Domov Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola

Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola

Šolski center Maribor je nastal z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Zolajeva ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ana Kotnik Kranjc
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/229 57 56; svetovalna služba: 02/229 57 60
Spletna stran: http://www.tscmb.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Dobra opremljenost, tesno sodelovanje z gospodarstvom, tradicija, športne dvorane.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Italija, Nemčija, Ciper, Španija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: zaključni letniki pri strokovnih predmetih
Šolski krožkiŠolski krožki: mladi raziskovalci, robotika, motoristični krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: strokovne obsegajo oglede sejmov, podjetij, muzejev doma in v tujini pa ogled muzejev in tovarn - Linz, Ženeva, Praga, Zagreb ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 694

Uspeh šole na maturi 2018/2019:


Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Argumenti za vpis dijakov na Srednjo strojno šolo so zanimanje za poklic, učni program in opremljenost šole s sodobno opremo. Atmosfero na šoli se opisuje kot pozitivno, sproščeno in umirjeno. Profesorji so prijazni, pogovorljivi, korektni, a po potrebi tudi strogi. Dijaki so pohvalili obsežno znanje profesorjev, ki poučujejo prakso, saj se od njih lahko veliko naučiš, če pokažeš interes. Pozitivne lastnosti so prav tako urejenost učilnic, sodobno opremljene računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk. Pester program naredijo raziskovalne naloge, modeliranje na računalniku in možnost opravljanja prakse v podjetju. Pogrešajo še več ur prakse v drugih podjetjih, dodatne projekte in strokovne ekskurzije. Strokovnim predmetom dajejo na šoli večji poudarek, za težje pa so dijaki ocenili matematiko, slovenščino in predmete, ki so po večini teoretični. Za pripravo domače naloge dijaki v povprečju porabijo med pol ure do eno uro dnevno. Prav tako se med dijaki razlikujeta vložen čas in način učenja, nekateri se učijo sproti, večina sicer pred ocenjevanji, določeni pa si največ zapomnijo kar med učnimi urami.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis odločili zaradi opremljenosti šole s sodobno opremo, učnega programa in zanimanja za poklic. Vzdušje na šoli je sproščeno, pozitivno in umirjeno. Profesorji so dobri in prijazni, z njimi se je lahko pogovarjati, vendar so tudi strogi in korektni. Med pozitivnimi dejavniki šole so dijaki pohvalili znanje profesorjev pouka prakse. Pozitivne lastnosti so tudi možnosti opravljanja prakse v podjetju, raziskovalne naloge, modeliranje na računalniku, dobro opremljena računalniška učilnica in učilnica za praktični pouk ter urejenost ostalih učilnic. Največji poudarek je na strokovnih predmetih, medtem ko so dijaki za težje predmete ocenili matematiko in slovenščino ter teoretične predmete. Za domače naloge anketirani dijaki porabijo v povprečju med pol ure in eno uro. Tudi vložen čas in oblika priprave na teste se razlikujejo od dijaka do dijaka, nekateri se največ naučijo in zapomnijo v šoli, drugi se učijo sproti, večina pa pred posameznim preverjanjem znanja. V učnem načrtu pogrešajo več projektov, več ur prakse, tudi pri podjetnih in še več strokovnih ekskurzij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Anektirani dijaki so ocenili odnos profesorjev do dijakov kot spoštljiv, mentorski in profesionalen. Pozitivne stvari na šoli so topla malica, dobro opremljene učilnice in delavnice, predvsem računalniška učilnica in telovadnica. Želijo si še več prakse v šoli in urejeno okolico. Šola organizira strokovne ekskurzije – ogledi sejmov, podjetij, muzejev doma in v tujini, in sicer na Dunaj, v Prago, Zagreb, München … Pri učenju uporabljajo največ knjige in zapiske, učbenike pa si lahko izposodijo v šolskem skladu. Za domače naloge in pripravo na naslednji dan potrebujejo do pol ure dnevno. