Domov Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje si je za poslanstvo zadala, da s posredovanjem kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja ter s spodbujanjem strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka uresničuje poklicne in osebne cilje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Ipavčeva ulica, Celje 3000, Slovenija
 
Funkcija: tajništvo
Mail: info@szsce.si
Telefon: 03/428 69 00
Spletna stran: http://www.szksc.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: »Šola za življenje« - strokovna znanja, ki jih dijaki pridobijo na področju zdravstva in kozmetike, so uporabna ne glede na področja na katerem nadaljujejo svojo osebno in poklicno pot.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Ne
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Ne
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Da
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Ne
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, latinščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Dijaki imajo možnost izmenjav v okviru različnih projektov. V letošnjem šolskem letu bomo preko projekta Erasmus + izpeljali izmenjavo z dijaki iz Češke in Portugalske. V preteklih letih pa smo obiskali partnerske šole na Švedskem, Danskem, Finskem, Češkem, Portugalskem, Nemčiji in Romuniji.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijaki v sklopu izbirnih predmetov lahko izberejo zdravstveno terminologijo ter v zaključnem letniku dodatne ure pri matematiki ali tujem jeziku.
Šolski krožkiŠolski krožki: V okviru interesnih dejavnosti na šoli potekajo številne dejavnosti s področja stroke, kulture, športa, prostovoljnega dela …
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: V prvih letnikih so organizirane literarne ekskurzije po Sloveniji, v višjih letnikih pa različne strokovne ekskurzije doma in v tujini. Dijaki imajo možnost proste izbire - npr. geografske, naravoslovne, jezikovne ekskurzije v tujino (Italija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Francija …) in druge.
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 1042
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22:
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 219
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 97,72 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Naslednikom priporočajo vpis, če jih delo z ljudmi veseli, tako na področju zdravstva kot kozmetike, predvsem pa, če se želijo naučiti oblico kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja za življenje. Poudarek je ravno na predmetih, kot so zdravstvena nega na istoimenskem programu, na programu kozmetika pa anatomija kože, kožne bolezni, kozmetični izdelki. Poglobljene vsebine pri strokovnih predmetih so vprašani izpostavili kot zahtevnejše, saj je obseg snovi zajeten, mnogo je strokovnih izrazov, katerih rabo morajo poznati. Profesorji spodbujajo strpen, human in odgovoren odnos do sočloveka, z razlagami pri pouku se potrudijo. Domače naloge anketirani pripravljajo sproti, kar jim v povprečju vzame okoli ene ure na dan. Sproti skušajo utrjevati snov, kolikor jim to čas dopušča, kadar pa ne gre, se intenzivno poglobijo pred testi in spraševanji. Takrat ponavljanju namenijo od tri dni do enega tedna, odvisno od posameznika. Pri tem uporabljajo učbenike, zapiske in ostalo gradivo, ki ga dobijo od prejšnjih generacij ter na socialnih omrežjih. Šola je odskočna deska za nadaljnje izobraževanje in mnoge poklice, kot so medicinske sestre ali brati, reševalci, kriminalisti, delovni terapevti, dietetiki v zdravstveni dejavnosti, so naštevali vprašani. Pohvalili so notranjo in zunanjo urejenost šole, poudarja se zdrav način življenja in imajo okusno toplo malico in šolski radio. Za pestrost poskrbi dijaška skupnost. Pouk začenjajo ob 7.00., včasih imajo še preduro in zaključujejo običajno okoli 16.00. Če začnejo kasneje, pa se pouk zaključi okoli 18.00.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Že na informativnih dnevih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je vprašane dijake prepričalo prijetno učno vzdušje, prijaznost profesorjev, velikost in odprtost šole ter učni program, ki vsebuje veliko praktičnega dela. Dijaki so mnenja, da je to šola za življenje. Šola, ki ti da možnost, da pomagaš drugim in ti preda strokovno znanje, da se lahko uveljaviš v svojem poklicu: naj bo to poklic medicinske sestre, fizioterapevta, radiologa ali babice. Strokovnim predmetom, katerim šola daje večji poudarek, je treba nameniti več natančnosti, saj vsebujejo obsežno terminologijo, ti predmeti so dijakom zato zahtevnejši. Mednje sodijo npr. anatomija, mikrobiologija in zdravstvena nega. Nekateri dijaki vsak dan poleg opravljanja domačih nalog, doma ponovijo tekočo snov. Pred ocenjevanji se učijo bolj intenzivno, za večino predmetov zadostuje pet dni učenja prej, strokovne predmete je po mnenju sodelujočih smiselno utrjevati že sproti. Učbeniki so dijakom na voljo v učbeniškem skladu, zvezke, stare teste in druge zapiske lahko pridobijo pri starejših kolegih. Dijaki so kot pozitivne stvari izpostavili korekten odnos s profesorji, šolski radio, televizijo, zabavne športne dneve in poučne interesne dejavnosti, jedilnico na prostem ter založeno šolsko knjižnico.