Domov Policijska akademija – Višja policijska šola

Policijska akademija – Višja policijska šola

Z zaključenim dveletnim višješolskim strokovnim programom na Višji policijski šoli pridobite naziv policist.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno
 
Mail: pa@policija.si
Telefon: 01/514 71 50
Spletna stran: http://www.policija.si
Št. dodiplomskih programov: 1
Višja policijska šola je posebnost: pri njih se zainteresirani najprej prijavijo na razpis za kandidate za policiste. Če izpolnjujejo vse (osnovne) pogoje in uspešno opravijo izbirni postopek, jih pozovejo k podpisu pogodbe o zaposlitvi. Nato (sočasno) podpišejo še pogodbo o šolanju na Višji policijski šoli.

Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (2 leti): POLICIST

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju, ter ima sklenjeno pogodbo s policijo.
Študij: dvoletni študij je mogoč le po uspešno opravljenem izbirnem postopku po prijavi na razpis za kandidate za policiste in s podpisom pogodbe za zaposlitev za določen čas, ki po opravljenem študiju preide v pogodbo za zaposlitev za nedoločen čas ter pridobitev poklica policist.
Strokovni naslov diplomantov: policist

PUSTITE KOMENTAR