Domov Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola Koper želi biti prepoznavna po pestri izbiri kvalitetno izvedenih programov in drugih vsebin, ki jih ponujajo udeležencem izobraževanja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Šmarska cesta 4e, 6000 Koper
 
Kontaktna oseba: Alenka Marčetič
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 14.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/662 52 60, svetovalna služba: 05/662 52 64
Spletna stran: http://www.sts.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, italijanščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: šola je vključena v več mednarodnih projektov: izmenjave dijakov: Slovaška, Turčija, Litva; prakse v tujini: Nemčija, Malta, Združeno kraljestvo, Slovaška ...
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Tehniška gimnazija: mehanika in strojništvo ali računalništvo in računalniški sistemi in omrežja
Šolski krožkiŠolski krožki: programiranje, RK-team krožek, CCR-projekt team krožek, konstrukcijako-računalniški krožek, PRO2TYPE krožek, astronomska opazovanja, dopolnilni pouk fizike/italijanščine, priprave na tekmovanja iz matematike/v znanju o sladkorni bolezni/angleščina, dopolnilni pouk matematike, kemijski krožek, EnglishFun Club (časopis) konverzacija v angleščini/italijanščini, bralna značka v italijanščin, bralni krožek, ustvarjalno risanje, gledališki krožek, video, podjetništvo, gledališki abonma, športno društvo (odbojka, košarka, nogomet, judo), dijaška skupnost, STŠ blog
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji, v zamejstvo in tujino: München, Dunaj, Bratislava, Linz, Amsterdam, Irska, Švedska, Barcelona, Beograd, Cern ...
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 768

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
91 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se na to šolo vpisali zaradi dobrega glasu o šoli, pestrega izbora dejavnosti, dobrega predmetnika, ter urejenosti. Priporočili bi jo tudi mlajšim vrstnikom, saj jo opisujejo kot napredno šolo s sproščenim okoljem in dobrimi profesorji, seveda pa jih morajo zanimati programi, katere šola ponuja. Profesorji so do dijakov v večini razumljivi, prilagodljivi, trudijo se, da dijaki dosežejo čim boljše rezultate in so jim pripravljeni pri tem pomagat. Anketirancem je všeč, da imajo sodobno opremljene učilnice, dobre odnose med sabo in s profesorji ter ravnateljem, zanimive ekskurzije in športne dneve, dobro organiziran urnik, ter možnost nakupa hrane in pijače. Malo bolj bi uredili okolico šole, radi pa bi uvedli tudi možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada v 4. letniku. Pouk običajno poteka od 7.10 do 13.30. Po mnenju dijakov je na šoli največji poudarek na matematiki in fiziki, ta dva predmeta ocenjujejo tudi kot najbolj zahtevna. Običajno se učijo do 5 dni pred testom, odvisno od predmeta. Največ se učijo iz zapiskov in učbenikov, slednje lahko dobijo v učbeniškem skladu. Učijo se še tako, da delajo izpiske, vaje iz učbenikov in delovnih zvezkov, ter rešujejo stare teste. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, učilnico za praktični pouk, ter laboratoriji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Šola daje največji poudarek na naravoslovnih predmetih, kot so fizika, matematika in izbirni strokovni predmeti, pravijo dijaki. Med najtežje predmete sodita fizika in angleščina. Na šoli vladajo korektni odnosi profesorjev, ti so tudi strokovni na svojih področjih. Na šoli se dijaki počutijo prijetno. Zadovoljni so z urnikom, napovedanim spraševanjem, razlago profesorjev ter vsakodnevno toplo malico med glavnim odmorom. Dijaki za domače naloge porabijo približno pol ure dnevno. Za preverjanja znanja se učijo predvsem iz lastnih zapiskov, z reševanjem vaj iz učbenikov ali reševanjem starih testov. Učbenike si izposojajo prek učbeniškega sklada. Dijaki so povečini navdušeni nad telovadnico, računalniško učilnico ter laboratorijem za kemijo in fiziko. Nekateri se v prihodnosti vidijo v programiranju, računalništvu ali v kakšni drugi smeri, npr. v pravu. Za to srednjo šolo se dijaki odločajo predvsem zaradi zanimivih smeri.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Ko smo dijake Srednje tehniške šole Koper povprašali po čem slovi njihova šola, so nam odgovorili, da po dobrih profesorjih in prijetnosti. To so tudi razlogi, zaradi katerih priporočajo bodočim dijakom vpis na njihovo šolo. Pohvalili so dober urnik, malico, okolico šole in veliko obšolskih dejavnosti. Na šoli lahko dijaki obiskujejo številne krožke, kot so gledališki, filmski, novinarski, energetika … Šola jim ponuja tudi možnost izmenjave v Nemčijo, Slovaško ali na Norveško in organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Pravijo, da se učijo večinoma takrat, ko je to potrebno, do dva dni pred posameznimi testi, domače naloge pa jim dnevno vzamejo v povprečju do pol ure. Učijo se iz zapiskov in knjig, ki si jih izposodijo pri starejših dijakih. Po mnenju anketiranih dijakov sta najtežja predmeta matematika in fizika, v šoli pa je največji poudarek na maturitetnih predmetih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Za to srednjo šolo se dijaki odločajo predvsem zaradi zanimivih programov. Všeč jim je odnos profesorjev, ki so korektni in strokovni na svojih področjih. Na šoli se dijaki počutijo prijetno. Všeč jim je razporeditev urnika, napovedana spraševanja, razlage profesorjev ter vsakodnevna topla malica med glavnim odmorom. Šola daje največji poudarek na naravoslovnih predmetih, kot so fizika, matematika in izbirni strokovni predmeti. Med najtežje predmete sodita fizika in angleščina. Učbenike si je mogoče izposoditi prek učbeniškega sklada. Dijaki za domače naloge porabijo približno pol ure dnevno. Za preverjanja znanja se učijo predvsem iz lastnih zapiskov, z reševanjem vaj iz učbenikov ali reševanjem starih testov. Dijaki so povečini navdušeni nad telovadnico, računalniško učilnico ter laboratorijem za kemijo in fiziko. Nekateri se v prihodnosti vidijo v programiranju, računalništvu ali v kakšni drugi smeri, npr. v pravu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijaki Srednje tehniške šole Koper so napisali, da se učijo večinoma takrat, ko je to potrebno, do dva dni pred posameznimi testi, domače naloge pa jim dnevno vzamejo v povprečju pol ure. Učijo se iz zapiskov in knjig, ki si jih izposodijo pri starejših dijakih. Po mnenju anketiranih dijakov sta najtežja predmeta matematika in fizika, v šoli pa je največji poudarek na maturitetnih predmetih. Pohvalili so dober urnik, malico, okolico šole in veliko obšolskih dejavnosti. Na šoli lahko dijaki obiskujejo številne krožke, kot so gledališki, filmski, novinarski, energetika … Šola jim ponuja tudi možnost izmenjave v Nemčijo, Slovaško ali na Norveško ter organizira šolske ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Njihova šola slovi po dobrih profesorjih in prijetnosti, zato vpis priporočajo.

Srednja tehniška šola Koper ima na svoji spletni strani je zapisano vizijo: “Vizija šole je postati članica skupine kakovostnih šol z visoko strokovno usposobljenim kadrom in odlično opremo, ki bo nudila kvalitetno poklicno, tehniško in višješolsko izobraževanje mladine in odraslih, usposabljala odlične kadre za delo in nadaljnje izobraževanje ter tvorno sodelovala z ožjim in širšim okoljem.”

PUSTITE KOMENTAR