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Šola ima dolgo tradicijo, je moderno urejena in slovi po tem, da dijaki odnesejo veliko znanja, saj je velik poudarek na strokovnih predmetih, ki so tudi zelo obsežni. Na izbiro imajo veliko interesnih dejavnosti, športnih aktivnosti, napredna tekmovanja, Erasmus izmenjave in športni razred. Vzdušje je ustvarjalno in pozitivno, tako profesorski kolektiv kot dijaki, se skupaj trudijo za prijetno sobivanje. Profesorji so razumevajoči, si vzamejo čas za pomoč dijakom, ki potrebujejo dodatno razlago in jih motivirajo za čim boljši uspeh. Med najtežje predmete so vprašani uvrstili anatomijo, kozmetični izdelki, mikrobiologijo, ker so to obsežnejši predmeti. Večina se jih uči sproti, kot jim to dopušča čas, v povprečju namenijo eno uro na dan domači nalogi. Pred ocenjevanjem se učijo dva do pet dni bolj intenzivno, odvisno od obsežnosti in težavnosti predmeta. Uporabljajo zapiske in učbenike, slednje dobijo od starejših vrstnikov. Pohvalili so glasbo med odmori, možnost shranjevanja stvari v svojih omaricah, izbiro dobre malice, ter urejenost praktičnih kabinetov in laboratorijev. Pouk poteka v prvem in drugem letniku dopoldan, v tretjem in četrtem pa zaradi prakse izmenično, dvakrat tedensko popoldne. Praksa v bolnišnici se začenja ob 6.00, pouk pa od 7.00. Za šolo naj se odločijo tisti, ki jih poklic te stroke zanima, velik poudarek je na tem, da se tako teoretično kot praktično podkujejo, morajo pa imeti veliko empatije in sočutja do ljudi. Vprašani si želijo v prihodnosti postati medicinske sestre, profesorji biologije, babice, kozmetični tehniki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijake je za vpis na srednjo šolo prepričalo to, da bodo lahko pridobili veliko znanja za življenje in se izobraževali za poklic, ki jih zanima, saj radi delajo z ljudmi. Šola slovi po strokovnosti, profesorji so profesionalni in če imate dober odnos do njih, bodo tudi oni prišli vedno nasproti. Na šoli vlada pozitivno vzdušje, nekoliko napeto v času ocenjevanj, a si dijaki med seboj pomagajo in tako uspejo. Poudarek je na strokovnih predmetih, zdravstveni negi in praktičnem pouku, nekoliko pa tudi na maturitetnih. Največ preglavic povzročajo vprašanim dijakom predmeti zakonodaja, anatomija, infekcije, fiziologija kože, kozmetični izdelki, nega žena, ker je veliko novih izrazov in tudi latinskih izrazov. Dijaki dobijo rabljene učbenike pri starejših učencih, sicer delajo svoje zapiske, iz katerih se tudi največ učijo. Dnevno porabijo okoli pol ure za domače naloge, pred ocenjevanjem pa se učijo okoli pet dni bolj intenzivno. Pri tem si pomagajo med seboj z zapiski, se učijo skupaj s sošolci, delajo izpiske iz učbenikov in vaje ter poiščejo dodatno gradivo na spletu. Vprašani si želijo postati v prihodnosti zdravniki, fizioterapevti, učitelji športne vzgoje, kozmetičarji ali se usmeriti v babištvo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Anketirani dijaki so se za vpis na Srednjo zdravstveno šolo Celje odločili zaradi veselja do določenega poklica, pestrega programa in zanimive predstavitve na informativnem dnevu. Všeč jim je, da je šola svetla, sodobno opremljena, da ima veliko telovadnico in šolsko knjižnico ter da imajo veliko praktičnega pouka. V bodoče si želijo možnost uporabe šolskega vrta in bolj prostorno jedilnico. Profesorji so po mnenju dijakov strogi, a tudi zelo dostopni, prilagodljivi in razumevajoči. Imajo izmeničen urnik, dopoldne ali popoldne. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno telovadnico, laboratorij in učilnico za praktični pouk. Na šoli imajo največji poudarek na strokovnih predmetih, ti naj bi bili tudi najbolj zahtevni po mnenju anketiranih. Dijaki se v povprečju za teste učijo do tri dni, učijo se iz svojih zapiskov ali iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Zapiske in stare teste si lahko izposodijo pri starejših dijakih. Včasih se dijaki učijo tudi skupaj s sošolci. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijaki se za Srednjo zdravstveno šolo v Celju odločajo iz veselja do dela v zdravstvu, dobre promocije šole in lepega izgleda. Vprašani šolo priporočajo, saj pridobljena znanja vedno prav pridejo in jim svetujejo, naj se pridno učijo. Šola je prostorna in svetla in dijaki se v njej dobro počutijo, le proti koncu leta postane malo napeto zaradi zaključevanja ocen. Profesorji imajo do dijakov dober odnos. Med pozitivnimi lastnostmi šole so dijaki izpostavili sodobno opremo, možnost zviševanja ocen in izražanja svojih sposobnosti, omarice, kvalitetno hrano in skrb za zdrav način življenja. Želijo si več športnih in kulturnih dni, izletov in prakse v tujini in bolj urejene toaletne prostore. Gradivo si lahko izposodijo iz učbeniškega sklada ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov v začetku leta. Učijo se iz zapiskov, dobijo stare teste od starejših dijakov, s ponavljanjem domačih nalog in s pomočjo vaj iz delovnega zvezka, učijo pa se tudi v skupinah s sošolci. Šola ima dobro opremljeno telovadnico, učilnico za praktični pouk, kuhinjo, knjižnico in laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki imajo na Srednji zdravstveni šoli Celje možnost izmenjav v okviru različnih projektov. Šola ponuja tudi možnost izbirnih predmetov oziroma modulov iz nacionalno predpisanega kurikula ter iz odprtega kurikula. V okviru interesnih dejavnosti na šoli delujejo številni krožki s področja stroke, kulture, športa … V prvih letnikih so organizirane literarne ekskurzije po Sloveniji, v višjih pa različne strokovne ekskurzije doma in v tujini. Anketirani dijaki menijo, da je največ poudarka na strokovnih predmetih, kjer so izpostavili zdravstveno nego. Pred posameznimi testi se učijo tudi do pet dni prej, uporabljajo pa učbenike, knjige in zapiske. Med pozitivne stvari na šoli so našteli dobrodelne prireditve, strokovnost, različne tečaje in dobro opremljene učilnice. Za to šolo so se odločili zaradi veselja do poklica in dela ter želje, da lahko s svojim znanjem pomagajo drugim.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi programa in urejenosti šole. Priporočajo jo vsem, ki so pripravljeni pomagati drugim ljudem. Na šoli se prijetno počutijo, s profesorji imajo spoštljive in pristne odnose. Na šoli so jim všeč dobro opremljeneučilnice, malica in prijazno osebje ter dobro opremljena telovadnica. Izboljšali bi čistočo na straniščih, dodali bi več avtomatov za vodo. Urnik je izmeničen. Poudarek je na strokovnih predmetih, ki se dijakom zdijo tudi najbolj zahtevni. Učijo se večinoma iz zapiskov, nekateri tudi iz učbenikov in s pomočjo starih testov. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno, za test pa se pripravljajo od enega do tri dni prej. V prvih letnikih so organizirane literarne ekskurzije po Sloveniji, v višjih letnikih pa različne ekskurzije doma in v tujini ter jezikovne ekskurzije (London, Irska …).