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred preverjanjem. Pred posameznim testom se začnejo učiti bolj intenzivno do dva dni prej. Dijaki bi šolo priporočali bodočim dijakom, saj bodo pridobili veliko strokovnega in splošnega znanja, predvsem na jim svetujejo, da pri pouku sledijo razlagi.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Srednje strojne šole so v anketah šolo opisali kot zelo zanimivo in polno inovativnosti, ki ponuja veliko možnosti dodatnega izobraževanja. Pohvalili so moderno opremo, organiziranje dodatnih učnih ur, pametne table ter urejene učilnice in delavnice, všeč pa jim je tudi odnos profesorjev do dijakov, ki so ga opisali z besedami dober, pošten in spoštljiv.. Za to šolo so se odločili zaradi zanimanja za stroko in dobrih možnosti pri kasnejši zaposlitvi. Učenje pred posameznimi testi jim vzame dva ali tri dni, nekateri se učijo sproti, drugi pa samo takrat, ko je potrebno. Ponavljanje domačih nalog, reševanje starih testov, iskanje dodatnih vaj na internetu in pisanje zapiskov so načini, s katerimi si pomagajo pri učenju. Po mnenju anketiranih dijakov je v šoli več poudarka na strokovnih predmetih, najtežji predmet pa se večini zdi matematika. Šola organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini ter ponuja številne obšolske dejavnosti, ki jih dijaki lahko obiskujejo v prostem času.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki bi šolo priporočali bodočim dijakom, saj bodo pridobili veliko strokovnega in splošnega znanja. Priporočajo, da pri pouku sledijo razlagi. Odnos profesorjev do dijakov je spoštljiv, mentorski in profesionalen. Pozitivne stvari na šoli so topla malica, dobro opremljene učilnice in delavnice. Dobro sta opremljeni tudi računalniška učilnica in telovadnica. Želijo si še več prakse v šoli in urejeno okolico. Šola organizira strokovne ekskurzije – ogledi sejmov, podjetij, muzejev doma in v tujini, in sicer na Dunaj, v Prago, Zagreb, München … Učbenike si lahko izposodijo v šolskem skladu, pri učenju pa uporabljajo knjige in zapiske. Za domače naloge potrebujejo do pol ure dnevno. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred preverjanjem. Pred posameznim testom se začnejo učiti do dva dni prej.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Po mnenju anketiranih dijakov je v šoli več poudarka na strokovnih predmetih, najtežji predmet pa se večini zdi matematika. Šola organizira ekskurzije po Sloveniji in tujini ter ponuja številne obšolske dejavnosti, ki jih dijaki lahko obiskujejo v prostem času. Za šolo so se odločili zaradi zanimanja za stroko in dobrih možnosti pri kasnejši zaposlitvi. Učenje pred posameznimi testi jim vzame dva ali tri dni, nekateri se učijo sproti, drugi pa samo takrat, ko je potrebno. Ponavljanje domačih nalog, reševanje starih testov, iskanje dodatnih vaj na internetu in pisanje zapiskov so načini, s katerimi si pomagajo pri učenju. Svojo šolo so opisali z besedami zanimivo in polno inovativnosti, pohvalili pa so tudi ponudbo dodatnega izobraževanja, moderno opremo, organizirane dodatne učne ure, pametne table ter urejene učilnice in delavnice. Profesorji so do njih spoštljivi, pošteni in dobri. Dijaki pa si želijo boljšo malico in več praktičnega dela s stroji.

Tehniški šolski center – TŠC Maribor je nastal z združitvijo več šol. Dopolnjuje ga tudi dijaški dom. Nabor programov, ki jih šola ponuja je pester, od program s področja avtomobilske industrije, strojne in vedno bolj iskane in priljubljene mehatronike. Šolo dopolnjuje še višja šola ter medpodjetniški izobraževalni center.

Na spletni strani pišejo, da “na novi lokaciji na Teznem pričakujemo za naše dijake in delavce dobre delovne pogoje, saj je z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno nastal sodoben tehniški izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Zadovoljeval bo potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji, na potrebe gospodarstva se bo odzival hitro in bo z njim tesno povezan.”

TŠC Maribor ima tako v prihodnosti v načrtu, da postane izobraževalno središče za kakovostno splošno-izobraževalno, strokovno-teoretično in praktično izobraževanje ter usposabljanje mladine in odraslih.


Število točk potrebnih za vpis

2016/17

  • program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 129

PUSTITE KOMENTAR