Domov Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

SUAŠ slovi po dobrem vzdušju in izjemnih rezultatih. Vsak dijak si želi biti uspešen, zato se neprestano izobražujemo, razvijamo nova znanja in stalno posodabljamo učno opremo.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Zdravstvena pot, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Humar
Funkcija: referat za dijake
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 13.00
Mail: info@suaslj.com
Telefon: 01/231 71 67 (tajništvo), 01/431 93 78 ali 041 418 983 (referat za dijake)
Spletna stran: http://www.suaslj.com/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Šola ima dobro lokacijo in skrbi za partnerski odnos. Ozračje na šoli je pozitivno, veselo in sproščeno. Prijazni profesorji, razumljivi in spoštljivi. Osebje se trudi da so dobri urniki in malica. Individualen pristop profesorjev do dijakov. Dijaki imajo na šoli poseben prostor - Inkubator, kjer razvijajo nove ideje, zaznavajo težave in jih skupaj rešujejo, razvijajo partnerstva, tutorstvo. Inkubator je varna točka, kamor dijaki pridejo po nasvete, informacije in na pogovore, se sprostijo, igrajo različne inštrumente, pojejo, igrajo družabne igre, rešujejo različne učne težave in pomagajo sestaviti in uresničiti učni načrt posameznika.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: strokovni moduli: zavarovalne storitve, bančno poslovanje, finančno knjigovodstvo, neposredno trženje in odprti kurikulum, ki zajema funkcionalno pismenost in retoriko, domovinsko vzgojo, strojepisje in obdelavo besedila, trženje v sodobnih podjetjih ter poslovna matematika in informatika
Šolski krožkiŠolski krožki: nogomet za fante in dekleta, košarka za fante in dekleta, krožek MMA, fotografski krožek, pevski zbor, klavirski krožek, literarna čajanka, šah, band, časopis, plesno navijaška skupina, odbojka, floorball, tek in atletika, namizni tenis, fitnes, prometni krožek, kozmetični krožek, filmski, foto, dramski krožek ...
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Po Sloveniji (Primorska, Kranjska gora) in v tujino (Praga, Budimpešta, Trst, Barcelona, Dunaj, Rim, Berlin, Amsterdam, London, Sarajevo, Romunija, Salzburg, Strassbourg, Bruselj, Gradec, Milano, Munchen, Toskana ...)
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 542
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: 93 %
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: 124
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Anketirani dijaki priporočajo šolo nadobudnim bodočim vrstnikom, ker je vzdušje na šoli prijetno in pozitivno. Tega ustvarjajo prijazni profesorji, ki imajo do njih spoštljiv in prijateljski odnos. Z njimi se lahko dogovarjajo za ocenjevanje in jih poprosijo za pomoč, ko jo potrebujejo. Pohvalili so zanimive šolske ure, dodaten jezik, pestre ekskurzije in dodatne krožke, dobro sestavljene urnike, zato je izobraževanje na šoli prava dogodivščina. Za vpis jih je spodbudil informativni dan, slišali so več dobrih mnenj dijakov in tudi bivših prijateljev, ki so obiskovali šolo. Pouk pričenjajo ob 8.00 in se običajno zaključi ob 13.45. Poudarek je na znanju strokovnih predmetov, matematike in angleščine, ki so za nekatere tudi težji predmeti. V povprečju na dan namenijo pol do ene ure časa pripravi domačih nalog in ponovitvi tekoče snovi, medtem ko se pred ocenjevanjem poglobljeno učijo približno teden dni za posamezen predmet. Pri tem uporabljajo svoje zapiske, zvezke starejših dijakov, ponovijo naloge in vaje iz delovnih zvezkov. Nekateri snov ponavljajo s sošolci ali si pomagajo z inštrukcijami, kadar potrebujejo dodatno razlago zahtevnejše snovi. Gradivo je na voljo v učbeniškem skladu. Večina vprašanih dijakov je povedala, da si želijo v prihodnosti delati kot ekonomski tehniki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Vprašani dijaki so mnenja, da daje šola poudarek strokovnim predmetom, kot so trženje, gospodarstvo, podjetništvo ter splošnim, kot sta matematika in slovenščina. Šola slovi po pestrih krožkih, poučnih izletih in strokovnih ekskurzijah, kjer se dijaki dodatno izpopolnjujejo, predvsem pa po športnih aktivnostih. Najbolj naklonjeni so košarki in nogometu, kar jih tudi močno povezuje. Pohvalili so opremljenost računalniških učilnic, učilnic za praktični