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Ekskurzije na Srednji zdravstveni šoli Celje so v 1. letniku organizirane po Sloveniji, v višjih letnikih pa imajo dijaki na izbiro strokovne ekskurzije doma in v tujini. Šola je po mnenju dijakov vedno urejena, stoji na dobri lokaciji, ima dobro opremljene prostore za prakso, dijakom pa je tudi všeč, da imajo svoje garderobne omarice. Želijo si več prakse, večjo jedilnico, trenutni izmenični urnik pa bi raje zamenjali za dopoldanskega. Profesorji so večinoma prilagodljivi, prijazni, dijaki pa so se za šolo odločili, ker želijo pomagati bolnim in oslabelim, jih veseli delo z ljudmi, v prihodnosti pa si jih večina želi delati na področju svojega izobraževanja. Poudarek je na strokovnih predmetih, nekateri od teh dijakom predstavljajo izziv pri učenju. Učbenike lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov v začetku leta ali pa v učbeniškem skladu.Pri učenju si pomagajo s svojimi zapiski ali pa si jih sposodijo od drugih. Dnevno v povprečju porabijo eno uro za domače naloge, pred testi pa se učijo od dva do pet dni. Vpis priporočajo vsem, ki jih program veseli, na njihovi šoli pa bodo pridobili znanje in veščine, ki jim bodo koristile vse življenje.

