vsakemu dijaku. Poudarek je na umetniških predmetih, med najtežjimi pa so omenili matematiko. Na šoli ne uporabljajo učbenikov, učijo se iz svojih zapiskov. Po dopoldanskem pouku za domače naloge potrebujejo od ene do dveh ur dnevno. Trudijo se

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Waldorfske šole Ljubljana pravijo, da je na šoli veliko umetniških predmetov, da imajo razumevajoče profesorje, osebni pristop do dijakov, veliko ekskurzij (Firence, Dunaj, Budimpešta, po Sloveniji ipd.), zanimivo pa jim je tudi projektno delo v 3. in 4. letniku. Za vpis so se odločili zaradi drugačnosti učnega programa ter dobrega vzdušja. Urnik je dopoldanski, od 8. do 10. ure imajo glavno uro, kateri predmet je odvisno od epohe, ki traja okoli 3 tedne, potem pa sledijo ostali predmeti. Po njihovem mnenju je poudarek na umetniških in družboslovnih predmetih, dijaki pa se učijo iz zapiskov, iz katerih si naredijo lastni učbenik, saj ne uporabljajo običajnih učbenikov. Dnevno porabijo za sprotno delo od pol pa do dveh ur, sproti pa se tudi učijo za teste. Na šoli imajo tudi zanimive krožke, kot so plezanje, kaligrafija, konverzacija, popotniški krožek itd. Na šolo vabijo učence, saj niso samo številka, na njej pa lahko svojo kreativnost svobodno izrazijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi učnega načrta in drugačnega odnosa. Všeč jim je bolj oseben odnos (manjša šola), ekskurzije v tujino, sproščenost. Izboljšali pa bi malico, želijo si večjo izbiro tujih jezikov in da bi med odmori smeli ven. Menijo, da so na šoli dobro opremljeni: računalniška učilnica, telovadnica, jedilnica in kavarna. Šola slovi po svoji odprtosti. Odnos profesorjev do dijakov je sproščen, oseben, posvetijo se vsakemu dijaku. Poudarek je na umetniških predmetih, med najtežjimi pa so omenili matematiko. Na šoli ne uporabljajo učbenikov, učijo se iz svojih zapiskov. Trudijo se učiti sproti, a vedno in pri vseh predmetih ne gre. Za test se intenzivno učijo do tri dni prej. Po dopoldanskem pouku za domače naloge potrebujejo od ene do dveh ur dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Po mnenju anketiranih dijakov Walfdorfske šole, je poudarek na umetniških in družboslovnih predmetih, dijaki pa se učijo iz zapiskov, iz katerih si naredijo lastni učbenik, saj ne uporabljajo običajnih učbenikov. Želijo si več poudarka na naravoslovju, saj je na šoli veliko umetniških predmetov, šola pa slovi še po razumevajočih profesorjih, osebne pristopu do dijakov, veliko ekskurzij ah (Firence, Dunaj, Budimpešta, po Sloveniji ipd.), dijakom pa je zanimivo tudi projektno delo v 3. in 4. letniku. Urnik je dopoldanski, od 8. do 10. ure imajo glavno uro, kateri predmet je odvisno od epohe, ki traja okoli 3 tedne, potem pa sledijo ostali predmeti. Dnevno porabijo za sprotno delo od pol pa do dveh ur, sproti pa se tudi učijo za teste. Na šoli imajo tudi zanimive krožke, kot so plezanje, kaligrafija, konverzacija, popotniški krožek itd. Za vpis so se odločili zaradi drugačnosti učnega programa ter dobrega vzdušja, na šolo pa vabijo učence, saj niso samo številka, na njej lahko svojo kreativnost svobodno izrazijo.

Waldorfska gimnazija je zasebna šola, ki ponuja poseben program, in sicer program Waldorfske gimnazije. Program traja štiri ali pet let, odločitev je odvisna od dijaka, ki se lahko sam odloči, ali bo opravljal maturo po štirih ali petih letih. Zakaj pet let? Ker na šoli veliko ur, ki jih druge gimnazije v štirih let porabijo za obvezne izbirne vsebine (in s tem tudi za priprave na maturo), namenijo umetniškim predmetom (evritmija, slikanje, umetnostna zgodovina, arhitektura, razvoj poetike in glasbe) in praktičnim vsebinam (šivanje, pletenje košar, obdelovanje bakra, slikanje na svilo, knjigoveštvo, tkanje, …), pripravi za gledališke igre, praksi na kmetiji, socialni praksi, zemljemerstvu in podobnim dejavnostim. Predmetnik dosega maturitetni standard.

Letniki so predstavljeni kot razredi, tako dijaki obiskujejo od 9. do 12. razreda ter 13. razred oziroma maturitetni tečaj. “Pouk predmetov kot so slovenščina, matematika, fizika, zgodovina, geografija, kemija, biologija, umetnostna zgodovina, poteka v učnih obdobjih, ki trajajo od dva do štiri tedne. V tem času se dijaki vsak dan srečajo s tem predmetom pri glavni uri, ki je prva jutranja ura in traja 120 minut. Pri tako zgoščenem delu se dijaki s snovjo intenzivno povežejo, jo večplastno srečajo in obdelajo ter se ji resnično posvetijo. Iz podobnih razlogov se tudi umetniški predmeti, kot so glasba, slikanje in evritmija, poučujejo po epohah in sicer so ure posameznega predmeta skoncentrirane na eno trimesečje.”

Več o načinu šolanja pa najdete na njihovi spletni strani >>

PUSTITE KOMENTARInline
Inline