pouk in telovadnico. Kolektiv profesorjev je super, saj so profesionalni in predani svojemu delu. Dijakom pomagajo z dodatno razlago, kadar vidijo, da so prizadevni in se trudijo ter da bi jih pripravili na življenske teme. Pri pouku, ki poteka dopoldan, so dijaki disciplinirani, saj se zavedajo, da se morajo snov naučiti, to pa svetujejo tudi bodočim vpisanim vrstnikom, saj bo tako učenje lažje in predvsem hitreje si bodo zapomnili zahtevnejše teme. Po pouku običajno namenijo eno uro za domače naloge in ponovitev tekoče snovi. Preberejo tudi učbenike, ki jih dobijo v učbeniškem skladu, da poglobijo snov ter uredijo svoje podrobne zapiske. Pred ocenjevanjem se je treba v povprečju učiti dva do tri dni, odvisno od posameznika, takrat ponavljajo lastne zapiske, rešujejo vaje iz delovnih zvezkov in ponavljajo domače naloge. Dodatne vaje najdejo na spletu, nekateri se učijo tudi s sošolci, saj tako hitreje utrdijo snov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Bodočim dijakom bi anketirani svetovali, da se vpišejo na SUAŠ, ker ima pozitivno energijo, profesorji so profesionalni, a radi tudi pomagajo pri razumevanju snovi. Zapisali so, da naj pri pouku poslušajo in naučili se bodo lahko veliko za življenje. V šoli vlada športni duh, dijakom sta najbolj pri srcu nogomet in košarka, sicer pa organizira tudi druge krožke, poučne izlete in strokovne ekskurzije, ki se jih dijaki radi udeležujejo, da odkrivajo nove stvari. Ima dobro opremljene računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk ter telovadnico. Dijaki so med seboj povezani, radi medsebojno sodelujejo ter se skupaj učijo. Predvsem pri težjih predmetih, ko potrebujejo dodatno pomoč, kot so matematika, angleščina, gospodarstvo. Večji poudarek je na strokovnih predmetih (gospodarstvo, trženje, učno podjetje), ter na slovenščini in matematiki. Dijaki dnevno porabijo v povprečju eno uro na dan za domače naloge. Pred testi in spraševanji snov bolj intenzivno ponavljajo v povprečju do dva dni, pred težjimi predmeti pa nekateri posamezniki porabijo tudi kakšen dan več. Učijo se iz zapiskov, učenikov, ki jh dobijo iz učbeniškega sklada ali starejših vrstnikih, ter poiščejo dodatne vire na internetu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se na šolo vpisali iz zelo različnih razlogov. Nekateri po nasvetu starejših prijateljev, drugi zaradi prijaznih profesorjev, spet drugi zaradi izletov in ekskurzij. Priporočajo jo vsem, ki jih zanima ta smer. Ozračje na šoli opisujejo kot pozitivno, veselo, sproščeno. Profesorje opisujejo kot izjemno prijazne, razumljive, spoštljive in pripravljene pomagati. Dijakom so všeč tudi malice, urnik, lokacija šole ter krožki. Pouk traja od 8.00 do 14.35. Po mnenju dijakov je največji poudarek na slovenščini, matematiki in angleščini, je pa to tudi odvisno od smeri. Za teste se običajno učijo od dva do tri dni. Večinoma se učijo iz lastnih zapiskov, včasih pa tudi iz učbenikov, skupaj z ostalimi sošolci, z reševanjem starih testov in različnih vaj. Učbenike si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge povprečno porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico ter jedilnico. Po končanem šolanju se želijo nekateri anketiranci zaposliti kot direktorji, tajnice, ekonomski tehniki ali v administraciji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Vprašani dijaki so se na šolo vpisali zaradi predstavitve na informativnem dnevu, ekskurzij in krožkov. Vzdušje na šoli je sproščeno, zabavno, pa tudi pesto, med seboj se poznajo in si stojijo ob strani. Imajo pester predmetnik, poudarek je na strokovnih predmetih kot so gospodarstvo, trženje, veliko znanja pridobijo tudi z učnim podjetjem in se naučijo desetprstno tipkati. Izziv jim predstavljajo angleščina zaradi težav z besediščem, slovenščina, ker je veliko snovi pri književnosti ter matematika, ker je premalo ur za toliko novi. Učijo je večinoma od pol do ene ure na dan, medtem ko se pred ocenjevanjem učijo do tri dni bolj intenzivno. Pri učenju uporabljajo svoje zapisne, zvezke starejših dijakov, ponovijo domače naloge in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Učbenike pridobijo v učbeniškem skladu. Pouk je dopoldanski, od 8.00 do 14:45. Šolo bi priporočili mlajšim vrstnikom, ker se profesorji stoodstotno posvetijo dijakom in naredijo vse kar je v njihovi moči, da pomagajo in spodbujajo dijake. Svetujejo pa jim, da se učijo sproti, ker je to ključ do uspeha.