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje imamo naslednje izobraževalne programe:

 • Zdravstvena nega

Izobraževanje traja 4 leta (srednje strokovno izobraževanje), pridobljeni naziv strokovne izobrazbe je tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege.

 • Zdravstvena nega – PTI

Izobraževanje traja 2 leti (poklicno-tehniško izobraževanje), pridobljeni naziv strokovne izobrazbe je tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege.

 • Kozmetični tehnik

Izobraževanje traja 4 leta (srednje strokovno izobraževanje), pridobljeni naziv strokovne izobrazbe je kozmetični tehnik/kozmetična tehnica.

 • Bolničar-negovalec

Izobraževanje traja 3 leta (srednje poklicno izobraževanje), pridobljeni naziv poklicne izobrazbe je bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.

Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljen triletni poklicni program bolničar-negovalec.

Med osnovnošolci je vsako leto veliko zanimanje za izobraževalne programe naše šole, kar nas zelo veseli in dokazuje, da je naše delo vredno zaupanja.

Na šoli izobražujemo in vzgajamo dijake, v izobraževanju odraslih pa tudi odrasle, za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev s področja zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva. Trudimo se podati kakovostno in uporabno znanje, razvijati ustvarjalnost in vzgajati za strpno in miroljubno življenje.

Šola je lepo urejena in opremljena s sodobno učno tehnologijo. Pouk poteka v učilnicah in specializiranih kabinetih ter v bolnišnicah, socialnovarstvenih ustanovah (domovih za starejše), kozmetičnih salonih, zdraviliščih… Prav tako smo zelo dobro opremljeni in usposobljeni za izvedbo izobraževanja na daljavo. Dijakom je na razpolago bogato opremljena knjižnica. Na šoli imamo Učbeniški sklad. Šolska prehrana je urejena za vse dijake, ki to želijo.

Poleg pouka se na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti s področja stroke, kulture, športa, prostovoljnega dela, … sodelujemo pa tudi v različnih projektih, kot npr. Erasmus +, Ekošola, Zdrava šola, Unesco, E – medica, Rastem s knjigo, Teden globalnega učenja, Evropska vas, MEPI – Mednarodno priznanje za mlade in drugo.

Trudimo se, da bi dijaki razvili čut za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in da bi si pridobili kvalitetno znanje ter si tako ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega delavca z visokimi etičnimi vrednotami. Ti poklici so primerni za tiste, ki jih označuje: natančnost in urejenost, pozitiven odnos do zdravja, čut za sočloveka in strpnost do drugačnih, pripravljenost pomagati pomoči potrebnim, spoštljivost in komunikativnost.

Oglasno sporočilo


Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje si je za poslanstvo zadala, da s posredovanjem kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja ter s spodbujanjem strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka uresničuje poklicne in osebne cilje.

Vir: spletna stran šole. 


Število točk potrebnih za vpis

2022/23

 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 97,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 131. 

2021/22

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133,
 • program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 97,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 125. 

2020/21

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 123,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 117.

2019/20

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 135,
 • program Zdravstvena nega: točke iz ocen 115.

2017/18

 • program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133.

2016/17

 • brez omejitve.

PUSTITE KOMENTAR