Domov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je enotna organizacija, ki združuje gimnazijo, srednjo poklicno in strokovno šolo ter dijaški dom.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Cesta 5. maja, Ajdovščina, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tina Vrčon
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/366 41 11, svetovalna služba: 05/366 41 18
Spletna stran: http://www.ss-venopilon.si/
Program:
 • Splošna gimnazija
 • Predšolska vzgoja (SSI)

  • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
   KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
   Posebnost šolePosebnost šole: Odprtost, prilagajanje dijakom v primeru težav, umeščenost v prijetno okolje, prijaznost in dostopnost profesorjev, dijaški dom v sklopu šole
   Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
   Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
   Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
   Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
   Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
   TutorTutorstvo: Ne
   Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina
   Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Nizozemska (gimnazija), praksa v tujini - Portugalska, Dunaj, Milano, Budimpešta
   Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Gimnazijci - tretji tui jezik ali naravoslovni sklop, PV - likovni, glasba, šport, ples, multimedije
   Šolski krožkiŠolski krožki: likovni, fotografski, kemijski, biološki, pevski zbor, instrumentalna skupina, prostovoljstvo, finančna matematika, astronomija, italijanščina, klib podjetnih, generator sprememb, gledališki, logika, računalniški, novinarski
   Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Slovenija, Firence, Salzburg, Rim, Berlin, Pariz, šolaska maturantska ekskurzija - Grčija
   MaturaŠtevilo vseh dijakov: 500
   MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
   Matura
   Matura