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki Srednje upravno administrativne šole Ljubljana imajo na šoli možnost izmenjave. Dosedanje izmenjave so bile v Nemčiji, Belgiji, Italiji, na Nizozemskem, Hrvaškem in Švedskem. Poleg drugega tujega jezika lahko dijaki izbirajo tudi izbirne module: zavarovalništvo ali bančništvo. Zaradi dobro pripravljenega učnega programa, profesorjev in dobre usmeritve na pravo pot priporočajo bodočim dijakom vpis na njihovo šolo. Anketirani dijaki so pohvalili tradicionalne ekskurzije, sodobno opremljene učilnice, veliko jedilnico in odlične profesorje. Prosti čas dijaki lahko namenijo obiskovanju krožkov na šoli, med katerimi so tudi klavirski, fotografski in podjetniški. Poudarek je na maturitetnih predmetih, največji izziv pa je dijakom angleščina. Pred testi se učijo v povprečju od dva do tri dni. Nekateri se učijo sproti, drugi kampanjsko, pri učenju pa si vsi pomagajo s kombinacijo zapiskov, knjig, starih testov in zvezkov, saj pravijo, da je takšno učenje najbolj učinkovito.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so zapisali, da šola slovi po športnikih in športnih uspehih, odnos profesorjev pa je prijazen, ustrežljiv, radi pomagajo in veliko naučijo. Za vpis so se odločili zaradi priporočil prijateljev, prepričali pa so jih tudi na informativnem dnevu. V ospredju so strokovni predmeti, najraje pa imajo športno vzgojo. Domača naloga vzame dijakom od pol do ene ure dnevno, večina dijakov pa se uči pred testi in spraševanji od dva do pet dni. Pripravljajo se z reševanjem starih testov, naredijo si zapiske in rešujejo vaje v učbenikih. Izpostavili so še ekskurzije (različni izleti po Sloveniji, ekskurzije v okviru OIV pa potekajo v evropska mesta), malico, telovadnico, računalnico in profesorje. Pouk poteka dopoldne. Dijaki višjih letnikov imajo na izbiro zanimive izbirne predmete, kot npr. strojepisje, javna uprava in sodstvo itd. V prostem času imajo dijaki na voljo različne krožke. Bodočim dijakom pa svetujejo vpis.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Vprašani dijaki so se za šolo odločili v prvi vrsti zaradi priporočil prijateljev in vrstnikov, pritegnila pa jih je tudi predstavitev na informativnem dnevu. Šola slovi po športnikih in športnih uspehih, odnos profesorjev pa je prijazen, ustrežljiv, radi pomagajo in veliko naučijo. Strokovni predmeti so na šoli v ospredju, dijakom pa je najljubša športna vzgoja. Domača naloga vzame dijakom od pol ure do eno uro, večina dijakov pa se uči pred testi in spraševanji od dva do pet dni. Pripravljajo se z reševanjem starih testov, naredijo si zapiske in rešujejo vaje v učbenikih. Dijaki so pohvalili še ekskurzije (različni izleti po Sloveniji, ekskurzije v okviru OIV pa potekajo v evropska mesta), malico, telovadnico, računalnico in profesorje, prenovili pa bi nekatere prostore na šoli. Urnik je dopoldanski, dijaki višjih letnikov pa imajo na izbiro zanimive izbirne predmete kot npr. strojepisje, javna uprava in sodstvo itd. V prostem času imajo dijaki na voljo različne krožke, učencem pa svetujejo vpis.

Na Srednji upravno administrativni šoli Ljubljana izobražujejo dijake v okviru 3 programov:

  • Ekonomski tehnik
  • Ekonomski tehnik PTI
  • Admnistrator

Na šoli za dijake organizirajo in izvajajo številne projekte in dejavnosti – ekskurzije in izlete, šolske športne ekipe (košarka, nogomet, odbojka, tek, MMA – splošna športna borba; sodelujejo tudi na regionalnih in državnih tekmovanjih), likovno ustvarjanje, petje in glasba, sodelovanje pri različnih projektih, krožki (preko 40 krožkov in dejavnosti) in imajo prostor t. i. inkubator, ki je prostor za druženje, ustvarjanje, ples, učno pomoč, družabne igre, debate, pogovore.

Prostore šole vsako leto posodabljajo. V večnamenski dvorani Glej deluje šolska knjižnica in nova šolska menza. Imajo tudi računalniško opremljeno središče, 5 računalniških učilnic z dostopom do interneta. Športna dvorana ima sodoben fitnes in dvorano za učenje plesa, sproščanje ali aerobiko. Zunanji športni park pa atletsko stezo in igrišča.

vir spletna stran šole 

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR