Domov Srednja šola Pietro Coppo Izola/Scuola media Pietro Coppo Isola

Srednja šola Pietro Coppo Izola/Scuola media Pietro Coppo Isola

Srednja šola Pietro Coppo je edina šola v Sloveniji, ki izvaja srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje v italijanskem jeziku.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 6 Zustovičeva ulica, Izola 6310, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ana Sironi
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 05/663 11 00, svetovalna služba: 05/663 11 03
Spletna stran: http://www.pietrocoppo.net/sl/
Program:
 • Trgovec (SPI)
 • Administrator (SPI)
 • Računalnikar (SPI)
 • Avtoserviser (SPI)
 • Orodjar (SPI)
 • Gastronom hotelir (SPI)
 • Ekonomski tehnik (SSI)
 • Predšolska vzgoja (SSI)
 • Ekonomski tehnik (PTI)
 • Tehnik računalništva (PTI)
 • Gastronomski tehnik (PTI)
 • Strojni tehnik (PTI)

 • JedilnicaŠolska jedilnica: Da
  KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
  Posebnost šolePosebnost šole: v centru mesta, opremljena z moderno tehnologijo, prijazna dijakom in staršem
  Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
  Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
  Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
  Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
  Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
  Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina
  Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: V evropske države, prevsem v Italijo.
  Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Slovenija, Italija, Hrvaška
  Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 70

  Uspeh šole na maturi 2017/2018:


  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
  Dijakov je na šoli manj, zato se toliko bolje razumejo s profesorji. Imajo dobrega ravnatelja in veliko pomoči s strani profesorjev, ki snov zelo razumljivo razlagajo. Anketirani so izpostavili sodobno opremljene učilnice, predvsem računalniško učilnico in to, da imajo pouk v dopoldanskem času. Pogrešajo več prakse. Vsak dan imajo nekaj domače naloge, ki jim vzame od pol do ene ure. Za teste in ustno ocenjevanje se običajno pripravljajo dva dni prej, tisti ki se učijo sproti, pa snov le ponovijo pred ocenjevanjem. Pri pouku si delajo zapiske, iz katerih se potem tudi učijo. Uporabljajo pa tudi knjige. Dijaki se veselijo šolskih ekskurzij, te so organizirane po Sloveniji, v Italijo in na Hrvaško. V zadnjih letih je šola pridobila dodatno vrednost s projekti Erasmus. Šolo dijaki večinoma izbirajo zaradi italijanskega učnega jezika.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
  Dijaki se vpisujejo na šolo zaradi italijanskega učnega jezika. Kot pozitivno navajajo majhno število dijakov, dobrega ravnatelja ter pozitivno pomoč in razlago profesorjev. Izpostavili so dobro opremljeno računalniško učilnico in opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami. Izboljšali bi prakso v šoli in podaljšali malico. Pouk poteka v dopoldanskih urah. Učijo se iz zvezkov in knjig, naredijo si zapiske, nekateri delajo sproti, nekateri le pred testi. Za ocenjevanje se začnejo pripravljati do dva dni prej, za domače naloge porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji, v Italijo in na Hrvaško.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
  Šola ponuja dijakom možnost izmenjave v okviru raznih projektov v evropske države, sodelujejo predvsem z Italijo. Šolske ekskurzije, ki se jih dijaki lahko udeležijo šola organizira po Sloveniji, Italiji in Hrvaški. Anketirani dijaki programa ekonomski tehnik pravijo, da se pred posameznimi testi učijo do tri dni prej, dnevno pa domačim nalogam namenijo okoli pol ure. Včasih se učijo sproti, večinoma pa samo pred spraševanjem ali testi. Pri učenju si pomagajo s knjigami, ki jih dobijo v knjižnici ali pri drugih dijakih in z zapiski, snov pa dodatno utrjujejo z reševanjem starih testov, ponavljanjem domačih nalog in s skupinskim učenjem s sošolci. Menijo, da je v šoli večji poudarek na ekonomiji in italijanščini, kot nekoliko težji predmet pa so označili sodobno gospodarstvo zaradi slabšega predznanja.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
  Dijaki so šolo izbrali zaradi italijanskega učnega jezika. Kot pozitivno navajajo majhno število dijakov in dobrega ravnatelja ter dobro razlago in pomoč nekaterih profesorjev. Izboljšali bi prakso v šoli in podaljšali malico. Izpostavili so dobro opremljeno računalniško učilnico in opremljenost učilnic z interaktivnimi tablami. Pouk poteka v dopoldanskih urah. Učijo se iz zvezkov in knjig, naredijo si zapiske, nekateri delajo sproti, nekateri le pred testi. Za ocenjevanje se začnejo pripravljati do dva dni prej, za domače naloge porabijo od pol do ene ure dnevno. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji, v Italijo in na Hrvaško.

  Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
  Anketirani dijaki programa Ekonomski tehnik so mnenja, da je poudarek na ekonomiji in italijanščini, pri ostalih programih pa na strokovnih predmetih. Izziv imajo ekonomski dijaki pri predmetu sodobno gospodarstvo, saj nimajo dobrega predznanja, ostali strokovni programi pa pri splošnih predmetih, kot so matematika, angleščina in italijanščina. Včasih se učijo sproti, večinoma pa samo pred spraševanjem ali testi. Pred posameznimi testi se učijo do tri dni prej, dnevno pa domačim nalogam namenijo okoli pol ure. Pri učenju si pomagajo s knjigami, ki jih dobijo v knjižnici ali pri drugih dijakih, in z zapiski, snov pa dodatno utrjujejo z reševanjem starih testov, ponavljanjem domačih nalog in s skupinskim učenjem s sošolci. Šola ponuja dijakom možnost izmenjave v okviru raznih projektov v evropske države, sodelujejo predvsem z Italijo. Šolske ekskurzije, ki se jih dijaki lahko udeležijo šola organizira po Sloveniji, Italiji in Hrvaški. Dijaki so šolo opisali kot resno, zabavno in dobro opremljeno, razen telovadnica. Pohvalili so tudi klimatizirane učilnice, dobre profesorje in izlete.
  Srednja šola Pietro Coppo Izola ponuja dvanajst programov z različnih področij. Posebnost šole je italijanski učni jezik, kar pomeni, da pouk poteka v italijanščini. Več podatkov o šoli si lahko preberete na njihovi spletni strani.

  PUSTITE KOMENTAR