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
   Dijaki so izpostavili dobro organiziranost šole, ta je navznoter in navzven zelo povezana z okoljem, sodobno opremljenost računalniških učilnic in laboratorijev za kemijo in fiziko. Profesorji so strokovni in podajajo znanje na zanimiv način. Dijakom dajejo možnost za izražanje lastnih interesov in mnenj. Ti jim tudi radi pomagajo, kadar posameznik potrebuje dodano razlago pri težji snovi. Težja se jim zdi matematika in drugi strokovni predmeti. Pri slednjih si želijo več praktičnega dela, da bi lažje razumeli obdelano učno snov. Pri učenju uporabljajo lastne zapiske, učbenike dobijo v šoli ali od starejših letnikov, ki jim predajo tudi svoje zvezke in stare teste. Bodočim dijakom svetujejo, da delajo redno sproti in so aktivni pri pouku, poleg šole naj izberejo čim več dejavnosti, da bodo poglobili različna področja znanja. Posebej so pohvalili vzdušje na šoli, za katerega pravijo, da gre zasluga pozitivnim profesorjem. Na šolo so se vpisali zaradi programa izobraževanja, prijaznega osebja, spodbud starejših vrstnikov ter bližine doma.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
   Razlogi za vpis dijakov na to šolo so bili različni, od bližine doma in prijaznega osebja do dobrega programa in spodbujajočih mnenj starejših dijakov. Zaradi dobrih odnosov je vzdušje na šoli prijazno in sproščeno. Profesorje opisujejo vprašani s pozitivnimi lastnostmi. Dijakom se posvetijo individualno in jim priskočijo na pomoč, ko jo potrebujejo. Dijakom so všeč opremljena telovadnica, laboratoriji in računalniške učilnice. Pravijo, da je šola navzven zelo povezana, organizira šolske prireditve, izobraževalne ekskurzije in krožke, kjer dijaki širijo zanimanja za druge aktivnosti poleg šolskih obveznosti. V bodoče upajo, da bo organizirano še več praktičnega pouka. Nekaterim se zdijo težki družboslovni predmeti, drugim strokovni, tretji so izpostavili matematiko. Pri teh predmetih svetujejo bodočim dijakom, da se učijo sproti in delajo veliko vaj, da bodo utrdili snov. Sicer se učijo iz zapiskov in učbenikov, stare teste dobijo od starejših kolegov, dodatne naloge poiščejo na spletu. Sošolci si med seboj pomagajo, si zapiske tudi izmenjujejo in se skupaj učijo.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
   Dijaki so se na to šolo vpisali iz različnih razlogov-bližina doma, dober program, prijazno osebje, pozitivna mnenja starejših dijakov. Ozračje na šoli opisujejo kot sproščeno in prijazno, predvsem zaradi dobrih odnosov. Profesorje opisujejo kot sproščene, pravične in profesionalne. Na šoli so dijakom všeč dobra malica, lepa telovadnica, prireditve in povezanost med sošolci, želijo pa si več prakse. Pouk se prične ob 7.10 in konča ob 13.45. Zahtevnost predmetov je za anketirane dijake različna. Nekaterim se zdijo težki strokovni predmeti, drugim matematika, tretjim družboslovni predmeti. Običajno se učijo od dva do tri dni pred testom, po potrebi tudi več. Večinoma se učijo iz zapiskov, pomagajo si tudi z učbeniki, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Od dijakov iz višjih letnikov si izposodijo stare teste, učijo se skupaj s sošolci in z reševanjem domačih nalog ter vaj iz različnih virov. Večina za domače naloge porabi povprečno do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo v šoli dobro opremljeno telovadnico, jedilnico, šolsko kuhinjo ter laboratorij.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
   Dijaki se za šolo odločajo zaradi bližine doma, priporočila bivših dijakov in ker si želijo določenega poklica. Tudi sami bi šolo priporočili bodočim dijakom in jim svetujejo, da se učijo sproti. V povprečju za učenje porabijo tri dni ali več, učijo se iz zvezkov in učbenikov, ki so na voljo v učbeniškem skladu. Domačim nalogam posvetijo od pol ure pa do dveh ur dnevno, odvisno od količine. Nekateri se učijo sproti, drugi se snovi lotijo pred ocenjevanjem. Dijaki so pohvalili dobro opremljeno računalniško učilnico in telovadnico. Kot prednosti so navedli še dobre profesorje, prijazno osebje, številne ekskurzije (po Sloveniji, Trst, Benetke, Firence in Toskana, München, Dunaj, jezikovne ekskurzije, maturantska ekskurzija) in urejenost šole. Želijo pa si kvalitetnejše šolske obroke.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
   Dijaki so v anketah kot pozitivno označili veliko število ekskurzij (enodnevne po Sloveniji, večdnevne po Evropi), organizirane OIV, urejenost šole (omarice, monitorji, okolica, računalniška učilnica), profesorje in znanje, ki ga dobijo. Dnevno porabijo za domače naloge od pol do eno uro, za nekatere predmete se učijo sproti, za druge pa okoli tri dni pred testom. Za učenje uporabljajo predvsem zapiske, zvezke in učbenike, ki si jih lahko sposodijo v učbeniškem skladu. Največ preglavic imajo dijaki pri slovenščini, saj je veliko snovi, poudarek pa je na maturitetnih predmetih. Že od drugega letnika dalje imajo na izbiro različne izbirne predmete, pestra pa je tudi izbira krožkov, ki obsegajo od kulturnih (pevski zbor, likovni krožek ...), športnih, literarnih (šolsko glasilo, tečaj francoščine ...) in do raziskovalnih dejavnosti (kemijski, biološki, fizikalni krožek ...). Za šolo so se odločili, ker je priznana in zaradi zagotovljenega splošnega znanja.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
   Dijake je v izbiro šole prepričala bližina doma, priporočila bivših dijakov in poklic vzgojitelja (tiste, ki so v programu predšolska vzgoja). Tudi sami bi šolo priporočili bodočim dijakom, tem pa svetujejo, da se učijo sproti. V povprečju
   za učenje porabijo tri dni ali več, učijo se iz zvezkov in učbenikov, ki so na voljo v učbeniškem skladu. Domačim nalogam posvetijo od pol pa do dveh ur dnevno, odvisno od količine. Nekateri se učijo sproti, drugi le pred
   preverjanjem. Dijaki so pohvalili dobro opremljeno računalniško učilnico in telovadnico. Med pozitivnimi stvarmi so navedli še dobre profesorje, prijazno osebje, številne ekskurzije (po Sloveniji, Trst, Benetke, Firence in Toskana,
   München, Dunaj, jezikovne ekskurzije, maturantska ekskurzija) in urejenost šole. Želijo pa si kvalitetnejše šolske obroke.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
   Anketirani dijaki so se za Srednjo šolo Veno Pilona Ajdovščina odločili, ker je priznana in zaradi zagotovljenega splošnega znanja. Že od drugega letnika dalje imajo na izbiro različne izbirne predmete, pestra pa je tudi izbira krožkov, ki obsegajo od kulturnih (pevski zbor, likovni krožek ...), športnih, literarnih (šolsko glasilo, tečaj francoščine ...) in do raziskovalnih dejavnosti (kemijski, biološki, fizikalni krožek ...). Pozitivno na šoli so jim organizirane OIV, urejenost šole (omarice, monitorji, okolica, računalniška učilnica), profesorji in znanje, ki ga dobijo. Pohvalili pa so tudi izbiro ekskurzij, ki jih imajo na voljo, enodnevne potekajo po Sloveniji, večdnevne po Evropi. Poudarek je na maturitetnih predmetih, izzive pa imajo pri slovenščini, saj je veliko snovi. Dnevno porabijo za domače naloge od pol do eno uro, za nekatere predmete se učijo sproti, za druge pa okoli tri dni pred testom. Za učenje uporabljajo predvsem zapiske, zvezke in učbenike, ki si jih lahko sposodijo v učbeniškem skladu

Iz nagovorja ravnatelja na spletni strani šole

“Šola ima 65-letno zgodovino obstoja. Uspešnost naše šole dokazujejo številni zlati maturanti, doktorji znanosti in uspešni gospodarstveniki. Nočemo pa se zadovoljiti le z uspešno in pestro zgodovino šole, ampak se aktivno vključujemo v nove državne in mednarodne projekte ter sklepamo pomembna partnerstva v evropskem prostoru.”


Število točk, potrebnih za vpis

2019/20

 • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 115

PUSTITE KOMENTAR